burger

Повідомлення про оприлюднення проєкту розпорядження «Про затвердження Стратегії економічного розвитку Донецької та Луганської областей» та звіту про стратегічну екологічну оцінку

Опубліковано 4 Червня 2021 року, о 11:53

1) Назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту:

Проєкт розпорядження «Про затвердження Стратегії економічного розвитку Донецької та Луганської областей» (далі – проєкт розпорядження), розроблений на виконання пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 року № 1660-р «Про схвалення Концепції економічного розвитку Донецької та Луганської областей» (далі – Концепція).

Метою Стратегії економічного розвитку Донецької та Луганської областей є розбудова нової сучасної конкурентоспроможної економіки на сході країни та створення додаткового поштовху для розвитку Донецької та Луганської областей.

Проєкт розпорядження передбачає імплементацію ряду завдань та заходів за ключовими напрямами, визначеними в Концепції, а саме: удосконалення інституційно-фінансових інструментів та регуляторної політики; розвиток реального сектору економіки, індустріалізації та інновацій; розбудова критичної інфраструктури та логістики; формування регіонального ринку праці; налагодження комунікацій.

Так, за першим напрямком передбачається створення трьох типів  моделей територій пріоритетного розвитку, запровадження нових інструментів захисту інвестицій, створення системи страхування від військових та політичних ризиків, закріплення незмінності умов оподаткування господарської діяльності інвесторів, усунення надмірного регулювання господарської діяльності, ініціювання утворення Фонду консорціумного фінансування тощо.

Другий напрямок включає заходи з підтримки виробництва продукції з високою доданою вартістю та формування технологічних ланцюжків переробних виробництв, стимулювання розвитку нових високотехнологічних виробництв, сприяння залученню інвестицій через зменшення частки державної та комунальної власності, розвиток агропромислового комплексу насамперед для формування сегмента тваринництва, зрошувального землеробства тощо.

У напрямку розбудови критичної інфраструктури та логістики визначено створення транспортно-логістичних кластерів та базових логістичних центрів, модернізація залізничної магістралі та її інфраструктури, запровадження інноваційних технологій та інформаційних систем, відновлення енергетичної та газопостачальної інфраструктури тощо.

Формування регіонального ринку праці буде забезпечено шляхом реалізація програм перепідготовки та підвищення рівня кваліфікації фахівців відповідно до потреб ринку праці, підтримки переміщених закладів вищої освіти, а також проведення заходів освітньої та інформаційно-консультаційної спрямованості для суб’єктів малого та середнього підприємництва.

Не менш важливим напрямом в умовах гібридної війни Російської Федерації проти України є налагодження комунікацій. В цьому напрямку передбачається здійснення заходів з популяризації привабливого інвестиційного іміджу Донецької та Луганської областей, залучення потенціалу економічної дипломатії для просування товарів та послуг Донецької та Луганської областей на міжнародні ринки, а також розширення механізмів залучення соціально відповідального бізнесу. Окрім того, у проєкті розпорядження кожен захід передбачає виконання ряду конкретних завдань, а також показників, що дозволять оцінити його ефективність.

2) Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Кабінет Міністрів України.

3) Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури:

Громадське обговорення триватиме з 08.06.2021 до 08.07.2021.

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):

Відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», громадськість у межах строку громадського обговорення (із 08.06.2021 до 08.07.2021)  має право подати Мінреінтеграції в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до проєкту розпорядження та звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Пропозиції і зауваження, подані після встановленого строку, Мінреінтеграції не розглядатимуться.

в) дату, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення):

Громадські слухання не проводитимуться. Зауваження і пропозиції до проєкту розпорядження та звіту про стратегічну екологічну оцінку необхідно подавати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) на адресу Мінреінтеграції, або на електронну адресу [email protected].

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проєктом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Адреса: 03186, м. Київ, Чоколівський бульвар, 13. Електронна адреса – [email protected].

ґ) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштову та електронну адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

Пропозиції та зауваження до проєкту розпорядження та звіту про стратегічну екологічну оцінку подавати в Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, за адресою: 03186, м. Київ, Чоколівський бульвар, 13, або на електронну адресу: [email protected].

Контактний телефон – (044) 355 14 92.

