burger

Кабінет Міністрів України


Розпорядження

2018-11-21
№ 944-р
Україна
Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року

1. Затвердити план заходів з реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року (далі – план заходів), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади забезпечити:

1) виконання плану заходів;

2) подання щокварталу до 15 числа наступного місяця Міністерству з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб інформації про стан виконання плану заходів за формою, встановленою зазначеним Міністерством.

3. Міністерству з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб подавати щороку до 1 квітня Кабінетові Міністрів України інформацію про стан виконання плану заходів.

Прем’єр-міністр України                                        В.ГРОЙСМАН

Інд. 73


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 21 листопада 2018 р. № 944-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
з реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року

Найменування завдання (стратегічної цілі)

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання

Строк виконання

Організація виконання плану заходів
1. Забезпечення ефективної реалізації плану заходів, злагодженої роботи та ефективної координації дій між органами державної виконавчої влади з метою його належного виконання 1) розроблення та затвердження регіональних і місцевих програм підтримки внутрішньо переміщених осіб з урахуванням цього плану заходів і потреб внутрішньо переміщених осіб з метою забезпечення їх ефективної інтеграції МТОТ
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
IV квартал 2018 р.
2) проведення міжвідомчих нарад стосовно стану виконання плану заходів, у тому числі виявлення проблемних аспектів його реалізації, з метою координації дій органів державної виконавчої влади МТОТ
Мінсоцполітики
виконавці відповідних заходів
IV квартал 2018 р., у подальшому не менше двох разів на рік
  3) внесення у разі потреби відповідних пропозицій щодо змін до плану заходів за результатами проведених міжвідомчих нарад стосовно стану його виконання МТОТ у разі потреби
  4) внесення змін до Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” у частині визначення повноважень МТОТ МТОТ
Мінсоцполітики
МВС
Мін’юст
IV квартал 2018 р.
Забезпечення права на житло
2. Визначення житлових потреб внутрішньо переміщених осіб з метою забезпечення їх прав на житло 1) удосконалення механізму забезпечення збору та аналізу інформації щодо житлових потреб внутрішньо переміщених осіб (із зазначенням статі та наявності дітей), зокрема з використанням Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб МТОТ
Мінсоцполітики
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
щокварталу
  2) проведення інвентаризації об’єктів нерухомості та формування інформаційної бази на відповідному місцевому рівні з метою визначення наявних вільних приміщень, у тому числі таких, які за умови приведення до стану, придатного для проживання, можуть бути використані для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб МТОТ – координатор
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
I квартал 2019 р.
з подальшим оновленням щопівроку
3. Забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України МТОТ
Мінфін
Мінекономрозвитку
IV квартал 2018 р.
  2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо розширення сфери застосування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України, на інші регіони України в частині реалізації права внутрішньо переміщених осіб на житло МТОТ
Мінфін
Мінекономрозвитку
IV квартал 2018 р.
  3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо затвердження методичних рекомендацій з реалізації механізму розподілу та надання житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб з урахуванням критеріїв їх вразливості МТОТ
Мінсоцполітики
Мінрегіон
I квартал 2019 р.
  4) забезпечення інформування населення, зокрема потенційних орендарів та орендодавців, про переваги укладення договорів оренди житла, а також про зміни у законодавстві щодо надання в оренду фізичними особами житла для внутрішньо переміщених осіб МІП
ПАТ “НСТУ” (за згодою)
МТОТ
Мін’юст
обласні, Київська міська держадміністрації
постійно
4. Забезпечення внутрішньо переміщених осіб соціальним житлом 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо внесення змін до Закону України “Про житловий фонд соціального призначення” та постанови Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. № 682 “Деякі питання реалізації Закону України “Про житловий фонд соціального призначення” в частині забезпечення взяття внутрішньо переміщених осіб на соціальний квартирний облік з метою реалізації такими особами своїх прав без обмежень Мінрегіон
МТОТ
Мінсоцполітики
I квартал 2019 р.
  2) моніторинг виконання місцевих програм створення житлового фонду соціального призначення і фонду житла для тимчасового проживання, зокрема щодо їх використання для задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб Мінрегіон
обласні, Київська міська
держадміністрації
щопівроку починаючи з першого півріччя 2019 року
