burger

Кабінет Міністрів України


Постанова

2014-10-01
№ 509
Україна
Про облік внутрішньо переміщених осіб

{Назва Постанови в редакції Постанов КМ № 264 від 15.04.2015№ 636 від 26.08.2015}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 34 від 28.01.2015
№ 79 від 04.03.2015
№ 264 від 15.04.2015
№ 428 від 15.06.2015
№ 636 від 26.08.2015
№ 167 від 14.03.2016
№ 352 від 08.06.2016
№ 964  від 14.12.2016}

{Додатково див. Постанову Київського апеляційного адміністративного суду № 826/3272/16 від 13.03.2017}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 322 від 11.05.2017
№ 371 від 31.05.2017
№ 548 від 11.07.2018
№ 713 від 05.09.2018
№ 754 від 14.08.2019
№ 266 від 08.04.2020
№ 386 від 20.05.2020
№ 910 від 16.09.2020}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 264 від 15.04.2015№ 636 від 26.08.2015}

2. Міністерству соціальної політики вжити заходів для формування та ведення Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 264 від 15.04.2015№ 636 від 26.08.2015№ 352 від 08.06.2016}

Прем’єр-міністр України
А.ЯЦЕНЮК

Інд. 26


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 жовтня 2014 р. № 509

ПОРЯДОК
оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 264 від 15.04.2015№ 636 від 26.08.2015}

{У тексті Порядку слова “особа, яка переміщується” в усіх відмінках і формах числа замінено словами “внутрішньо переміщена особа” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 636 від 26.08.2015}

1. Цей Порядок регулює механізм видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (далі – довідка).

{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 636 від 26.08.2015}

Довідка є документом, який підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

{Абзац другий пункту 1 в редакції Постанов КМ № 636 від 26.08.2015№ 352 від 08.06.2016}

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 264 від 15.04.2015}

2. Для отримання довідки повнолітня або неповнолітня внутрішньо переміщена особа звертається особисто, а малолітня дитина, недієздатна особа або особа, дієздатність якої обмежена, – через законного представника із заявою про взяття на облік, форму якої затверджує Мінсоцполітики, до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад (далі – уповноважені органи).

{Абзац перший пункту 2 в редакції Постанови КМ № 352 від 08.06.2016}

Заяву про взяття на облік малолітньої дитини, яка є дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування, для отримання довідки подає від її імені:

{Абзац другий пункту 2 в редакції Постанов КМ № 636 від 26.08.2015№ 352 від 08.06.2016}

у разі влаштування до дитячого закладу, закладу охорони здоров’я або закладу соціального захисту дітей на повне державне забезпечення – керівник відповідного закладу;

{Абзац пункту 2 в редакції Постанов КМ № 636 від 26.08.2015№ 352 від 08.06.2016}

у разі влаштування в сім’ю громадян під опіку, піклування, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу – законний представник (один з опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів).

{Абзац пункту 2 в редакції Постанов КМ № 636 від 26.08.2015№ 352 від 08.06.2016}

Заяву про взяття на облік малолітньої дитини, яка прибула без супроводження законного представника, для отримання довідки може подавати від її імені родич (баба, дід, прабаба, прадід, повнолітні брат або сестра, тітка, дядько) або вітчим, мачуха, в яких проживає (перебуває) дитина.

{Абзац пункту 2 в редакції Постанови КМ № 352 від 08.06.2016}

Якщо малолітня дитина прибула без супроводження законного представника або особи, зазначеної в абзаці п’ятому цього пункту, заяву подає від її імені представник органу опіки та піклування за місцем перебування такої дитини.

{Абзац пункту 2 в редакції Постанови КМ № 352 від 08.06.2016}

Особи, які відбували (відбувають) покарання у місцях позбавлення волі та мали (мають) зареєстроване місце проживання на території, де виникли обставини, зазначені в статті 1 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” (далі – Закон), на дату їх виникнення, після звільнення мають право на отримання довідки, якщо не бажають повертатися до попереднього місця проживання.

{Абзац пункту 2 в редакції Постанови КМ № 352 від 08.06.2016}

На отримання довідки мають право військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу), які проходили військову службу та мали зареєстроване місце проживання на території, де виникли обставини, зазначені в статті 1 Закону, на дату їх виникнення.”.

{Абзац пункту 2 в редакції Постанови КМ № 352 від 08.06.2016}

На отримання довідки мають право також студенти, учні професійно-технічних навчальних закладів, які перемістилися з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення.

