burger

Кабінет Міністрів України


Постанова

2015-06-04
№ 367
Україна
Про затвердження Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 722 від 16.09.2015
№ 437 від 13.07.2016
№ 544 від 19.07.2017
№ 584 від 04.07.2018
№ 474 від 05.06.2019
№ 890 від 28.10.2019
№ 1157 від 24.12.2019
№ 371 від 06.05.2020
№ 480 від 12.06.2020
№ 641 від 22.07.2020
№ 1161 від 25.11.2020
№ 1368 від 28.12.2020}

Відповідно до підпунктів 1 і 4 пункту 12.6 статті 12 Закону України “Про створення вільної економічної зони “Крим” та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України” та абзацу другого частини другої статті 10 Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, що додається.

Прем’єр-міністр України
А.ЯЦЕНЮК

Інд. 72


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 червня 2015 р. № 367

ПОРЯДОК
в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї

{Текст Порядку після слів “територіальний орган ДМС” в усіх відмінках і формах числа доповнено словами “або територіальний підрозділ ДМС у Новотроїцькому чи Генічеському районі Херсонської області” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 722 від 16.09.2015}

У тексті Порядку слова “контрольний пункт” в усіх відмінках і формах числа замінено словами “контрольний пункт в’їзду-виїзду” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 1368 від 28.12.2020}

Загальні положення

1. Цей Порядок регулює питання перетину адміністративного кордону вільної економічної зони “Крим” під час в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї громадян України відповідно до Закону України “Про створення вільної економічної зони “Крим” та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України”, а також іноземців та осіб без громадянства – з урахуванням вимог Закону України  “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”.

2. Терміни, що вживаються в цьому Порядку, мають таке значення:

{Абзац другий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 1368 від 28.12.2020}

органи і служби, що здійснюють контроль у контрольних пунктах в’їзду-виїзду, – підрозділи охорони державного кордону, територіальні органи Держмитслужби (далі – контрольні органи і служби).

{Абзац третій пункту 2 в редакції Постанови КМ № 1368 від 28.12.2020}

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Кримінальному процесуальному кодексі УкраїниМитному кодексі України, Законах України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”“Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”“Про прикордонний контроль”, “Про створення вільної економічної зони “Крим” та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України”“Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”Положенні про облаштування контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з них, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 р. № 1368.

{Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1368 від 28.12.2020}

3. В’їзд на тимчасово окуповану територію України та виїзд з неї здійснюються через контрольні пункти в’їзду-виїзду:

іноземців та осіб без громадянства – за паспортним документом та спеціальним дозволом, виданим територіальним органом ДМС або територіальним підрозділом ДМС у Новотроїцькому чи Генічеському районі Херсонської області;

громадян України – за умови пред’явлення будь-якого документа, визначеного статтею 5 Закону України “Про громадянство України” або статтею 2 Закону України “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України”.

В’їзд на тимчасово окуповану територію України громадян України, які не досягли 16-річного віку, здійснюється через контрольні пункти в’їзду-виїзду за умови пред’явлення паспорта громадянина України, або паспорта громадянина України для виїзду за кордон з дотриманням вимог, передбачених для таких осіб пунктами 3-6 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 (ЗП України, 1995 р., № 4, ст. 92; 2010 р., № 65, ст. 2239).

{Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1157 від 24.12.2019}

В’їзд на тимчасово окуповану територію України громадян України, які не досягли 16-річного віку, які виїхали з цієї території в супроводі одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників чи в супроводі інших осіб, уповноважених одним із батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників, може здійснюватися також в супроводі батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників чи в супроводі інших осіб, уповноважених батьками (усиновлювачами), опікунами, піклувальниками або іншими законними представниками, а також в супроводі однієї із зазначених осіб, з якими вони здійснили виїзд.