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

 1. Статистичний збірник «Довкілля України за 2019 рік». [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. – 2020. – Режим доступу до ресурсу:  http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/img/pdf.gif
 2. Оцінка екологічної шкоди та пріоритети відновлення довкілля на сході України. [Електронний ресурс] // Координатор проєктів ОБСЄ в Україні. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://www.osce.org/uk/project-coordinator-in-ukraine/362581
 3. П’ять років бойових дій на сході України: Екологічні аспекти у інфографіці. [Електронний ресурс] // Координатор проєктів ОБСЄ в Україні. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://www.osce.org/uk/project-coordinator-in-ukraine/445369
 4. Інформаційна система довкілля Донбасу (DEIS). [Електронний ресурс] // Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. – 2016-2021. – Режим доступу до ресурсу: https://deis.menr.gov.ua/
 5. Хвостосховища Донбасу. [Електронний ресурс] // Координатор проєктів ОБСЄ в Україні. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://www.osce.org/uk/project-coordinator-in-ukraine/456847
 6. Стан басейну Сіверського Дінця та фактори впливу в умовах військових дій. Технічний звіт. [Електронний ресурс] // Координатор проєктів ОБСЄ в Україні. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://deis.menr.gov.ua/lib/files/419462.pdf
 7. Звіт про результати вивчення екологічної ситуації на території Донецької та Луганської області. [Електронний ресурс] // Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://deis.menr.gov.ua/lib/files/zvitrve.pdf
 8. Звіт з комплексного аналізу стану навколишнього природного середовища та план моніторингу забруднення Донецької та Луганської областей. [Електронний ресурс] // ПРООН. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://deis.menr.gov.ua/lib/files/rpp-report-1-climate-action.pdf
 9. Інформаційний звіт з інвентаризації викидів забруднюючих речовин для подання до Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі відстані за 2019 рік. [Електронний ресурс] // Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. – 2021. – Режим доступу до ресурсу: https://webdab01.umweltbundesamt.at/download/submissions2021/UA_IIR2021.zip?cgiproxy_skip=1
 10. Національний звіт з інвентаризації викидів парникових газів для подання до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату за 2019 рік. [Електронний ресурс] // Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. – 2021. – Режим доступу до ресурсу: https://mepr.gov.ua/files/docs/Zmina_klimaty/Kadastr_2021/Ukraine_NIR_2021_draft.pdf
 11. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Донецькій області у 2019 році. [Електронний ресурс] // Донецька обласна державна адміністрація. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: http://ecology.donoda.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/РЕГІОНАЛЬНА-ДОПОВІДЬ-2019.pdf.
 12. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Донецькій області у 2018 році. [Електронний ресурс] // Донецька обласна державна адміністрація. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: http://ecology.donoda.gov.ua/wp-content/uploads/2019/08/РЕГІОНАЛЬНА-ДОПОВІДЬ-2018.pdf.
 13. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Донецькій області у 2017 році. [Електронний ресурс] // Донецька обласна державна адміністрація. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://ecology.donoda.gov.ua/wp-content/uploads/2019/03/РЕГІОНАЛЬНА-ДОПОВІДЬ-2017.pdf.
 14. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Луганській області у 2019 році. [Електронний ресурс] // Луганська обласна державна адміністрація. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://www.eco-lugansk.gov.ua/images/docs/Dopovid_pro_stan_navkolushnogo_prurod_seredov/Regionalna_dopovid_2019.pdf.
 15. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Луганській області у 2018 році. [Електронний ресурс] // Луганська обласна державна адміністрація. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://www.eco-lugansk.gov.ua/images/docs/Dopovid_pro_stan_navkolushnogo_prurod_seredov/Regionalna_dopovid_2018.pdf.
 16. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Луганській області у 2017 році. [Електронний ресурс] // Луганська обласна державна адміністрація. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://www.eco-lugansk.gov.ua/images/docs/Dopovid_pro_stan_navkolushnogo_prurod_seredov/Region_dopovid_2017.pdf.
 17. Статистичні дані системи МОЗ. [Електронний ресурс] // Центр медичної статистики МОЗ України. – 2021. – Режим доступу до ресурсу:  http://medstat.gov.ua/ukr/statdanMMXIX.html

4) Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проєкту документа державного планування.

Україна потерпає від збройної агресії Російської Федерації на своєму східному кордоні, що унеможливлює реалізацію оцінки транскордонних наслідків та проведення транскордонних консультацій з цією державою, через що у рамках проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту розпорядження не була передбачена оцінка транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі наслідків для здоров’я населення.