burger

Кабінет Міністрів України


Постанова

2017-10-04
№ 769
Україна
Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 39 від 31.01.2018
№ 820 від 11.07.2018
№ 793 від 21.08.2019
№ 53 від 05.02.2020
№ 489 від 17.06.2020}

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України, що додаються.

Прем’єр-міністр України                                                                             В.ГРОЙСМАН

Інд. 67


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 жовтня 2017 р. № 769

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України

{У тексті Порядку та умов слово “МТОТ” замінено словом “Мінветеранів” згідно з Постановою КМ № 53 від 05.02.2020}

{У тексті Порядку та умов слово “Мінветеранів” замінено словом “Мінреінтеграції” згідно з Постановою КМ № 489 від 17.06.2020}

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України (далі – субвенція), передбаченої законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

2. Головним розпорядником субвенції є Мінреінтеграції.

Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішенням відповідної місцевої ради, а в разі її відсутності відповідної військово-цивільної адміністрації згідно із законодавством.

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 39 від 31.01.2018}

3. Субвенція спрямовується на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України, зокрема на:

1) будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів житлового фонду комунальної власності, в тому числі об’єктів соціального призначення, для надання житлових приміщень внутрішньо переміщеним особам;

2) реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів житлового фонду комунальної власності для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам;

3) придбання у комунальну власність житла для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам;

4) придбання обладнання і програмного забезпечення для оформлення та видачі паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм та паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм для центрів надання адміністративних послуг, розміщених в населених пунктах, що розташовані поблизу контрольних пунктів в’їзду/виїзду, з метою спрощення доступу до отримання адміністративних послуг для населення, яке проживає в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, та в окремих населених пунктах Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

Для підпунктів 1-3 цього пункту пріоритетними критеріями розподілу субвенції є ціна за 1 кв. метр на придбання, будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів житлового фонду комунальної власності та кількість внутрішньо переміщених осіб, яким буде надано таке житло.

У випадку однакової ціни та кількості внутрішньо переміщених осіб, яким буде надано таке житло, додатковим критерієм розподілу субвенції є відсоток внутрішньо переміщених осіб в територіальній громаді щодо загальної кількості її жителів.

Термін “контрольний пункт в’їзду/виїзду” вживається у значенні, наведеному в Порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 99 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 21, ст. 590).

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 820 від 11.07.2018}

4. Умовами надання субвенції є:

1) фінансування заходів, зазначених у пункті 3 цих Порядку та умов (далі – заходи), строк реалізації яких становить не більш ніж один рік;

2) співфінансування заходів з місцевого бюджету в розмірі не менше 30 відсотків;

{Підпункт 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 793 від 21.08.2019}

3) наявність проектної документації, затвердженої відповідно до вимог Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674).

5. Приміщення, придбані за рахунок коштів субвенції для надання у тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам, не виключаються із складу фонду житла для тимчасового проживання.

6. Виконавчі органи відповідних місцевих рад, а в разі їх відсутності відповідні військово-цивільні адміністрації подають переліки об’єктів і заходів, видатки на які здійснюватимуться за рахунок субвенції, на погодження до Мінреінтеграції.

{Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 39 від 31.01.2018}

7. Місцеві ради, а в разі їх відсутності відповідні військово-цивільні адміністрації в місячний строк після погодження з Мінреінтеграції забезпечують затвердження відповідних переліків об’єктів і заходів та подають Мінреінтеграції інформацію про затверджені місцевими бюджетами обсяги співфінансування та суми субвенції в розрізі кожного заходу.

На підставі зазначеної інформації Мінреінтеграції здійснює підготовку і внесення в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України відповідного проекту розподілу субвенції між місцевими бюджетами.

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 39 від 31.01.2018}

8. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Мінфіну від 23 серпня 2012 р. № 938, та Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Мінфіну від 24 грудня 2012 р. № 1407.

9. Видатки, пов’язані з фінансуванням об’єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 “Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359; 2015 р., № 78, ст. 2599), та постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1070 “Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 2, ст. 64).

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 53 від 05.02.2020}

10. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок субвенції здійснюється в установленому законом порядку.

11. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням субвенції, здійснюються в установленому законодавством порядку.

12. Виконавчі органи відповідних місцевих рад, а в разі їх відсутності відповідні військово-цивільні адміністрації подають щомісяця до 5 числа Мінреінтеграції інформацію про використання субвенції у розрізі об’єктів і заходів для узагальнення та подання щомісяця до 10 числа Мінфіну.

{Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 39 від 31.01.2018}

13. Казначейство щомісяця до 15 числа подає Мінреінтеграції та Мінфіну інформацію про обсяги перерахування субвенції та касові видатки в розрізі об’єктів і заходів.

14. Складення і подання бюджетної та фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.