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1157 від 24.12.2019}

В’їзд на тимчасово окуповану територію України громадян України віком від 14 до 16 років, які навчаються в закладах освіти на території інших регіонів України, батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники яких проживають на тимчасово окупованій території України, може здійснюватися також без супроводу батьків чи одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників чи супроводу інших осіб, уповноважених ними, за наявності інформації про навчання цих громадян України в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1157 від 24.12.2019}

В’їзд на тимчасово окуповану територію України громадян України, які виїхали з цієї території для оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, та виїзд з тимчасово окупованої території України осіб, які виїжджали з цієї території для оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, здійснюється за умови пред’явлення довідки, виданої територіальним органом або територіальним підрозділом ДМС, за формою згідно з додатком 5.

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 474 від 05.06.2019; в редакції Постанови КМ № 1157 від 24.12.2019}

Виїзд з тимчасово окупованої території України громадян України, які не досягли 16-річного віку, здійснюється через контрольні пункти в’їзду-виїзду за умови пред’явлення паспорта громадянина України, або паспорта громадянина України для виїзду за кордон у супроводі одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників чи в супроводі інших осіб, уповноважених одним із батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників.

{Абзац восьмий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1157 від 24.12.2019}

У разі відсутності у дитини, яка не досягла 16-річного віку, зазначених документів уповноважені службові особи органу охорони державного кордону надають такій особі дозвіл на виїзд з тимчасово окупованої території України на підставі їх свідоцтва про народження, а також паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон особи, в супроводі якої вони здійснюють виїзд (а у разі, коли особу супроводжує опікун, піклувальник, один із прийомних батьків або батьків-вихователів, – також рішення органу опіки та піклування про влаштування дитини для підтвердження повноважень законного представника), для оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 474 від 05.06.2019}

У разі виявлення уповноваженою службовою особою підрозділу охорони державного кордону в режимній зоні контрольного пункту в’їзду-виїзду дитини, яка не досягла 16-річного віку, без супроводу осіб, передбачених в абзаці восьмому цього пункту, уповноважені службові особи підрозділу охорони державного кордону надають такій особі дозвіл на виїзд з тимчасово окупованої території України та невідкладно (протягом доби) повідомляють про таку дитину орган Національної поліції та забезпечують передачу дитини органу опіки та піклування за місцем її виявлення для забезпечення її соціального захисту відповідно до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561), Порядку взаємодії державних органів та органів місцевого самоврядування під час виявлення розлучених із сім’єю дітей, які не є громадянами України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 832 “Про особливості соціального захисту розлучених із сім’єю дітей, які не є громадянами України” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 93, ст. 3041).

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 474 від 05.06.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1157 від 24.12.2019№ 1368 від 28.12.2020}

У разі виявлення уповноваженою службовою особою підрозділу охорони державного кордону в режимній зоні контрольного пункту в’їзду-виїзду громадянина України віком від 14 до 16 років, який навчається в закладі освіти на території іншого регіону України, без супроводу осіб, передбачених в абзаці восьмому цього пункту, уповноважені службові особи підрозділу охорони державного кордону надають такій особі дозвіл на виїзд з тимчасово окупованої території України за умови пред’явлення документа, передбаченого в абзаці восьмому цього пункту, та наявності інформації про навчання такого громадянина України в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1157 від 24.12.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1368 від 28.12.2020}

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 722 від 16.09.2015}

Контрольні пункти в’їзду-виїзду

4. Контрольні пункти в’їзду-виїзду, в яких здійснюються прикордонний, митний та інші види контролю і пропуск осіб, що в’їжджають на тимчасово окуповану територію України або виїжджають з неї, транспортних засобів, вантажів та іншого майна, не призначені для перетинання державного кордону. Перелік контрольних пунктів в’їзду-виїзду наведено в додатку 1.

5. Режимні зони контрольних пунктів в’їзду-виїзду, працюють цілодобово. Робота режимних зон контрольних пунктів в’їзду-виїзду може тимчасово припинятися за рішенням Кабінету Міністрів України відповідно до закону.

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1368 від 28.12.2020}

У рішенні зазначаються період та причини тимчасового припинення роботи режимних зон контрольних пунктів в’їзду-виїзду.