  3) внесення за поданням місцевих органів влади Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо передбачення у Державному бюджеті України на відповідні роки видатків на формування житлових фондів соціального призначення для надання житла внутрішньо переміщеним особам МТОТ
Мінфін
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
постійно
5. Забезпечення внутрішньо переміщених осіб постійним і доступним житлом 1) опрацювання питання запровадження нової бюджетної програми пільгового іпотечного кредитування будівництва (придбання) доступного житла у розмірі 7 відсотків річних відповідно до Закону України “Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва” Мінрегіон
Мінфін
Мінекономрозвитку
Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву
IV квартал 2019 р.
  2) надання пропозицій щодо удосконалення (розроблення у разі потреби) кредитно-фінансових механізмів для забезпечення внутрішньо переміщених осіб постійним та доступним житлом, зокрема, опрацювання питання щодо запровадження безвідсоткових ставок на фінансування будівництва та придбання житла Мінекономрозвитку
Мінфін
Мінрегіон
Мінсоцполітики
Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву
Національний банк (за згодою)
МТОТ
I квартал 2019 р.
  3) передбачення видатків на фінансування бюджетної програми “Надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла” та опрацювання питання щодо збільшення обсягів фінансування цієї програми Мінрегіон
Мінекономрозвитку
Мінфін
МТОТ
Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву
II квартал 2019 р.
  4) забезпечення актуалізації заходів регіональних програм, розроблених на виконання Указу Президента України від 27 березня 1998 р. № 222 “Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”, з урахуванням потреб внутрішньо переміщених осіб у постійному і доступному житлі Мінрегіон
Мінфін
обласні, Київська міська держадміністрації
-“-
  5) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з метою забезпечення належного фінансування регіональних програм, розроблених на виконання Указу Президента України від 27 березня 1998 р. № 222 “Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”, з урахуванням потреб внутрішньо переміщених осіб у постійному і доступному житлі Мінрегіон
Мінфін
МТОТ
обласні, Київська міська держадміністрації
II квартал 2019 р.
Захист права власності
6. Оцінка матеріальної шкоди і надання компенсації внутрішньо переміщеним особам після повернення контролю над окупованими територіями у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі з урахуванням особливостей шкоди, завданої внаслідок бойових дій і тимчасової окупації частини території України розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо порядку ведення обліку об’єктів нерухомого майна, що розташоване на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, право власності та інші речові права на які були порушені або обмежені МТОТ
Мін’юст
-“-
Пенсійне та соціальне забезпечення
7. Забезпечення реалізації прав внутрішньо переміщених осіб на отримання пенсійних та соціальних виплат за місцем їх фактичного проживання/ перебування без обмежень 1) проведення аналізу проблем внутрішньо переміщених осіб щодо доступу до послуг (пільг) соціального забезпечення з урахуванням гендерного та вікового аспектів, особливих потреб окремих категорій осіб (осіб з інвалідністю, багатодітних сімей, представників національних меншин тощо), а також можливої різниці у доступі до послуг для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях та внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій в Автономній Республіці Крим і м. Севастополі Мінсоцполітики
МТОТ
I квартал 2019 р., у подальшому щороку
  2) розроблення та запровадження механізму гарантування і забезпечення рівних прав та можливостей за результатами проведеного аналізу проблем внутрішньо переміщених осіб щодо доступу до послуг (пільг) соціального забезпечення з урахуванням гендерного та вікового аспектів, особливих потреб окремих категорій осіб (осіб з інвалідністю, багатодітних сімей, представників національних меншин тощо), а також різниці у доступі до послуг внутрішньо переміщених осіб Мінсоцполітики
МТОТ
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
II квартал 2019 р.
  3) розгляд різних варіантів врахування періодів роботи із шкідливими і важкими умовами праці для осіб, які переміщуються з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі та набувають право на пенсію, за даними, наявними в органах Пенсійного фонду України, та подання відповідних пропозицій Кабінетові Міністрів України Мінсоцполітики
Мінфін
Мінекономрозвитку
Пенсійний фонд України
I квартал 2019 р.
  4) вивчення питання щодо розширення переліку установ банків, через які здійснюється виплата пенсій та соціальної допомоги внутрішньо переміщеним особам Мінсоцполітики перше півріччя 2019 р.
  5) розроблення та подання на розгляд Уряду проекту акта Кабінету Міністрів України щодо спрощення механізму виплати пенсій та соціальної допомоги внутрішньо переміщеним особам із застосуванням інформаційного обміну з установами банку та державними органами, зокрема:

