burger

Кабінет Міністрів України


Розпорядження

2017-01-11
№ 8-р
Україна
Про затвердження плану заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
№ 498-р від 19.07.2017}

1. Затвердити план заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження (далі – план заходів), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Донецькій та Луганській облдержадміністраціям:

1) забезпечити:

виконання плану заходів;

подання щокварталу до 15 числа наступного місяця Міністерству з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб інформації про стан виконання плану заходів за формою, встановленою зазначеним Міністерством;

2) разом з іншими державними органами, залученими до виконання плану заходів:

виконувати завдання плану заходів з дотриманням вимог законодавства щодо протидії фінансуванню тероризму та недопущення дій, спрямованих на зміну кордонів чи територіальної цілісності України;

запобігати та не допускати будь-яких дій, спрямованих на легітимізацію незаконних збройних формувань чи терористичних організацій, що перебувають на території окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або дій, які можуть бути розцінені як пряме або непряме налагодження контактів з представниками таких незаконних збройних формувань чи терористичних організацій.

3. Міністерству з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб подавати щороку до 1 квітня Кабінетові Міністрів України інформацію про стан виконання плану заходів.

Прем’єр-міністр України
В.ГРОЙСМАН

Інд. 71


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 11 січня 2017 р. № 8-р

ПЛАН ЗАХОДІВ,
спрямованих на реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження

Найменування завдання Найменування заходів Відповідальні за виконання Строк виконання
Посилення протидії корупції та тіньовій економічній діяльності
1. Відчутне зниження рівня корупції серед військовослужбовців та працівників правоохоронних та спеціальних органів, які забезпечують встановлений режим перетину лінії зіткнення громадянами та переміщення товарів через лінію зіткнення 1) проведення навчання з антикорупційного законодавства серед військовослужбовців, працівників правоохоронних та спеціальних органів з метою запобігання проявам корупції під час переміщення осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей ДФС
Адміністрація Держприкордонслужби
Міноборони
постійно
  2) удосконалення процедур пропуску осіб, переміщення вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей Адміністрація Держприкордонслужби
ДФС
МТОТ
СБУ (за згодою)
I квартал
2017 р.
  3) обладнання контрольних пунктів в’їзду/виїзду (місць), в яких здійснюється переміщення вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, технічними системами відеоконтролю (відеоспостереження) Адміністрація
Держприкордонслужби
ДФС
березень
2017 р., постійно
Розвиток внутрішнього ринку, підвищення ефективності його функціонування та вдосконалення механізму державного регулювання
2. Врегулювання на законодавчому рівні господарської діяльності на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження (далі – неконтрольована територія) 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій про внесення змін до законодавства щодо врегулювання особливостей господарської діяльності на неконтрольованій території МТОТ
Мін’юст
Мінекономрозвитку
березень
2017 р.
3. Забезпечення можливостей для громадян, що проживають на неконтрольованій території, придбавати товари першої необхідності 1) організація належного функціонування оптимальної кількості гуманітарно-логістичних центрів поблизу контрольних пунктів в’їзду/виїзду Донецька та
Луганська облдержадміністрації
Адміністрація Держприкордонслужби
ДФС
постійно
Створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, зниження тиску на бізнес з боку контролюючих органів
4. Врегулювання на законодавчому рівні правовідносин між органами ДФС та платниками податків, виробничі підрозділи яких розташовані на неконтрольованій території 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій про внесення змін до законодавства щодо спрощення податкової та бухгалтерської звітності, а також особливостей проведення податкових перевірок з одночасним посиленням відповідальності за подання недостовірної інформації, що міститься в такій звітності Мінфін
Мін’юст
МТОТ
березень
2017 р.
     