{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1368 від 28.12.2020}

У разі виникнення загрози життю та здоров’ю осіб, які перетинають контрольні пункти в’їзду-виїзду або виконують свої завдання в контрольних пунктах в’їзду-виїзду, явищ, тенденцій і чинників, що можуть унеможливити чи ускладнити роботу контрольного пункту в’їзду-виїзду, начальник органу охорони державного кордону, в зоні відповідальності якого розташований контрольний пункт в’їзду-виїзду, приймає рішення про тимчасове зупинення контрольних операцій в режимній зоні контрольного пункту в’їзду-виїзду на період існування загрози, але не більше ніж на 72 години. Таке рішення приймається у формі розпорядження. Необхідна інформація невідкладно (протягом доби) оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Адміністрації Держприкордонслужби та Держмитслужби. Про прийняте рішення Адміністрація Держприкордонслужби невідкладно інформує Кабінет Міністрів України.

{Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1368 від 28.12.2020}

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 1161 від 25.11.2020}

6. Порядок взаємодії контрольних органів і служб, загальний порядок та послідовність проведення всіх видів контролю в контрольних пунктах в’їзду-виїзду визначаються технологічною схемою пропуску осіб, що в’їжджають на тимчасово окуповану територію України або виїжджають з неї, транспортних засобів та вантажів, яка затверджується окремо для кожного такого пункту керівником органу охорони державного кордону, в зоні відповідальності якого розташовано контрольний пункт в’їзду-виїзду, за погодженням з керівником відповідного територіального органу Держмитслужби, що діє в контрольному пункті в’їзду-виїзду. Графічні схеми облаштування контрольних пунктів в’їзду-виїзду погоджуються з Мінреінтеграції.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1368 від 28.12.2020}

7. У технологічній схемі пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів, що переміщуються на тимчасово окуповану територію України та з такої території через контрольні пункти в’їзду-виїзду, визначаються:

{Абзац перший пункту 7 в редакції Постанови КМ № 1368 від 28.12.2020}

межі території режимної та сервісної зони контрольного пункту в’їзду-виїзду, місця або приміщення для проведення контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, зон прикордонного і митного контролю, місця або приміщення для проведення медичного огляду, місця стоянки транспортних засобів, у тому числі тих, що затримані;

{Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 480 від 12.06.2020; в редакції Постанови КМ № 1368 від 28.12.2020}

маршрути руху, місця стоянки і місця відстою транспортних засобів, поїздів (вагонів), що перевозять небезпечні вантажі, а також порядок дій у разі виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної з військовою загрозою, масовими заворушеннями, вчиненням терористичного акту, перешкоджанням або блокуванням роботи контрольного пункту в’їзду-виїзду, а також у разі виникнення ситуацій техногенного або природного характеру;

загальний порядок та послідовність контрольних операцій щодо осіб, транспортних засобів та вантажів;

порядок допуску в режимну зону контрольного пункту в’їзду-виїзду осіб, транспортних засобів та вантажів, порядок їх пересування;

{Абзац п’ятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1368 від 28.12.2020}

умови виконання органами Національної поліції своїх завдань із забезпечення громадської (публічної) безпеки та порядку на території контрольного пункту в’їзду-виїзду;

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1161 від 25.11.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1368 від 28.12.2020}

умови здійснення контролю службами державного ветеринарно-санітарного контролю та санітарно-карантинних підрозділів (служб) на території контрольного пункту в’їзду-виїзду.

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1161 від 25.11.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1368 від 28.12.2020}

8. Кількість контрольних пунктів в’їзду-виїзду, місцезнаходження і межі їх режимних та сервісних зон (у тому числі об’єктів сервісного обслуговування), дорожні коридори визначаються та затверджуються відповідно до пункту 8 Положення про облаштування контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з них, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 р. № 1368. Відповідна інформація розміщується на офіційних веб-сайтах Міноборони, Адміністрації Держприкордонслужби, Держмитслужби.

{Абзац перший пункту 8 в редакції Постанови КМ № 1368 від 28.12.2020}

{Абзац другий пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ № 1368 від 28.12.2020}

{Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ № 1368 від 28.12.2020}

{Пункт 10 виключено на підставі Постанови КМ № 1368 від 28.12.2020}

11. У контрольних пунктах в’їзду-виїзду не допускається використання символіки держави-окупанта, символіки тимчасово окупованої території чи її елементів.

