burger

Розпочато громадське обговорення розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Стратегії економічного розвитку Донецької та Луганської областей на період до 2030 року»

Опубліковано 7 Травня 2021 року, о 12:10

На виконання пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 року № 1660-р «Про схвалення Концепції економічного розвитку Донецької та Луганської областей», а також відповідно до пункту 65 плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року № 276-р, Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України підготовлено проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Стратегії економічного розвитку Донецької та Луганської областей на період до 2030 року» (далі – проєкт розпорядження).

Метою підготовки проєкту розпорядження є належна реалізація спеціальних інструментів та механізмів для економічного розвитку регіону за ключовими напрямами, визначеними в Концепції економічного розвитку Донецької та Луганської областей, затвердженій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 року № 1660-р (далі – Концепція).

Проєкт розпорядження передбачає імплементацію ряду завдань та заходів за ключовими напрямами, визначеними в Концепції, а саме:

  • удосконалення інституційно-фінансових інструментів та регуляторної політики;
  • розвиток реального сектору економіки, індустріалізації та інновацій;
  • розбудова критичної інфраструктури та логістики;
  • формування регіонального ринку праці;
  • налагодження комунікацій.

Так, за першим напрямком передбачається створення трьох типів  моделей територій пріоритетного розвитку, запровадження нових інструментів захисту інвестицій, створення системи страхування від військових та політичних ризиків, закріплення незмінності умов оподаткування господарської діяльності інвесторів, усунення надмірного регулювання господарської діяльності, ініціювання утворення Фонду консорціумного фінансування тощо.

Другий напрямок включає заходи з підтримки виробництва продукції з високою доданою вартістю та формування технологічних ланцюжків переробних виробництв, стимулювання розвитку нових високотехнологічних виробництв, сприяння залученню інвестицій через зменшення частки державної та комунальної власності, розвиток агропромислового комплексу насамперед для формування сегмента тваринництва, зрошувального землеробства тощо.

У напрямку розбудови критичної інфраструктури та логістики визначено створення транспортно-логістичних кластерів та базових логістичних центрів, модернізація залізничної магістралі та її інфраструктури, запровадження інноваційних технологій та інформаційних систем, відновлення енергетичної та газопостачальної інфраструктури тощо.

Формування регіонального ринку праці буде забезпечено шляхом реалізація програм перепідготовки та підвищення рівня кваліфікації фахівців відповідно до потреб ринку праці, підтримки переміщених закладів вищої освіти, а також проведення заходів освітньої та інформаційно-консультаційної спрямованості для суб’єктів малого та середнього підприємництва.

Не менш важливим напрямом в умовах гібридної війни Російської Федерації проти України є налагодження комунікацій. В цьому напрямку передбачається здійснення заходів з популяризації привабливого інвестиційного іміджу Донецької та Луганської областей, залучення потенціалу економічної дипломатії для просування товарів та послуг Донецької та Луганської областей на міжнародні ринки, а також розширення механізмів залучення соціально відповідального бізнесу.

Окрім того, у проєкті розпорядження кожен захід передбачає виконання ряду конкретних завдань, а також показників, що дозволять оцінити його ефективність.

Зауваження та пропозиції до проєкту розпорядження приймаються електронною та звичайною поштою з 07 травня по 22 травня 2021 року за адресою: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції 03186, м. Київ, Чоколівський бульвар,13 (тел.: (044) 355-14-92, e-mail: [email protected]).