Забезпечення гарантованих Конституцією України прав і свобод громадян на основі впровадження європейських стандартів соціального захисту, підвищення якості соціальних послуг
5. Забезпечення можливості громадян, що проживають на неконтрольованій території, отримувати окремі соціальні послуги на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження (далі – контрольована територія), в населених пунктах поблизу лінії зіткнення 1) надання громадянам психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, юридичних, інформаційних соціальних послуг, послуг з працевлаштування на контрольованій території Мінсоцполітики
МОН
МОЗ
Мін’юст
Донецька та Луганська облдержадміністрації
березень
2017 р.,
постійно
  2) створення умов для надання громадянам юридичних послуг в центрах безоплатної правової допомоги відповідно до закону Мін’юст
Донецька та Луганська облдержадміністрації
березень
2017 р.
6. Забезпечення можливості громадян, що проживають на неконтрольованій території, отримувати окремі соціальні послуги від міжнародних гуманітарних організацій 1) організація ефективної взаємодії з міжнародними організаціями, які надають гуманітарну допомогу громадянам, що постійно проживають на неконтрольованій території. Сприяння безперешкодному проходженню гуманітарних вантажів таких організацій через лінію зіткнення МТОТ
Мінсоцполітики
Адміністрація
Держприкордонслужби
ДФС
Донецька та Луганська облдержадміністрації
постійно
Удосконалення системи надання адміністративних (управлінських) і соціальних послуг споживачам таких послуг
7. Створення сприятливих умов для надання адміністративних послуг громадянам України, які проживають на неконтрольованій території або в населених пунктах, розташованих вздовж лінії зіткнення 1) опрацювання питань щодо можливості надання громадянам України, які проживають на неконтрольованій території, адміністративних послуг (в тому числі щодо реєстрації актів цивільного стану, видачі паспорту громадянина України) на контрольованій території поблизу пунктів перетину лінії зіткнення МВС
Мін’юст
МТОТ
Донецька та Луганська облдержадміністрації
березень
2017 р.
Поліпшення соціального захисту дітей, утвердження духовно і фізично здорової, матеріально забезпеченої та соціально благополучної сім’ї
8. Захист дітей, які перебувають у зоні бойових дій і збройних конфліктів, та дітей, які постраждали внаслідок бойових дій та збройних конфліктів 1) забезпечення здійснення заходів щодо захисту дітей від негативного впливу збройного конфлікту, протидії торгівлі дітьми під час збройного конфлікту, в тому числі проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи стосовно захисту дітей від участі у воєнних діях і збройних конфліктах, заохочення суспільства, громадських об’єднань та неурядових організацій, засобів масової інформації до просвітницької роботи серед дітей, їх батьків, інших законних представників Мінсоцполітики
Міноборони
Національна поліція
МТОТ
МІП
СБУ (за згодою)
постійно
  2) сприяння переміщенню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з неконтрольованої території. Забезпечення охоплення їх різними формами сімейного виховання чи влаштування до відповідних виховних закладів Мінсоцполітики
МОН
МТОТ
Адміністрація Держприкордонслужби
Донецька та Луганська облдержадміністрації
постійно
  3) здійснення заходів, спрямованих на возз’єднання дитини з сім’єю, встановлення місцезнаходження членів сім’ї дитини, сприяння пошукам, що здійснюються членами сім’ї, громадськими, благодійними, волонтерськими, гуманітарними організаціями та фондами, що беруть участь у возз’єднанні сімей Мінсоцполітики
Мін’юст
МТОТ
Національна поліція
-“-
  4) забезпечення здійснення патронату над дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, з метою всебічного розвитку та виховання в сімейному оточенні Мінсоцполітики
Мінфін
2017 рік
Недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності
9. Забезпечення виплати заробітної плати на підприємствах усіх форм власності, які провадять законну господарську діяльність на неконтрольованій території, за умови дотримання ними вимог щодо протидії фінансуванню тероризму та недопущення дій, спрямованих на зміну кордонів або територіальної цілісності України 1) організація та здійснення виплати заробітної плати працівникам ПАТ “Укрзалізниця”, які забезпечують функціонування контрольованих об’єктів зазначеного товариства, що розташовані на неконтрольованій території Мінінфраструктури
Мінфін
ПАТ “Укрзалізниця” (за згодою)
МТОТ
Національний банк (за згодою)
СБУ (за згодою)
з моменту настання умов, визначених пунктом 1 рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію Указом Президента України від 15 березня 2017 р. № 62