Режим у контрольних пунктах в’їзду-виїзду

12. У режимній зоні контрольного пункту в’їзду-виїзду органом охорони державного кордону, у зоні відповідальності якого розташовано контрольний пункт в’їзду-виїзду, установлюються режимні правила, що визначають порядок доступу в них осіб, транспортних засобів, відправлення з режимної зони контрольного пункту в’їзду-виїзду транспортних засобів, що в’їжджають на тимчасово окуповану територію України і виїжджають з неї, установлюють інші обмеження для запобігання незаконному в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї.

{Пункт 12 в редакції Постанови КМ № 1368 від 28.12.2020}

13. У приміщення (на місце) та транспортні засоби, в яких перебувають особи, які пройшли перед в’їздом на тимчасово окуповану територію України перевірку документів, інші перевірки, що проводяться в ході прикордонного контролю, а також у приміщення (на місце) та транспортні засоби, в яких перебувають особи, які прибули з тимчасово окупованої території України і не пройшли такої перевірки та контролю, вхід іншим особам забороняється без дозволу уповноважених службових осіб підрозділу охорони державного кордону.

{Пункт 14 виключено на підставі Постанови КМ № 1368 від 28.12.2020}

15. Додержання громадської (публічної) безпеки і порядку забезпечується в режимній зоні контрольних пунктів в’їзду-виїзду органами Національної поліції у взаємодії з іншими контрольними органами і службами. У разі виникнення загрози злочинних та інших протиправних посягань до здійснення заходів з додержання громадського порядку залучаються відповідні підрозділи Національної гвардії.

{Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 437 від 13.07.2016; в редакції Постанови КМ № 1161 від 25.11.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1368 від 28.12.2020}

16. Посадка осіб у транспортні засоби (висадка з них), а також завантаження (вивантаження) вантажів та іншого майна в режимній зоні контрольних пунктів в’їзду-виїзду проводиться з дозволу уповноважених службових осіб підрозділу охорони державного кордону і підрозділу територіального органу Держмитслужби.

{Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1368 від 28.12.2020}

17. Особи і обслуговуючий персонал транспортних засобів після в’їзду на територію режимної зони контрольних пунктів в’їзду-виїзду на вимогу уповноважених службових осіб контрольних органів і служб надають для огляду транспортні засоби, вантажі та інше майно.

{Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1368 від 28.12.2020}

18. Особи та обслуговуючий персонал транспортних засобів, що в’їхали на територію режимної зони контрольних пунктів в’їзду-виїзду, мають право:

{Абзац перший пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1368 від 28.12.2020}

бути присутніми під час огляду транспортних засобів, вантажів, що їм належать, а також відбору зразків проб речовин і матеріалів, що їм належать, для проведення експрес-аналізу відповідними контрольними органами і службами;

отримувати від уповноважених службових осіб підрозділу охорони державного кордону та інших контрольних органів і служб усні роз’яснення в разі тимчасової відмови їм у в’їзді на тимчасово окуповану територію  України та виїзді з неї.

19. Виїзд транспортних засобів з території режимної зони контрольних пунктів в’їзду-виїзду здійснюється тільки з дозволу уповноважених службових осіб підрозділу охорони державного кордону.

{Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1368 від 28.12.2020}

20. Виконання законних вимог уповноважених службових осіб підрозділу охорони державного кордону та інших контрольних органів і служб у контрольних пунктах в’їзду-виїзду обов’язкове для всіх осіб, які в’їжджають на тимчасово окуповану територію України та виїжджають з неї.