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 371 від 31.05.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 713 від 05.09.2018}

Студенти, які здобували певний освітньо-кваліфікаційний рівень і мали реєстрацію місця проживання в гуртожитках, після зняття з реєстрації мають право на отримання довідки, якщо вони не бажають повернутися до попереднього місця проживання через обставини, зазначені в статті 1 Закону.

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 371 від 31.05.2017}

На отримання довідки мають право особи, житлові приміщення яких зруйновані або стали непридатними для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, що підтверджується відповідним актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), та неповнолітні діти, які отримали паспорт громадянина України, незалежно від наявності (відсутності) реєстрації місця проживання, якщо інформацію про них внесено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 548 від 11.07.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 754 від 14.08.2019}

{Абзац пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 322 від 11.05.2017}

{Абзац тринадцятий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 754 від 14.08.2019}

3. Заява про взяття на облік повинна містити таку інформацію про заявника:

прізвище, ім’я та по батькові;

громадянство;

{Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 636 від 26.08.2015}

дата та місце народження;

стать;

відомості про малолітніх, неповнолітніх внутрішньо переміщених осіб, які прибули разом з ним (у разі необхідності);

{Абзац шостий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 636 від 26.08.2015}

відомості про законних представників, які супроводжують малолітню дитину, недієздатних осіб або осіб, дієздатність яких обмежена, та осіб, зазначених в абзаці п’ятому пункту 2 цього Порядку;

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 352 від 08.06.2016}

відомості про зареєстроване та фактичне місце проживання;

{Абзац пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 636 від 26.08.2015}

адреса, за якою з особою може здійснюватися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції, та контактний номер телефону;

{Абзац пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 636 від 26.08.2015}

обставини, що спричинили внутрішнє переміщення;

{Абзац пункту 3 в редакції Постанови КМ № 636 від 26.08.2015}

{Абзац дванадцятий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 754 від 14.08.2019}

{Абзац пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 636 від 26.08.2015}

відомості про житлові, соціальні, медичні, освітні та інші потреби;

відомості про наявність інвалідності та потребу в технічних та інших засобах реабілітації;

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 352 від 08.06.2016}

відомості про місце навчання/виховання дитини (найменування закладу);

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 352 від 08.06.2016}

відомості про працевлаштування, освіту, спеціалізацію за професійною освітою, посаду, професію.

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 352 від 08.06.2016}

Як фактичне місце проживання/перебування не можуть зазначатися адреси (місцезнаходження) органів державної влади, місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх підрозділів, будь-яких інших приміщень, за якими внутрішньо переміщені особи фактично не проживають.

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 167 від 14.03.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 352 від 08.06.2016}

Заява про взяття на облік підписується заявником або особою, зазначеною в абзацах третьому – шостому пункту 2 цього Порядку, які дають згоду на обробку, використання, зберігання та надання Адміністрації Держприкордонслужби, Мінфіну для верифікації персональних даних заявника та особи, від імені якої подається заява, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

{Абзац дев’ятнадцятий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 352 від 08.06.2016}

Інформація про персональні дані внутрішньо переміщених осіб може передаватися до агенції ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста за згодою заявника або його законного представника для надання допомоги.

{Абзац двадцятий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 352 від 08.06.2016}

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 264 від 15.04.2015}

4. Під час подання заяви про взяття на облік заявник пред’являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, або свідоцтво про народження дитини.

У разі відсутності в документі, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документі, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку з обставинами, зазначеними у статті 1 Закону, заявник надає докази, що підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, на день виникнення обставин, що спричинили внутрішнє переміщення (військовий квиток з відомостями щодо проходження військової служби; трудова книжка із записами про трудову діяльність; документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно; свідоцтво про базову загальну середню освіту; атестат про повну загальну середню освіту; документ про професійно-технічну освіту; документ про вищу освіту (науковий ступінь); довідка з місця навчання; рішення районної, районної у мм. Києві чи Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської чи районної у місті ради про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування; медичні документи; фотографії; відеозаписи тощо).

Законний представник дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, посадові особи, які здійснюють заходи щодо захисту прав такої дитини, у разі необхідності підтвердження чи перевірки персональних даних дитини можуть отримати відповідні відомості на підставі письмового запиту до Мінсоцполітики.

У разі подання заяви про взяття на облік законним представником особи, від імені якої подається заява, додатково подаються:

документ, що посвідчує особу законного представника;

документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі);

у разі потреби – свідоцтво про народження дитини.

