burger

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України


Наказ

2022-06-13
№ 117
Україна
Про внесення змін до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 23 листопада 2021 року № 258

Відповідно до абзацу п’ятого частини третьої статті 131 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 23 листопада 2021 року № 258 «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через адміністративну межу товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 грудня 2021 року за № 1569/37191, такі зміни:

1) у преамбулі до наказу слова «абзацу другого частини другої» замінити словами «абзацу п’ятого частини третьої»;

2) в абзаці другому пункту 2 слова «території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя» замінити словами «Російською Федерацією території України»;

3) у пункті 6 слово «бувших» замінити словами «що були».

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 14 липня 2020 року

№ 52 «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 липня 2020 року за № 666/34949.

3. Департаменту правового забезпечення (Золотар С.А.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Віце-прем’єр-міністр України – Міністр                            Ірина ВЕРЕЩУК