особам, які змінили місце проживання/перебування в межах території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі;

особам, які зареєстрували постійне місце проживання на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, та відмовилися від довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

Мінсоцполітики
МТОТ
I квартал 2019 р.
  6) опрацювання питання удосконалення законодавства в частині призначення пенсій та інших соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам Мінсоцполітики
МТОТ
I квартал 2019 р.
  7) здійснення регулярного, ефективного та широкого інформування пенсіонерів та отримувачів соціальної допомоги з числа внутрішньо переміщених осіб про зміни, пов’язані з порядком виплати пенсій та соціальної допомоги, здійсненням контролю МІП
Мінсоцполітики
МТОТ
АТ “Ощадбанк” (за згодою)
постійно
  8) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 “Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг” з метою коригування таких виплат під час збільшення прожиткового мінімуму Мінсоцполітики
МТОТ
перше півріччя 2019 р.
Конкуренція на ринку праці
8. Створення нових робочих місць 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо запровадження механізмів стимулювання малого та середнього бізнесу, який має потенціал до розширення та створення нових робочих місць для внутрішньо переміщених осіб (враховуючи гендерний, віковий аспекти, а також особливі потреби окремих категорій осіб (осіб з інвалідністю, багатодітних сімей, представників національних меншин тощо) Мінекономрозвитку Мінсоцполітики
МТОТ
IV квартал 2018 р.
  2) підвищення потенціалу місцевих громад у розвитку агропромислового сектору, що забезпечить створення нових робочих місць для внутрішньо переміщених осіб Мінагрополітики
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
I квартал 2019 р.
  3) забезпечення інформування внутрішньо переміщених осіб з метою сприяння їх участі в програмах мікрокредитування, залучення до зайнятості в агропромисловому секторі (з урахуванням принципу гендерної рівності) Мінагрополітики
Мінсоцполітики
Мінфін
обласні, Київська міська держадміністрації
-“-
  4) забезпечення реалізації спільних із міжнародними та громадськими організаціями програм, спрямованих на підвищення рівня зайнятості та самозайнятості внутрішньо переміщених осіб (з урахуванням принципу гендерної рівності) МТОТ
Мінсоцполітики
обласні, Київська міська держадміністрації
міжнародні організації (за згодою)
постійно
9. Розширення можливостей працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, зокрема осіб з інвалідністю, з метою розв’язання проблем подолання бідності 1) здійснення аналізу рину праці на обласному рівні з метою визначення попиту та потреби внутрішньо переміщених осіб у працевлаштуванні відповідно до їх освітньо-кваліфікаційного рівня (із зазначенням віку та гендерного аспекту) та здійснення постійного моніторингу зазначених даних з метою їх систематизації Мінсоцполітики
Інститут професійних кваліфікацій (за згодою)
постійно
  2) забезпечення проведення аналізу проблем зайнятості внутрішньо переміщених осіб (із зазначенням віку та гендерного аспекту), що стосуються існуючого попиту на ринку праці в регіонах з найбільшою кількістю внутрішньо переміщених осіб, з метою планування роботи державних центрів зайнятості, зокрема в частині підвищення кваліфікації чи перекваліфікації Мінсоцполітики
обласні, Київська міська держадміністрації
щороку
  3) удосконалення діяльності служб зайнятості, зокрема щодо інформаційного забезпечення, реєстрації безробітних, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні, пошуку вакансій та працевлаштування економічно активних внутрішньо переміщених осіб, зокрема тих, у яких відсутні документи, що підтверджують трудовий стаж Мінсоцполітики постійно
  4) забезпечення професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації внутрішньо переміщених осіб, в тому числі молоді та осіб з інвалідністю, з урахуванням принципу гендерної рівності та недискримінації окремих категорій осіб (осіб з інвалідністю, багатодітних сімей, представників національних меншин тощо) Мінсоцполітики постійно
  5) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо спрощення механізму встановлення трудового стажу для внутрішньо переміщених осіб за відсутності підтвердних документів на основі інформації Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (з урахуванням можливої різниці у підходах для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях та внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій в Автономній Республіці Крим і м. Севастополі) Мінсоцполітики