Спеціальні дозволи

21. Спеціальний дозвіл видається в разі:

1) проживання на тимчасово окупованій території України близьких родичів або членів сім’ї одного з подружжя іноземця чи особи без громадянства, що підтверджується документами, виданими уповноваженими державними органами України;

2) розташування на тимчасово окупованій території України місця поховання близьких родичів або членів сім’ї одного з подружжя іноземця чи особи без громадянства, що підтверджується відповідними документами;

3) смерті близьких родичів або членів сім’ї одного з подружжя іноземця чи особи без громадянства, що проживали на тимчасово окупованій території України, що підтверджується відповідними документами;

4) наявності права власності на об’єкти нерухомості, які розташовані на тимчасово окупованій території України;

5) необхідності здійснення дипломатичних та консульських функцій, зокрема в рамках діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна, провадження своєї діяльності іншими міжнародними урядовими організаціями, міжнародними неурядовими організаціями, неурядовими організаціями інших держав. У такому разі спеціальний дозвіл видається виключно за клопотанням або погодженням з МЗС;

{Підпункт 5 пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 544 від 19.07.2017}

6) здійснення регулярних поїздок на тимчасово окуповану територію України, пов’язаних із трудовою діяльністю працівників залізниць;

7) необхідності провадження журналістської діяльності (виключно за клопотанням або погодженням з Мінреінтеграції);

{Підпункт 7 пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 371 від 06.05.2020}

8) необхідності проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи задоволення релігійних потреб (виключно за клопотанням або погодженням з Мінкультури);

9) проживання на тимчасово окупованій території України на підставі посвідки на постійне проживання, виданої в установленому законодавством порядку, іноземця або особи без громадянства, місце проживання яких зареєстровано в Автономній Республіці Крим або м. Севастополі;

10) необхідності взяття участі у заходах Меджлісу кримськотатарського народу;

11) необхідності надання правового захисту особам, права, свободи та законні інтереси яких порушено незаконними органами влади, їх посадовими та службовими особами (виключно за клопотанням або погодженням із Мінреінтеграції, яке інформує МЗС);

{Пункт 21 доповнено підпунктом 11 згідно з Постановою КМ № 544 від 19.07.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 371 від 06.05.2020}

12) необхідності провадження діяльності незалежними правозахисними місіями (виключно за клопотанням або погодженням із Мінреінтеграції, яке інформує МЗС).

{Пункт 21 доповнено підпунктом 12 згідно з Постановою КМ № 544 від 19.07.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 371 від 06.05.2020}

{Пункт 21 в редакції Постанови КМ № 722 від 16.09.2015}

22. Спеціальний дозвіл оформляється територіальним органом ДМС або територіальним підрозділом ДМС у Новотроїцькому чи Генічеському районі Херсонської області на його бланку за місцем перебування іноземця або особи без громадянства на території України. Форму спеціального дозволу наведено в додатку 2.

Спеціальний дозвіл засвідчується підписом керівника територіального органу ДМС або територіального підрозділу ДМС у Новотроїцькому чи Генічеському районі Херсонської області, або його заступника. До спеціального дозволу вклеюється фотокартка, що скріплюється печаткою зазначеного органу.

23. Для отримання спеціального дозволу іноземець або особа без громадянства подає до територіального органу ДМС:

1) заяву за формою згідно з додатком 3;

2) паспортний документ (після пред’явлення повертається);

3) документ, що підтверджує перебування на території України на законних підставах;

4) копію сторінки паспортного документа або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними особи з перекладом на українську мову, засвідченим у встановленому порядку;

5) такі документи, що підтверджують мету в’їзду на тимчасово окуповану територію України:

копії документів, що підтверджують родинні зв’язки іноземців або осіб без громадянства, а також місце проживання їх близьких родичів або членів сім’ї на тимчасово окупованій території України;

копію документа, що підтверджує смерть близьких родичів, які проживали на тимчасово окупованій території України;

документ, що підтверджує поховання близьких родичів або членів сім’ї на тимчасово окупованій території України;

документи, що підтверджують право власності на об’єкти нерухомості, які розташовані на тимчасово окупованій території України;

клопотання або погодження МЗС за умов, передбачених у підпункті 5 пункту 21 цього Порядку;

клопотання або погодження Мінреінтеграції за умов, передбачених у підпункті 7 пункту 21 цього Порядку;