У разі подання заяви про взяття на облік малолітньої дитини особою, зазначеною в абзацах третьому – шостому пункту 2 цього Порядку, додатково подаються:

документ, що посвідчує особу заявника;

документи, що підтверджують родинні стосунки між дитиною та заявником;

документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування або керівника дитячого закладу, закладу охорони здоров’я або закладу соціального захисту дітей, в якому дитина перебуває на повному державному забезпеченні, та документ, що підтверджує факт зарахування дитини до такого закладу.

{Пункт 4 в редакції Постанов КМ № 636 від 26.08.2015№ 352 від 08.06.2016}

5. З метою обліку внутрішньо переміщених осіб уповноважений орган веде Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб, держателем якої є Мінсоцполітики, до якої вноситься така інформація:

{Абзац перший пункту 5 в редакції Постанови КМ № 636 від 26.08.2015}

прізвище, ім’я, по батькові, громадянство;

{Абзац пункту 5 в редакції Постанови КМ № 636 від 26.08.2015}

дата, місце народження;

{Абзац пункту 5 в редакції Постанови КМ № 636 від 26.08.2015}

стать;

{Абзац пункту 5 в редакції Постанови КМ № 636 від 26.08.2015}

документ, що посвідчує особу;

{Абзац пункту 5 в редакції Постанови КМ № 636 від 26.08.2015}

номер довідки, дата її видачі та назва органу, що її видав;

{Абзац пункту 5 в редакції Постанови КМ № 636 від 26.08.2015}

відомості про останнє зареєстроване місце проживання внутрішньо переміщеної особи на території, де виникли обставини, зазначені у статті 1 Закону, та її фактичне місце проживання/перебування;

{Абзац пункту 5 в редакції Постанови КМ № 636 від 26.08.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 352 від 08.06.2016}

адреса, за якою із внутрішньо переміщеною особою може вестися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції, та номер телефону;

{Абзац пункту 5 в редакції Постанови КМ № 636 від 26.08.2015}

відомості про житлові, соціальні, медичні, освітні та інші потреби внутрішньо переміщених осіб, стан їх забезпечення;

{Абзац пункту 5 в редакції Постанови КМ № 636 від 26.08.2015}

відомості про виплачені особі грошові кошти;

{Абзац пункту 5 в редакції Постанови КМ № 636 від 26.08.2015}

відомості про місце навчання/виховання дитини (найменування закладу);

{Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 352 від 08.06.2016}

відомості про працевлаштування, освіту, спеціалізацію за професійною освітою, посаду, професію;

{Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 352 від 08.06.2016}

відомості про наявність інвалідності та потребу в технічних та інших засобах реабілітації;

{Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 352 від 08.06.2016}

інші відомості.

{Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 352 від 08.06.2016}

Для ідентифікації в зазначеній базі даних може міститися фотографічне зображення внутрішньо переміщеної особи.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 264 від 15.04.2015}

6. У день подання заяви про взяття на облік, крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 4 цього Порядку, безоплатно видається довідка за формою згідно з додатком, яка роздруковується на аркуші формату А4, підписується посадовою особою уповноваженого органу та скріплюється печаткою такого органу.

У випадках, передбачених абзацом другим пункту 4 цього Порядку, уповноважений орган зобов’язаний розглянути заяву протягом 15 робочих днів та прийняти рішення про видачу довідки або відмову в її видачі.

Довідку отримує кожна дитина, в тому числі та, що прибула без супроводження батьків, законного представника, а також дитина, яка народилася у внутрішньо переміщеної особи.

Довідка діє безстроково, крім випадків, передбачених статтею 12 Закону та абзацом шостим цього пункту.

Довідка, видана до 20 червня 2016 р., яка не скасована і строк дії якої не закінчився, є дійсною та діє безстроково, крім випадків, передбачених статтею 12 Закону.

Довідка, видана до 20 червня 2016 р., у якій адресою фактичного місця проживання вказано адресу місцезнаходження органу державної влади, органу місцевого самоврядування, юридичної особи публічного права, її підрозділу, будь-якого іншого приміщення, за якою внутрішньо переміщена особа фактично не проживає, підлягає перереєстрації до 20 липня 2016 року. Для цього внутрішньо переміщена особа особисто або через законного представника (у випадках, передбачених абзацами першим – шостим пункту 2 цього Порядку) звертається за видачею довідки до уповноваженого органу, а раніше видана їй довідка вилучається, про що вносяться відповідні записи до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Довідка, зазначена в абзаці шостому цього пункту, не перереєстрована у встановлений строк, не є дійсною, про що вноситься відповідний запис до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

У разі наявності у внутрішньо переміщеної особи обґрунтованих причин, що унеможливлюють перереєстрацію довідки у встановлений строк, така особа подає до уповноваженого органу за фактичним місцем проживання відповідну письмову заяву та підтвердні документи. У такому разі строк перереєстрації довідки, зазначеної в абзаці шостому цього пункту, може бути збільшено до 60 днів за рішенням уповноваженого органу.