Мін’юст
IV квартал 2018 р.
  6) забезпечення взаємодії державної служби зайнятості з громадськими та міжнародними організаціями, які опікуються питанням працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, зокрема осіб з інвалідністю з їх числа Мінсоцполітики
міжнародні та громадські організації (за згодою)
постійно
  7) розроблення та запровадження порядку створення нових робочих місць, пристосованих для працевлаштування внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю, з урахуванням принципу гендерної рівності Мінсоцполітики II квартал 2019 р.
Право на освіту
10. Підтримка приймаючих територіальних громад у забезпеченні належних умов для здобуття дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти з урахуванням потреб внутрішньо переміщених осіб 1) запровадження механізму врахування обсягів освітньої субвенції відповідно до кількості внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі МОН
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мінсоцполітики
IV квартал 2018 р.
  2) проведення тренінгів для вчителів та соціальних працівників для роботи з дітьми з числа внутрішньо переміщених осіб МОЗ
МОН
Мінсоцполітики
обласні, Київська міська держадміністрації
постійно
  3) надання психологічної підтримки та послуг щодо розвитку мовлення для дітей із числа внутрішньо переміщених осіб, які мають особливу потребу у цьому МОЗ
МОН
обласні, Київська міська держадміністрації
-“-
  4) запровадження в установленому законодавством порядку пільгових довгострокових кредитів на здобуття вищої освіти та професійно-технічної освіти для внутрішньо переміщених осіб, які мають потребу у цьому (з урахуванням принципу гендерної рівності) МОН
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мінкультури
Міноборони
МОЗ
МВС
Мін’юст
IV квартал 2018 р.
  5) підтримка приймаючих територіальних громад з метою створення і розвитку інфраструктури переміщених закладів вищої освіти, зокрема їх розбудови, реконструкції та оснащення МОН
Мінфін
обласні, Київська міська держадміністрації
IV квартал 2018 р.
  6) реконструкція, оснащення студентських та викладацьких гуртожитків; покращення матеріально-технічної бази навчальних аудиторій; розвиток бібліотек та інформаційних технологічних майданчиків тощо -“- -“-
11. Сприяння здобуттю освіти дітьми з числа внутрішньо переміщених осіб 1) забезпечення можливості проживання дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, які є студентами закладів вищої освіти, у студентських гуртожитках з пільговою оплатою у розмірі, визначеному закладом вищої освіти в установленому законодавством порядку (з урахуванням принципу гендерної рівності) МОН
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мінсоцполітики
постійно
  2) запровадження механізму безоплатного доступу дітей з числа внутрішньо переміщених осіб до Інтернету, баз даних бібліотек у державних та комунальних закладах освіти (з урахуванням принципу гендерної рівності) МОН
обласні, Київська міська держадміністрації
IV квартал 2018 р.
  3) розроблення та здійснення заходів щодо можливості внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю отримувати освітні послуги з урахуванням їх права на інклюзивне навчання та особливих потреб (з урахуванням принципу гендерної рівності) МОН
обласні, Київська міська держадміністрації
2018-2020 роки
  4) розроблення освітніх програм адаптаційного, соціокультурного, психологічного, правового напрямів для внутрішньо переміщених осіб, зокрема для осіб з інвалідністю з їх числа (з урахуванням принципу гендерної рівності) МОН
Мінкультури
Мін’юст
обласні, Київська міська держадміністрації
громадські та міжнародні організації (за згодою)
-“-
  5) запровадження механізму безоплатного проживання викладачів з числа внутрішньо переміщених осіб в гуртожитках приймаючих територіальних громад МОН
обласні, Київська міська держадміністрації
IV квартал 2018 р.
  6) внесення змін та приведення Порядку надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 975, в частині надання безоплатного гуртожитку особам, які навчаються у закладах професійно-технічної освіти та закладах вищої освіти, з числа внутрішньо переміщених осіб у відповідність із статтею 44 Закону України “Про вищу освіту” та статтею 44-1 Закону України “Про професійно-технічну освіту” з метою усунення дискримінаційних норм права щодо внутрішньо переміщених осіб МОН