2) організація та здійснення виплати заробітної плати працівникам державного підприємства “НЕК “Укренерго”, які забезпечують функціонування контрольованих об’єктів зазначеної Компанії, що розташовані на неконтрольованій території Міненерговугілля
Мінфін
МТОТ
НКРЕКП (за згодою)
державне підприємство “НЕК “Укренерго” (за згодою)
Національний банк (за згодою)
СБУ (за згодою)
-“-
  3) вжиття заходів до недопущення виникнення та зростання існуючої заборгованості із заробітної плати працівникам підприємств усіх форм власності, які забезпечують функціонування контрольованих об’єктів зазначених підприємств, що розташовані на неконтрольованій території, з метою отримання можливості тримати тісний соціально-економічний зв’язок з громадянами України, які проживають на неконтрольованій території, за умови дотриманням вимог щодо протидії фінансуванню тероризму та недопущення дій, спрямованих на зміну кордонів або територіальної цілісності України Мінсоцполітики
Мінфін
МТОТ
Національний банк (за згодою)
СБУ (за згодою)
-“-
Реалізація державної мовної політики на основі норм національного та міжнародного права, забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України, гарантування вільного розвитку, використання і захисту російської, інших мов національних меншин
10. Забезпечення права громадян, що проживають на неконтрольованій території, на вільний вибір мови споживання інформаційної продукції засобів масової інформації 1) сприяння дотриманню принципу незалежності і самостійності засобів масової інформації шляхом створення умов для поширення інформації державною та іншими мовами (в тому числі російською) Мінкультури
МІП
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою)
постійно
  2) сприяння виданню і розповсюдженню аудіо- та аудіовізуальних творів, друкованих видань різними мовами    
Створення належних умов для нарощення освітнього потенціалу України, забезпечення рівного доступу громадян до здобуття якісної освіти незалежно від місця проживання, майнового стану та фінансових можливостей
11. Забезпечення права громадян, які проживають на неконтрольованій території, на вільний доступ до освіти усіх освітніх, освітньо-кваліфікаційних рівнів та ступенів з метою отримання документа про освіту державного зразка 1) удосконалення нормативно-правової бази щодо забезпечення вільного доступу громадян, які проживають на неконтрольованій території, до освіти усіх освітніх, освітньо-кваліфікаційних рівнів та ступенів, в тому числі на виконання Законів України “Про освіту”“Про вищу освіту” та “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” МОН
Мінсоцполітики
МТОТ
березень
2017 р.
  2) розроблення програм, навчальних матеріалів, рекомендацій щодо забезпечення доступу дітей, які проживають на неконтрольованій території, до дистанційного навчання МОН
Мінфін
постійно
Сприяння культурному розвитку громадян України, створення умов для реалізації творчого потенціалу людини та суспільства, забезпечення рівних можливостей для всіх громадян України у задоволенні культурно-духовних потреб
12. Сприяння створенню єдиного культурного простору України; створення умов на контрольованій території для задоволення власних культурних потреб громадянами, що проживають на неконтрольованій території 1) організація та проведення культурно-мистецьких заходів із залученням громадян з неконтрольованої території, зокрема виставок, презентацій, концертів, вистав, циркових вистав тощо (за умови дотримання вимог безпеки) Мінкультури
МОН
МТОТ
Донецька та Луганська облдержадміністрації
постійно
  2) популяризація книг, художніх альбомів, аудіо- та аудіовізуальних творів українських авторів серед громадян, які проживають на неконтрольованій території, та їх розповсюдження Мінкультури
МІП
Донецька та Луганська облдержадміністрації
-“-
Відновлення повноцінного діалогу між представниками різних соціальних та етнічних груп, культур та релігійних конфесій. Забезпечення створення умов для формування толерантного суспільства, гарантування свободи совісті та віросповідання
13. Сприяння проведенню “народної дипломатії” з метою підтримки постійного діалогу безпосередньо між різними групами громадян, що проживають по різні боки лінії зіткнення 1) організація діалогу між представниками громад щодо вирішення спільних питань, що пов’язані із забезпеченням розв’язання гуманітарних та інших проблем місцевого характеру Донецька та
Луганська облдержадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою)
-“-
