burger

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України


Наказ

2021-04-27
№ 97
Україна
Про затвердження Плану дій Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на 2021 рік

На виконання пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року № 276-р «Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План дій Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на 2021 рік (далі ‒ План дій), що додається.

2. Першому заступнику Міністра, заступникам Міністра відповідно до розподілу функціональних обов’язків забезпечити координацію робіт з виконання Плану дій та постійний контроль за дотриманням строків виконання.

3. Керівникам структурних підрозділів, у межах повноважень:

1) забезпечити виконання Плану дій відповідно до визначених строків;

2) визначити відповідальних осіб за надання Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції оперативної інформації про стан виконання Плану дій;

3) щоп’ятниці надавати Директорату стратегічного планування та європейської   інтеграції    інформацію    про    стан    виконання    Плану    дій з підтверджуючими документами за формою згідно з додатком 2;

4) у двотижневий строк після завершення календарного року надати Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції річний звіт про виконання Плану дій згідно з додатком 2.

4. Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції (Бухтіярова М. С.):

1) забезпечити оперативне внесення інформації про стан виконання Плану дій до електронної системи моніторингу і контролю виконання плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік на єдиному веб-порталі електронного урядування;

2) забезпечити включення інформації про виконання Плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2021 рік.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ващенка К.О.

Віце-прем’єр-міністр України – Міністр                           Олексій РЕЗНІКОВ