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мінсоцполітики
-“-
12. Забезпечення безоплатного доступу до електронних версій підручників, навчальних посібників і навчально-методичних матеріалів для вихователів закладів дошкільної освіти та вчителів шкіл, учням – внутрішньо переміщеним особам закладів загальної середньої освіти, закладів професійної (професійно-технічної) освіти та студентам – внутрішньо переміщеним особам закладів вищої освіти 1) забезпечення загальноосвітніх закладів та закладів вищої освіти достатньою кількістю сучасної комп’ютерної техніки з урахуванням збільшення кількості учнів та студентів з числа внутрішньо переміщених осіб в приймаючих територіальних громадах МОН
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
IV квартал 2018 р.
2) забезпечення наповнення інтернет-ресурсу навчальних закладів електронними версіями підручників, навчальних посібників і навчально-методичних матеріалів МОН
обласні, Київська міська держадміністрації
-“-
13. Запровадження механізму здобуття дистанційної освіти (дистанційного навчання) для осіб, які постійно проживають на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі 1) створення он-лайн бібліотек і освітніх порталів для дистанційного навчання та підготовки для вступу до закладів вищої освіти або закладів професійно-технічної освіти дітей, які проживають на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі -“- -“-
  2) розроблення та запровадження програми підготовки вчителів для участі у дистанційній формі навчання МОН
обласні, Київська міська держадміністрації
IV квартал 2018 р.
  3) виділення місць для тимчасового, на період вступу, безоплатного проживання абітурієнтів-вступників до закладів вищої освіти або закладів професійно-технічної освіти з числа осіб, які постійно проживають на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, зокрема вільних кімнат у гуртожитках -“- -“-
  4) виділення місць для безоплатного проживання осіб з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі на період проведення зовнішнього незалежного оцінювання, зокрема вільних кімнат у гуртожитках -“- -“-
14. Забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб на здобуття освіти 1) забезпечення створення достатньої кількості місць у закладах дошкільної та загальної середньої освіти з урахуванням збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб в приймаючих територіальних громадах -“- постійно
  2) забезпечення здобуття внутрішньо переміщеними особами, а також мешканцями тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі освіти за екстернатною формою навчання МОН
обласні, Київська міська держадміністрації
постійно
Право на медичне обслуговування
15. Створення дієвих механізмів для забезпечення належного обслуговування внутрішньо переміщених осіб у закладах охорони здоров’я без обмежень 1) запровадження механізму врахування обсягів медичної субвенції відповідно до кількості внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі МОЗ
Мінфін
Мінекономрозвитку
IV квартал 2018 р.
  2) покращення психосоціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб МОЗ
МТОТ
обласні, Київська міська держадміністрації
міжнародні та громадські організації (за згодою)
-“-
  3) забезпечення доступності медичних послуг для внутрішньо переміщених осіб, у тому числі осіб з інвалідністю та осіб, які проживають в сільській місцевості з їх числа, з урахуванням гендерних та вікових особливостей (потреб) МОЗ
обласні, Київська міська держадміністрації
постійно
  4) запровадження бюджетної програми з психологічної реабілітації внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю з урахуванням гендерних та вікових особливостей (потреб) Мінсоцполітики 2019 рік
  5) запровадження спрощеної процедури проходження медико-соціальної експертизи внутрішньо переміщеними особами, яким інвалідність встановлена (продовжена) на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, у тому числі з метою внесення змін до їх індивідуальної програми реабілітації МОЗ -“-
  6) запровадження звітності про чисельність внутрішньо переміщених осіб – цивільних осіб, поранення, контузії, каліцтва або захворювання яких є наслідком проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом МОЗ