  2) взаємодія з професійними спілками підприємств, працівники яких забезпечують функціонування контрольованих об’єктів таких підприємств, що розташовані на неконтрольованій території, з метою сприяння в реалізації прав працівників Мінсоцполітики
МТОТ
Федерація профспілок
галузевих профспілкових об’єднань (за згодою)
постійно
  3) залучення представників міжнародних організацій з досвідом медіації з метою мирного врегулювання конфліктів, започаткування діалогу між особами, що проживають на неконтрольованій та контрольованій території МТОТ
МЗС
-“-
  3) залучення молоді та жінок до громадянського руху через програми, що сприятимуть їх ролі як миротворців, підтримка організацій громадянського суспільства у сфері сприяння структурованим діалогам з питань заохочення толерантності Мінмолодьспорт
Мінсоцполітики
Мінкультури
МТОТ
СБУ (за згодою)
-“-
  4) розповсюдження соціальної реклами, відеороликів, спрямованих на формування толерантного суспільства МІП
Держкомтелерадіо
МТОТ
-“-
14. Встановлення відносин взаємної релігійної і світоглядної терпимості та поваги між громадянами, які сповідують релігію або не сповідують її, між віруючими різних віросповідань та їх релігійними організаціями 1) організація діалогу між державою та релігійними організаціями щодо практичної реалізації принципів терпимості та толерантності, недопущення у будь-якій формі проповідування ворожнечі, нетерпимості до невіруючих і віруючих інших віросповідань Мінкультури постійно
Забезпечення свободи засобів масової інформації та безперешкодного доступу до публічної інформації, створення умов для розвитку інформаційних технологій та інформаційного суспільства, широкої інтеграції і доступу громадян до світового інформаційного простору
15. Забезпечення доступу до інформаційних продуктів України та світу на неконтрольованій території за допомогою радіо, телебачення, друкованих засобів масової інформації, з використанням Інтернету 1) створення (відновлення) інфраструктури мовлення та встановлення необхідного технічного обладнання, установок (радіостанцій, телевеж, передавачів) з метою розповсюдження сигналу їх мовлення на неконтрольованій території Адміністрація Держспецзв’язку
МІП
Держкомтелерадіо
Концерн “РРТ” (за згодою)
МТОТ
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою)
I квартал
2017 р.
  2) забезпечення розповсюдження друкованих видань у пунктах пропуску через лінію зіткнення Мінінфраструктури
Українське державне підприємство поштового зв’язку “Укрпошта” (за згодою)
березень
2017 р., постійно
  3) встановлення в пунктах пропуску через лінію зіткнення та поблизу неї телекомунікаційного обладнання для доступу до високошвидкісного мобільного Інтернету (3G) з оснащенням Wi-Fi-зон (точок) (за умови дотримання вимог безпеки) Адміністрація Держспецзв’язку березень
2017 р.
  4) проведення навчальних семінарів для представників засобів масової інформації стосовно чутливих питань конфлікту з метою дотримання стандартів журналістської діяльності МІП
МТОТ
I квартал
2017 р.
Ефективне виконання державних цільових програм лікування найбільш поширених небезпечних для здоров’я і життя людини захворювань
16. Зниження рівня захворюваності на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію/СНІД серед громадян, недопущення їх розповсюдження. Сприяння отриманню особами, які проживають на неконтрольованій території, медичної та іншої допомоги, лікарських препаратів, ліків, медикаментів для лікування туберкульозу, цукрового діабету та ВІЛ-інфекції/СНІДу 1) сприяння доступу міжнародних гуманітарних організацій на неконтрольовану територію з метою виявлення осіб, хворих на туберкульоз, надання медичної допомоги таким особам, проведення профілактичних щеплень, а також забезпечення лікарськими препаратами, ліками, медикаментами ВІЛ-інфікованих осіб, осіб, хворих на СНІД, цукровий діабет, та надання їм необхідної медичної допомоги, психологічної, соціальної та правової підтримки МТОТ
Мінсоцполітики
МОЗ
Мін’юст
постійно
Удосконалення державної політики у сфері фізичної культури і спорту, сприяння популяризації та поширенню здорового способу життя, організації змістовного дозвілля
17. Сприяння популяризації та поширенню здорового способу життя; надання можливості громадянам, що проживають на неконтрольованій території, бути залученими до сфери розвитку фізичної культури і спорту на контрольованій території 1) організація та проведення спортивних змагань, матчів, спартакіад із залученням громадян з неконтрольованої території (за умови дотримання вимог безпеки) Мінмолодьспорт
МТОТ
Донецька та
Луганська облдержадміністрації
СБУ (за згодою)
постійно

{План заходів із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 498-р від 19.07.2017}