Уповноважені органи ведуть журнал обліку виданих довідок.

{Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 352 від 08.06.2016}

6-1. Особа, яка отримала довідку, може замовити відображення в електронному вигляді інформації, що міститься в довідці, яка підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік такої особи (далі – електронна довідка), разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом). Замовлення та формування електронної довідки здійснюється безоплатно.

Електронну довідку малолітньої дитини, недієздатної особи або особи, дієздатність якої обмежена, може замовити законний представник або інша особа, зазначена в абзацах другому – шостому пункту 2 цього Порядку.

Для замовлення електронної довідки особі необхідно встановити мобільний додаток Єдиного державного веб-порталу електронних послуг “Портал Дія” (далі – Портал Дія) на електронному носії, критерії якого підтримують його використання, та пройти електронну автентифікацію.

Електронна довідка формується засобами Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб та Порталу Дія і передається в мобільний додаток Порталу Дія особи за її запитом шляхом використання інформації, наявної в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та переданої до Порталу Дія з дотриманням вимог законодавства про інформацію та законодавства про захист персональних даних.

В електронній довідці відображається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, зазначеної в абзацах третьому – шостому пункту 2 цього Порядку;

дата народження;

місце народження;

стать;

серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України або документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус;

найменування органу, який видав паспорт громадянина України або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, дата видачі паспорта або документів;

відомості про зареєстроване та фактичне місце проживання;

номер та дата видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

найменування органу, який видав довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

У разі подання заяви про взяття на облік малолітньої дитини особою, зазначеною в абзацах третьому – шостому пункту 2 цього Порядку, також відображається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) дитини;

серія та номер свідоцтва про народження дитини;

найменування органу, який видав свідоцтво про народження дитини, та дата видачі свідоцтва.

Інформаційна взаємодія Порталу Дія та Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб здійснюється відповідно до Положення про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 “Деякі питання електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 73, ст. 2455).

Особа за її запитом отримує через мобільний додаток Порталу Дія сформовану електронну довідку разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом) за наявності в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб необхідної інформації.

Доступ особи до електронної довідки забезпечується протягом періоду дії довідки та припиняється в разі прийняття рішення про скасування довідки з відображенням відповідного статусу дії довідки під час проведення перевірки з використанням технічних засобів Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб та Порталу Дія.

Електронна довідка пред’являється особою на електронному носії, критерії якого підтримують використання мобільного додатка Порталу Дія, без пред’явлення довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Особа може подавати електронну довідку через Портал Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія, за умови проведення одержувачами такої інформації перевірки та підтвердження відповідності таких реєстраційних даних в електронній формі інформаційно-телекомунікаційними засобами. Перевірка достовірності електронної довідки здійснюється у випадках, передбачених законодавством, за допомогою технічних засобів, зокрема з використанням унікального електронного ідентифікатора (QR-коду, штрих-коду, цифрового коду), який забезпечує в режимі реального часу отримання даних з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Особа за власним рішенням може надати копії електронної довідки з використанням мобільного додатка Порталу Дія визначеним нею юридичним особам та фізичним особам – підприємцям, інформаційні системи яких підключені до Порталу Дія.

Юридичні особи і фізичні особи – підприємці можуть підключити власні інформаційні системи до Порталу Дія для отримання копій електронних довідок шляхом укладення з технічним адміністратором Порталу Дія договору про надання послуги підключення інформаційної системи до Порталу Дія, який є договором приєднання.

Інформаційні системи, що підключаються до Порталу Дія для отримання копій електронних довідок, повинні відповідати вимогам законодавства у сфері захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах. Юридичні особи та фізичні особи – підприємці повинні забезпечити використання зазначених копій відповідно до Закону України “Про захист персональних даних.

{Порядок доповнено пунктом 6-1 згідно з Постановою КМ № 910 від 16.09.2020}

7. Під час видачі довідки посадова особа уповноваженого органу інформує внутрішньо переміщену особу, яка береться на облік, про:

можливості розв’язання проблем, пов’язаних із соціальним захистом, зокрема з відновленням соціальних виплат;

можливість та порядок отримання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, та житлових субсидій;

{Абзац третій пункту 7 в редакції Постанови КМ № 754 від 14.08.2019}

місцезнаходження місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;

{Абзац четвертий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 754 від 14.08.2019}

обов’язок повідомити про зміну місця проживання уповноваженому органу за новим місцем проживання протягом 10 днів з дня прибуття до нового місця проживання;

обов’язок повідомити уповноваженому органу за місцем отримання довідки про добровільне повернення до покинутого постійного місця проживання не пізніш як за три дні до від’їзду.