Мінсоцполітики
МТОТ
-“-
16. Подолання бар’єрів у доступі внутрішньо переміщених осіб до медичного обслуговування 1) розроблення та запровадження дієвих механізмів щодо надання додаткових гарантій для забезпечення належного медичного обслуговування внутрішньо переміщених осіб у закладах охорони здоров’я з урахуванням гендерних та вікових особливостей (потреб) МОЗ
обласні, Київська міська держадміністрації
2018-2020 роки
  2) забезпечення доступності медичних послуг та надання додаткових гарантій для внутрішньо переміщених осіб, у тому числі осіб з інвалідністю з їх числа та тих, хто проживає в сільській місцевості МОЗ
обласні, Київська міська держадміністрації
постійно
Підтримка приймаючих територіальних громад в процесі інтеграції внутрішньо переміщених осіб
17. Запровадження механізму формування та реалізації організаційно-управлінських засад ефективної інтеграції внутрішньо переміщених осіб, розбудови соціальної згуртованості, забезпечення соціально-економічної безпеки та стійкості приймаючих територіальних громад і внутрішньо переміщених осіб 1) розроблення критеріїв оцінки інтеграції внутрішньо переміщених осіб до приймаючих територіальних громад, зокрема на основі практичних та стратегічних гендерних потреб таких осіб та ключових показників ефективності МТОТ
обласні, Київська міська держадміністрації
IV квартал 2018 р.
2) проведення моніторингу стану інтеграції внутрішньо переміщених осіб у приймаючі територіальні громади та оцінки їх потреб, у тому числі в розрізі категорій таких осіб, як особи з інвалідністю, включаючи аналіз з урахуванням статі та віку МТОТ
Мінсоцполітики
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
міжнародні та громадські організації, наукові установи (за згодою)
IV квартал
2018 р., у подальшому щокварталу
  3) розроблення та забезпечення реалізації тематичних або комплексних відповідних регіональних (місцевих) програм та планів, спрямованих на задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб, виявлених під час проведення моніторингу стану їх інтеграції в приймаючі територіальні громади Мінрегіон
обласні, Київська міська держадміністрації
постійно
  4) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій про внесення змін до актів законодавства щодо розширення переліку підстав для включення внутрішньо переміщених осіб до реєстрів територіальних громад фактичного проживання без дискримінації порівняно з іншими особами МТОТ
МВС
ДМС
Мінсоцполітики
органи місцевого самоврядування (за згодою)
IV квартал 2018 р.
  5) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій про внесення змін до актів законодавства щодо реалізації внутрішньо переміщеними особами своїх виборчих прав на всіх видах виборів, у тому числі місцевих, за місцем фактичного проживання Мін’юст
МВС
МТОТ
Національна поліція
Центральна виборча комісія (за згодою)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
-“-
  6) розроблення та запровадження дієвих фінансово-кредитних механізмів підтримки бізнесу внутрішньо переміщених осіб з урахуванням принципу гендерної рівності, що позитивно впливатиме на економічний розвиток приймаючих територіальних громад Мінекономрозвитку
Мінфін
обласні, Київська міська держадміністрації
-“-
  7) проведення інформаційних кампаній щодо висвітлення позитивного досвіду інтеграції внутрішньо переміщених осіб у приймаючі територіальні громади МІП
Держкомтелерадіо
МТОТ
обласні, Київська міська держадміністрації
постійно
  8) розвиток соціальних послуг, які надаються внутрішньо переміщеним особам відповідно до їх потреб у приймаючій територіальній громаді обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
IV квартал 2018 р.
  9) проведення інформаційних кампаній
та інших заходів, спрямованих
на мирне співіснування, попередження стигматизації та маргіналізації внутрішньо переміщених осіб, сприяння соціальній згуртованості та інтеграції
МІП
Держкомтелерадіо
МТОТ
обласні, Київська міська держадміністрації
постійно
  10) створення належних умов для надання безоплатної правової допомоги внутрішньо переміщеним особам Мін’юст
обласні, Київська міська держадміністрації
-“-
  11) облаштування контрольних пунктів в’їзду/виїзду на лінії зіткнення з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, у тому числі кімнатами для батьків з дітьми, туалетами, доступними для людей, які користуються візками МТОТ
Донецька та Луганська облдержадміністрації
