burger

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України


Наказ

2020-07-14
№ 51
Україна
Про переміщення гуманітарних вантажів міжнародними гуманітарними організаціями на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях

Відповідно до пунктів 39, 40 Порядку в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів із таких територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 року № 815,

НАКАЗУЮ:

1. Установити, що переміщення гуманітарних вантажів міжнародними гуманітарними організаціями на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях (далі – тимчасово окуповані території) з контрольованих Україною територій здійснюється за такими алгоритмами:

1) переміщення гуманітарних вантажів, отриманих/придбаних на території України міжнародними гуманітарними організаціями, які включені до переліку міжнародних гуманітарних організацій, для яких забезпечуватиметься спрощений порядок перетину лінії розмежування (далі – Перелік), – за умови повідомлення Мінреінтеграції не менше ніж за 10 робочих днів до дати перетину лінії розмежування про наміри переміщення гуманітарних вантажів на тимчасово окуповані території (далі – Повідомлення) за формою згідно з додатком 1 до цього наказу. Ненадання відповідної інформації є підставою для виключення міжнародної гуманітарної організації з Переліку;

2) переміщення гуманітарних вантажів, отриманих/придбаних на території України міжнародними гуманітарними організаціями, не включеними до Переліку, – за погодженням з Мінреінтеграції.

Для отримання погодження Мінреінтеграції міжнародні гуманітарні організації не менше ніж за 10 робочих днів до дати перетину надсилають до Мінреінтеграції лист про наміри переміщення гуманітарного вантажу, до якого додається Повідомлення. Мінреінтеграції у найкоротший строк, але не пізніше 5 робочих днів з дати отримання такого листа надає погодження про переміщення гуманітарного вантажу або вмотивовану відмову в письмовій формі у разі недотримання міжнародною гуманітарною організацією вимог цього наказу та/або отримання інформації від уповноважених органів державної влади про факт порушення міжнародною гуманітарною організацією законодавства України. Рішення Мінреінтеграції може бути оскаржено в судовому порядку.

Для оформлення дозволу на переміщення гуманітарних вантажів уповноважені представники отримувачів гуманітарної допомоги надають службовим особам ДФС, які перебувають на гуманітарному майданчику, погодження Мінреінтеграції та перелік товарів, визнаних гуманітарною допомогою на підставі рішень спеціально уповноваженого державного органу з питань гуманітарної допомоги;

3) переміщення гуманітарних вантажів, отриманих із-за кордону міжнародними гуманітарними організаціями, які включені до Переліку, – після прийняття спеціально уповноваженим державним органом з питань гуманітарної допомоги рішення про визнання таких вантажів гуманітарною допомогою. Міжнародні гуманітарні організації не менше ніж за 10 робочих днів до дати перетину інформують Мінреінтеграції про наміри переміщення гуманітарного вантажу Повідомленням. Ненадання відповідної інформації є підставою для виключення міжнародної гуманітарної організації з Переліку;

4) переміщення гуманітарних вантажів, отриманих із-за кордону міжнародними гуманітарними організаціями, не включеними до Переліку, після прийняття спеціально уповноваженим державним органом з питань гуманітарної допомоги рішення про визнання таких вантажів гуманітарною допомогою, – за погодженням з Мінреінтеграції.

Для отримання погодження Мінреінтеграції міжнародні гуманітарні організації не менше ніж за 10 робочих днів до дати перетину надсилають до Мінреінтеграції лист про наміри переміщення гуманітарного вантажу, до якого додається Повідомлення. Мінреінтеграції у найкоротший строк, але не пізніше 5 робочих днів з дати отримання такого листа надає погодження про переміщення гуманітарного вантажу або вмотивовану відмову в письмовій формі у разі недотримання гуманітарною організацією вимог цього наказу та/або отримання інформації від уповноважених органів державної влади про факт порушення міжнародною гуманітарною організацією законодавства України. Рішення Мінреінтеграції може бути оскаржено в судовому порядку.

2. Для включення міжнародних гуманітарних організацій до Переліку міжнародні гуманітарні організації надсилають до Мінреінтеграції заяву про включення до Переліку у довільній формі, до якої додається інформація про діяльність відповідної організації за формою згідно з додатком 2 до цього наказу. До документів, викладених іноземною мовою, додається їх переклад державною мовою.

Мінреінтеграції у найкоротший строк, але не пізніше 5 робочих днів з дня отримання інформації, передбаченої абзацом першим цього пункту, у письмовій формі повідомляє відповідну міжнародну гуманітарну організацію про включення її до Переліку або про мотивовану відмову в письмовій формі. Інформація про включення міжнародної гуманітарної організації до Переліку протягом 1 робочого дня після прийняття рішення оприлюднюється на офіційному вебсайті Мінреінтеграції та електронними засобами зв’язку направляється до координаційного центру при об’єднаному командному пункті об’єднаних сил.

3. Юридичному управлінню (Колтирін О. О.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України від 18 листопада 2019 року № 91 “Про переміщення гуманітарних вантажів міжнародними гуманітарними організаціями на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2019 року за № 1180/34151.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше дня набрання чинності пункту 8 змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2020 року № 371 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Віце-прем’єр-міністр України – Міністр                                          Олексій РЕЗНІКОВ