burger

Кабінет Міністрів України


Постанова

2014-06-04
№ 289
Україна
Про затвердження Порядку оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території України

Відповідно до частини другої статті 6 Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території України, що додається.

Прем’єр-міністр України
А.ЯЦЕНЮК

Інд. 70


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 червня 2014 р. № 289

ПОРЯДОК
оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території України

1. Цей Порядок визначає особливості оформлення і видачі паспорта громадянина України, тимчасового посвідчення громадянина України, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідчення біженця, проїзного документа біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, проїзного документа особи, якій надано додатковий захист, громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території України (далі – громадяни).

2. Дія цього Порядку поширюється на громадян, а також іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах перебувають чи проживають на тимчасово окупованій території України.

3. Оформлення і видача паспорта громадянина України та тимчасового посвідчення громадянина України здійснюються територіальними підрозділами ДМС за місцем звернення громадянина або його представника.

Оформлення і видача іноземцям та особам без громадянства посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідчення біженця, проїзного документа біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, та проїзного документа особи, якій надано додатковий захист, здійснюються територіальними органами та підрозділами ДМС за заявою таких осіб за місцем звернення.

4. Оформлення і видача паспорта громадянина України на тимчасово окупованій території України здійснюються в установленому законодавством порядку, з урахуванням положень та строків, визначених цим Порядком.

Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки після досягнення громадянином 25- і 45-річного віку проводиться у день звернення особи.

Оформлення і видача паспорта громадянина України після досягнення 16-річного віку та обмін паспорта здійснюються у десятиденний строк.

У разі звернення громадянина із заявою про видачу паспорта громадянина України вперше додатково подаються копії паспортів його батьків або одного з них.

Обмін, оформлення і видача паспорта громадянина України замість утраченого, викраденого або зіпсованого здійснюється у місячний строк за умови пред’явлення документів, які були підставою для видачі попереднього паспорта громадянина України, чи їх копій.

У разі коли заява та інші документи, необхідні для оформлення паспорта громадянина України, його обміну або оформлення замість утраченого, викраденого або зіпсованого, подаються представником громадянина, він повинен пред’явити свій паспорт громадянина України та документ, що засвідчує його повноваження (довіреність, яка посвідчується в установленому законодавством порядку). Зазначені документи представника перевіряються посадовою особою територіального підрозділу ДМС, після чого такій особі вручається паспорт громадянина України.

5. Для внесення до паспорта громадянина України відомостей про місце проживання громадянина може використовуватися інформація з Державного реєстру виборців.

Відомості про місце проживання громадянина вносяться до паспорта громадянина України в установленому законодавством порядку.

6. Запити про місце проживання громадянина надсилаються до розпорядника Державного реєстру виборців за підписом керівника територіального органу ДМС.

7. У разі втрати паспорта громадянина України проводиться процедура встановлення особи.

Під час проведення процедури встановлення особи за відсутності документів, за якими може бути встановлено особу, використовується інформація з Державного реєстру виборців.

8. За заявами громадян територіальні підрозділи ДМС формують справи, до яких долучають необхідні для оформлення паспорта громадянина України документи та матеріали перевірки (у разі її проведення).

9. За наявності письмової заяви громадянина чи його представника паспорт громадянина України надсилається поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення громадянину, який подавав заяву.

10. Під час проведення вклеювання в паспорт громадянина України фотокартки, обміну посвідки на постійне проживання або продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання проводиться обов’язкова перевірка бланка за переліком документів, що визнані недійсними відповідно до наказів ДМС.

11. Знищення бланків паспорта громадянина України здійснюється в установленому законодавством порядку територіальним підрозділом ДМС за місцем їх вилучення.

12. Якщо паспорт громадянина України, посвідка на постійне або тимчасове проживання видавалися територіальним підрозділом ДМС, який розташований на тимчасово окупованій території України, відповідне повідомлення про їх знищення до зазначеного підрозділу не надсилається.

13. Оформлення і видача тимчасового посвідчення громадянина України здійснюються відповідно до Правил оформлення і видачі тимчасового посвідчення громадянина України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1111 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 30, ст. 1550), з урахуванням положень цього Порядку.

14. Заява про видачу тимчасового посвідчення громадянина України приймається за умови пред’явлення документів, які підтверджують підстави набуття громадянства України, чи їх копій.

15. Оформлення, видача і обмін посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання, а також продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання здійснюються відповідно до Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 р. № 251 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 24, ст. 912), з урахуванням положень цього Порядку.

16. Оформлення і видача посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон здійснюються відповідно до Положення про посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1995 р. № 610 (ЗП України, 1995 р., № 12, ст. 268), з урахуванням положень цього Порядку.

17. Для оформлення посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства особисто звертається до територіального органу або підрозділу ДМС.

18. Заява іноземця або особи без громадянства про обмін (втрату) посвідки на постійне проживання приймається за умови пред’явлення документів, які згідно із Законом України “Про імміграцію” підтверджують підстави отримання дозволу на імміграцію (посвідки на постійне проживання), чи їх копій.

19. Заява іноземця або особи без громадянства про обмін (втрату) посвідки на тимчасове проживання приймається за умови пред’явлення документів, які згідно із Законом України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” підтверджують підстави отримання посвідки на тимчасове проживання, чи їх копій.

20. За заявами іноземців та осіб без громадянства про оформлення і видачу посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання територіальні органи або підрозділи ДМС формують справи та ведуть окремий облік таких осіб.

21. Оформлення, видача та продовження строку дії посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, здійснюються відповідно до Положення про посвідчення біженця, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 р. № 202 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 20, ст. 761), Положення про посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 р. № 196 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 20, ст. 756), з урахуванням положень цього Порядку.

22. Для оформлення, продовження строку дії посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, іноземець або особа без громадянства особисто звертається до територіального органу ДМС.

23. Після проведення перевірки за наявними обліками ДМС факту визнання іноземця або особи без громадянства біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, здійснюється формування особової справи особи, яка проживає на тимчасово окупованій території України, до якої долучають необхідні для оформлення посвідчення документи та матеріали перевірки, на підставі яких ДМС приймає рішення про оформлення, видачу, продовження строку дії посвідчення.

24. Оформлення, видача та продовження строку дії проїзного документа біженця, проїзного документа особи, якій надано додатковий захист (далі – проїзний документ), здійснюються відповідно до Положення про проїзний документ біженця, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 р. № 203 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 20, ст. 762), Положення про проїзний документ особи, якій надано додатковий захист, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 р. № 197 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 21, ст. 793), з урахуванням положень цього Порядку.

25. Для оформлення, продовження строку дії проїзного документа біженець або особа, яка потребує додаткового захисту, особисто звертається до територіального органу ДМС.

26. Після проведення перевірки за наявними обліками ДМС факту визнання іноземця або особи без громадянства біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, перевірки особової справи особи, яка проживає на тимчасово окупованій території України, до якої долучаються необхідні для оформлення проїзного документа документи та матеріали перевірки, керівник структурного підрозділу з питань біженців приймає на підставі письмового висновку посадової особи ДМС рішення про оформлення, видачу, продовження строку дії проїзного документа.