burger

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України


Наказ

2021-11-23
№ 258
Україна
Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через адміністративну межу товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей
Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через адміністративну межу товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей

Відповідно до абзацу другого частини другої статті 131 Закону України

«Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік і обсяги (вартість/вагу/кількість) обмежених або заборонених до переміщення через адміністративну межу товарів, що додається.

2. Установити, що фізична особа може переміщувати готівкові кошти з:

тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (далі – тимчасово окупована територія) на контрольовані Україною території у сумі, що не перевищує 100 000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті за крос-курсом, визначеним згідно з офіційним курсом гривні до відповідних іноземних валют, установленим Національним банком України, на день перетинання адміністративної межі, а понад цю суму – за наявності підтверджувального документа про їх походження або інших матеріалів (відомостей), які можуть прямо чи опосередковано підтверджувати відповідну інформацію;

контрольованих Україною територій на тимчасово окуповану територію у сумі, що не перевищує 100 000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті за крос-курсом, визначеним згідно з офіційним курсом гривні до відповідних іноземних валют, установленим Національним банком України, на день перетинання адміністративної межі, а понад цю суму за наявності підтверджувального документа про їх походження.

3. Установити, що фізична особа може переміщувати готівкові кошти через адміністративну межу в обсягах, передбачених пунктом 2, з урахуванням обмежень, визначених особливим порядком ввезення на територію України готівкової валюти держави-окупанта через державний кордон України (у разі їх встановлення Національним банком України).

4. Установити, що до переліку особистих речей, дозволених до переміщення фізичній особі на тимчасово окуповану територію та з такої території у ручній поклажі та супроводжувальному багажі, відносяться товари, що мають ознаки вжитку, а також інші товари, визначені у пункті 5 цього наказу.

5. Установити наступні обмеження вартості/ваги/кількості при переміщенні інших товарів, які не мають ознак вжитку, та переміщуються як особисті речі на тимчасово окуповану територію та з такої території у ручній поклажі та супроводжувальному багажу фізичної особи:

через адміністративну межу з контрольованих Україною територій на тимчасово окуповану територію – без обмежень;

через адміністративну межу з тимчасово окупованої території на контрольовані Україною території – сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10 000 гривень та/або сумарна вага яких не перевищує 75 кг на одну особу (за умови, що харчові продукти – не більше 2 кг кожного найменування та непродовольчі товари – небільше 2 одиниць кожного найменування).

6. Установити, що в разі евакуації (переїзду) фізичної особи на місце проживання з тимчасово окупованої території на контрольовані Україною території такій особі дозволяється вивезення з тимчасово окупованої території на контрольовані Україною території особистих речей та майна, бувших у вжитку, які, на їхній розсуд, необхідні для облаштування на новому місці проживання, включаючи меблі, побутову техніку та інші предмети домашнього вжитку.

7. Установити для фізичної особи обмеження для переміщення нею готівкових коштів, ручної поклажі (крім особистих речей) та супроводжуваного багажу не частіше одного разу на добу в одному напрямку.

8. Заборонити переміщення через адміністративну межу алкогольних напоїв татютюнових виробів фізичній особі, яка не досягла 18-річного віку.

9. Юридичному управлінню (Колтирін О.О.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

10. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України «Про визнання таким, що втратив чинність,Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» та внесення змін до деяких законодавчих актів України».

11. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Віце-прем’єр-міністр України – Міністр                             Ірина ВЕРЕЩУК