2019 рік
  12) внесення зміни до порядку контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей щодо чіткого визначення права осіб з інвалідністю на переміщення через лінію зіткнення та/або в її межах в районі проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей позачергово у супроводі не більше двох осіб СБУ (за згодою)
Міноборони
МТОТ
-“-
18. Створення сприятливих умов для розвитку молоді з числа внутрішньо переміщених осіб в приймаючих територіальних громадах 1) залучення молоді з числа внутрішньо переміщених осіб до участі у міжнародних, всеукраїнських та регіональних заходах з питань державної політики у молодіжній сфері, спрямованих на набуття молодими людьми навичок та інших компетентностей поза системою освіти (неформальна освіта), з урахуванням принципу гендерної рівності Мінмолодьспорт постійно
  2) організація та проведення спортивних, культурних, освітніх та інших заходів із залученням молоді з числа внутрішньо переміщених осіб з урахуванням принципу гендерної рівності Мінмолодьспорт
МОН
Мінкультури
обласні, Київська міська держадміністрації
-“-
19. Створення механізму міжсекторальної взаємодії (охорона здоров’я, психологічна та соціальна підтримка, охорона громадського порядку, правова допомога) та взаємодії з громадськістю для подальшого посилення спроможності і координації діяльності щодо реагування на гендерно обумовлене та інші види насильства 1) проведення навчальних семінарів для представників правоохоронних органів (дільничні інспектори та інші) з питань безпеки в територіальних громадах, а також попередження та реагування на гендерно обумовлене та інші види насильства, включаючи постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом Мінсоцполітики
МВС
обласні, Київська міська держадміністрації
міжнародні та громадські організації (за згодою)
один раз на півроку
2) проведення навчальних семінарів для територіальних громад та представників правоохоронних органів з метою посилення безпеки в територіальних громадах та попередження гендерно обумовленого насильства, включаючи постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом Мінсоцполітики
МВС
Національна поліція
обласні, Київська міська держадміністрації
IV квартал 2018 р.
  3) забезпечення функціонування телефонної “гарячої лінії” з метою надання інформації, насамперед правової, та консультацій внутрішньо переміщеним особам МТОТ
міжнародні та громадські організації (за згодою)
постійно
  4) здійснення фахової підготовки студентів закладів вищої освіти з урахуванням принципу гендерної рівності з питань захисту прав внутрішньо переміщених осіб відповідно до практики Європейського суду з прав людини та інших стандартів Ради Європи МОН
Мін’юст
МТОТ
міжнародні та громадські організації (за згодою)
I квартал 2019 р.
  5) здійснення оцінки національного законодавства та національної судової практики у сфері захисту прав внутрішньо переміщених осіб на відповідність міжнародним зобов’язанням України Мін’юст
МТОТ
МЗС
міжнародні та громадські організації (за згодою)
IV квартал 2018 р.
20. Розроблення консультативних механізмів з метою залучення внутрішньо переміщених осіб до процесу прийняття рішень місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, налагодження діалогу між ними та внутрішньо переміщеними особами, а також між місцевим населенням та внутрішньо переміщеними особами 1) забезпечення залучення внутрішньо переміщених осіб до участі у формуванні і реалізації регіональної політики та широке інформування про заплановані заходи Мінрегіон
Мінекономрозвитку
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
територіальні громади
постійно
2) проведення спільних освітніх, соціальних, культурних, навчальних чи інших заходів, спрямованих на налагодження діалогу між внутрішньо переміщеними особами та населенням приймаючих територіальних громад, з урахуванням принципу гендерної рівності МТОТ
МОН
Мінсоцполітики
Мінкультури
Мінмолодьспорт
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
постійно
21. Формування і розвиток єдиного культурного простору України проведення культурно-просвітницьких заходів, професійних обмінів, налагодження співпраці між творчими колективами з різних регіонів України із залученням внутрішньо переміщених осіб і сприяння територіальним громадам у впровадженні та координації спільних проектів у сфері культури Мінкультури
обласні, Київська міська держадміністрації
-“-