burger

Увага! Оголошено відбір ГО – одержувача бюджетних коштів, передбачених на організацію та виконання програм, реалізацію проектів та здійснення заходів, спрямованих на особистісний та патріотичний розвиток молоді з ТОТ та лінії розмежування

Опубліковано 3 Серпня 2021 року, о 9:12

Мінреінтеграції інформує, що Комісією з відбору громадської організації – одержувача бюджетних коштів, передбачених на організацію та виконання програм, реалізацію проектів та здійснення заходів, спрямованих на особистісний та патріотичний розвиток молоді з числа осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та
м. Севастополя (далі – Комісія) прийнято рішення про оголошення відбору громадської організації – одержувача бюджетних коштів, передбачених на організацію та виконання програм, реалізацію проектів та здійснення заходів, спрямованих на особистісний та патріотичний розвиток молоді з числа осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Зазначений відбір оголошено відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення реінтеграції молоді з тимчасово окупованих території Донецької та Луганської областей, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 року № 383 (далі – Порядок) та Положення про комісію з відбору громадської організації — одержувача бюджетних коштів, передбачених на організацію та виконання програм, реалізацію проектів та здійснення заходів, спрямованих на особистісний та патріотичний розвиток молоді з числа осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 21 травня 2021 року № 119, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 липня 2021 року
за № 894/36516.

Громадська організація, яка бажає взяти участь у відборі, в строк до 18:00 год 19 серпня 2021 року має направити на офіційну електронну адресу Мінреінтеграції ([email protected]) та в копії на електронну адресу [email protected] пропозицію (лист на бланку організації в довільній формі), до якої додаються:

1) копія статуту громадської організації;

2) інформація про діяльність громадської організації, зокрема, наявність у неї досвіду із здійснення заходів за рахунок бюджетних коштів та інших джерел, не заборонених законодавством;

3) план заходів, розрахунки та обґрунтування за напрямом, зазначеним у підпункті 2 пункту 3 Порядку, з урахуванням співфінансування заходів в обсязі не менш як 10 відсотків загальної суми витрат за рахунок власних коштів або коштів, залучених з інших джерел, не заборонених законодавством;

4) документи, що підтверджують можливість співфінансування заходів в обсязі не менш як 10 відсотків загальної суми витрат за рахунок власних коштів або коштів, залучених з інших джерел, не заборонених законодавством;

5) витяг (виписка) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

6) витяг (виписка) з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

7) інформація щодо наявності досвіду проведення заходів за участю молоді в Україні на загальнодержавному, а також міжнародному рівні з відповідними підтвердними документами;

8) інформація щодо наявності мережі філій у різних областях з відповідними підтвердними документами.

Пропозиції, що надійшли після закінчення визначеного строку їх подання, Комісією не розглядаються.

У разі надання не всіх документів, пропозиція не розглядається Комісією.

Оцінка учасників відбору здійснюється на відповідність таким критеріям:

1) основний вид діяльності відповідно до статутних документів є розвиток неформальної освіти, фізичне, духовне, патріотичне та інтелектуальне виховання молоді;

2) наявність досвіду проведення заходів за участю молоді в Україні на загальнодержавному, а також міжнародному рівні не менше чотирьох років;

3) наявність мережі філій не менш як у п’яти областях;

4) наявність державної реєстрації як юридичної особи та статусу неприбуткової організації;

5) обґрунтованість пропозицій щодо необхідності надання фінансової підтримки з метою виконання програм, реалізації проектів та здійснення заходів, спрямованих на особистісний та патріотичний розвиток молоді, із зазначенням, зокрема, інформації про заходи, цільову аудиторію, технічні параметри їх проведення, фінансові розрахунки, строки їх проведення та очікувані результати;

6) можливість співфінансування заходів в обсязі не менш як 10 відсотків загальної суми витрат за рахунок власних коштів або коштів, залучених з інших джерел, не заборонених законодавством.

Пропозиції учасників відбору, щодо яких Комісією прийнято рішення про відповідність критеріям, зазначеним вище, оцінюються відповідно до критеріїв відбору, що додаються.

Розгляд пропозицій відбудеться на засіданні Комісії, яке заплановано орієнтовно на 17:00 год. 25 серпня 2021 року.

Роз’яснення з питань проведення відбору та вимог до пропозицій можна отримати у робочі дні з 9:00 до 18:00 за телефоном:

+38 (044) 355 14 58, внутрішній номер 207 (уповноважена особа: Кононенко Павло Павлович, головний спеціаліст відділу з питань гуманітарної політики Департаменту соціально-гуманітарної політики та внутрішньо переміщених осіб).