burger

Мінреінтеграції виплатило понад 4 млн гривень родинам незаконно позбавлених Рф волі українських громадян

Опубліковано 14 Грудня 2021 року, о 13:27
Ôîòî Ðóñëàíà Êàíþêè 13.03.19 Ðîäñòâåííèêè ïîëèòçàêëþ÷åííûõ è âîåííîïëåííûõ ïîä ÀÏ ïðèçûâàþò Ïîðîøåíêî ñîçäàòü Êîîðäèíàöèîííûé ñîâåò äëÿ îñâîáîæäåíèÿ çàëîæíèêîâ

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України перерахувало кошти у розмірі 4,3 млн грн родинам сорока трьох незаконно ув’язнених Рф українських громадян, які наразі знаходяться за ґратами.

Політв’язні, що утримуються Рф зазнають нелюдського та такого, що принижує гідність поводження та позбавлені права на справедливий судовий розгляд. Їхні сім’ї отримали виплати на правову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень.  Ця грошова допомога дозволить сплатити послуги адвокатів, які захищають права незаконно позбавлених волі українців.

Відповідне рішення про виплату допомоги було прийняте міжвідомчою комісією з розгляду питань, пов’язаних з визнанням осіб такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, та здійсненням заходів, спрямованих на їх соціальний захист, на  засіданні 2 грудня 2021 року.

Додамо, що рішення про виділення коштів фактично є додатковим інструментом публічної фіксації відповідальності Рф як держави-агресора, за порушення прав українських громадян і подальшого відновлення їх на рівні інституцій Європейського суду з прав людини.

Нагадаємо, що у вересні 2020 року Мінреінтеграції відновило роботу Міжвідомчої комісії з розгляду питань, пов’язаних з визнанням осіб такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, та здійсненням заходів, спрямованих на їх соціальний захист.