Про факт видачі довідки дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, малолітній дитині, яка прибула без супроводження законного представника, уповноважений орган невідкладно інформує службу у справах дітей за місцем перебування такої дитини.

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 428 від 15.06.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 636 від 26.08.2015; в редакції Постанови КМ № 352 від 08.06.2016}

7-1. У разі наявності підстав, передбачених статтею 12 Закону, МВС, Національна поліція, ДМС, СБУ, Адміністрація Держприкордонслужби, Мінфін подають уповноваженому органу відповідну інформацію для прийняття рішення щодо зняття з обліку внутрішньо переміщених осіб.

Рішення про скасування дії довідки відповідно до статті 12 Закону приймається керівником уповноваженого органу за місцем проживання особи та надається їй протягом трьох днів з дати прийняття такого рішення або надсилається на адресу місця проживання, зазначену в довідці.

На період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 днів з дня відміни карантину забороняється прийняття рішення про скасування дії довідки відповідно до пункту 3 частини першої статті 12 Закону.

{Пункт 7-1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 266 від 08.04.2020}

Уповноважений орган на підставі прийнятого рішення невідкладно вносить до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб запис про скасування дії довідки.

{Порядок доповнено пунктом 7-1 згідно з Постановою КМ № 79 від 04.03.2015; в редакції Постанови КМ № 352 від 08.06.2016}

8. Заявнику може бути відмовлено у видачі довідки у разі, коли:

1) відсутні обставини, що спричинили внутрішнє переміщення, зазначені у статті 1 Закону;

2) у державних органів наявні відомості про подання завідомо неправдивих відомостей для отримання довідки;

3) заявник втратив документи, що посвідчують особу (до їх відновлення);

4) у документі заявника, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документі, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, немає відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, та відсутні докази, що підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, визначені абзацом другим пункту 4 цього Порядку;

5) докази, надані заявником для підтвердження факту проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку з обставинами, зазначеними у статті 1 Закону, не підтверджують такого факту.

Рішення про відмову у видачі довідки з обов’язковим зазначенням підстав для відмови, підписане керівником уповноваженого органу, видається заявнику в день подання заяви про взяття на облік, а у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 4 цього Порядку, – не пізніше ніж через 15 робочих днів після її подання.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 352 від 08.06.2016}

9. У разі зміни місця проживання/перебування (крім зміни місця проживання в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці: району, міста без поділу на райони, району в місті, селища, села) заявник звертається за видачею довідки до уповноваженого органу за місцем фактичного проживання, а раніше видана йому довідка вилучається, про що вносяться відповідні зміни до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

У разі зміни місця проживання в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці (району, міста без поділу на райони, району в місті, селища, села) внутрішньо переміщена особа інформує (зокрема за допомогою телефонного зв’язку) про це уповноважений орган, який вносить інформацію про зміну фактичного місця проживання особи до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, а також за зверненням внутрішньо переміщеної особи – до довідки.

Для підтвердження даних про смерть внутрішньо переміщених осіб використовуються відомості з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, які передаються до Мінсоцполітики шляхом автоматизованого обміну електронними даними між інформаційними ресурсами Мін’юсту та Мінсоцполітики через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів у порядку, передбаченому законодавством.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 264 від 15.04.2015; в редакції Постанов КМ № 636 від 26.08.2015№ 964  від 14.12.2016№ 386 від 20.05.2020}

10. У разі втрати або псування довідки уповноважений орган замість неї безоплатно видає дублікат на підставі заяви особи, якій видавалася довідка.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 636 від 26.08.2015}

11. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають право безоплатно отримувати інформацію з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, зокрема в електронній формі у порядку електронної інформаційної взаємодії або за допомогою технічних засобів з використанням унікального електронного ідентифікатора (QR-коду, штрих-коду, цифрового коду).

{Абзац перший пункту 11 в редакції Постанови КМ № 910 від 16.09.2020}

Інформація про осіб, які переміщуються, надається з дотриманням вимог законодавства про інформацію та законодавства про захист персональних даних.

{Пункт 11 в редакції Постанови КМ № 636 від 26.08.2015}


 

Додаток
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 8 червня 2016 р. № 352)

ДОВІДКА
про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 264 від 15.04.2015; в редакції Постанов КМ № 636 від 26.08.2015№ 352 від 08.06.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 548 від 11.07.2018}