{Абзац сьомий підпункту 5 пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 371 від 06.05.2020}

клопотання або погодження Мінкультури за умов, передбачених у підпункті 8 пункту 21 цього Порядку;

посвідку на постійне проживання (після пред’явлення повертається), видану територіальним органом або підрозділом ДМС, та її копію з реєстрацією місця проживання іноземця або особи без громадянства в Автономній Республіці Крим або м. Севастополі;

клопотання Меджлісу кримськотатарського народу за умов, передбачених у підпункті 10 пункту 21 цього Порядку;

клопотання або погодження Мінреінтеграції за умов, передбачених підпунктами 11 і 12 пункту 21 цього Порядку;

{Підпункт 5 пункту 23 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 544 від 19.07.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 371 від 06.05.2020}

інші документи, що можуть підтвердити мету в’їзду на тимчасово окуповану територію України;

6) три фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра.

Для видачі спеціального дозволу за умов, передбачених підпунктом 6 пункту 21 цього Порядку, Укрзалізниця після надходження звернення від адміністрацій іноземних залізниць подає до територіального органу ДМС в м. Києві списки іноземців та осіб без громадянства і документи, передбачені підпунктами 1, 4 і 6 цього пункту.

Для видачі спеціального дозволу за умов, передбачених підпунктом 10 пункту 21 цього Порядку, Меджліс кримськотатарського народу подає до територіального органу ДМС у Херсонській області клопотання та документи, передбачені підпунктами 1 і 6 цього пункту, та копію сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними особи та її переклад на українську мову.

Держприкордонслужба в установленому Мін’юстом та МВС порядку надає нотаріусам доступ до режимної зони контрольних пунктів в’їзду-виїзду для вчинення нотаріальних дій щодо оформлення документів для виїзду з тимчасово окупованої території України.

{Абзац двадцять перший пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1368 від 28.12.2020}

{Пункт 23 в редакції Постанови КМ № 722 від 16.09.2015}

24. Спеціальний дозвіл видається іноземцям та особам без громадянства, які досягли 18-річного віку. Дані про неповнолітніх іноземців або осіб без громадянства вносяться до спеціальних дозволів, виданих їх батькам або законним представникам.

25. Видача спеціального дозволу або прийняття рішення про відмову в його видачі здійснюється начальником територіального органу ДМС або територіального підрозділу ДМС у Новотроїцькому чи Генічеському районі Херсонської області, або його заступником у строк не більше п’яти робочих днів з моменту надходження всіх визначених цим Порядком документів.

26. Спеціальний дозвіл видається для одноразового або багаторазового в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї і є дійсним протягом зазначеного в заяві документально підтвердженого строку, який не може перевищувати дозволений строк перебування іноземця або особи без громадянства на території України та повинен враховувати строк, необхідний для виїзду за межі України (не менше трьох робочих днів).

Спеціальний дозвіл для одноразового в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї видається з підстав, визначених підпунктами 1-4, 7, 8, 10 пункту 21 цього Порядку.

{Абзац другий пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 722 від 16.09.2015}

Спеціальний дозвіл для багаторазового в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї видається на один рік з підстав, визначених підпунктами 5, 6, 9 пункту 21 цього Порядку, а також іноземцям або особам без громадянства, що мають посвідку на постійне проживання в Україні і місце проживання яких зареєстровано в Автономній Республіці Крим або м. Севастополі.

{Абзац третій пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 722 від 16.09.2015}

27. Рішення про відмову у видачі іноземцю або особі без громадянства спеціального дозволу приймається в разі:

1) коли вони створюють загрозу національній безпеці держави або охороні громадського порядку, забезпеченню охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, які проживають на території України;

2) коли паспортний документ такого іноземця або особи без громадянства підроблений, зіпсований або не відповідає встановленому зразку чи належить іншій особі;

3) подання іноземцем або особою без громадянства завідомо неправдивих відомостей або підроблених документів;

4) коли є обґрунтовані підстави вважати, що іноземець або особа без громадянства має інші, ніж ті, що заявлені в заяві, підстави та мету в’їзду на тимчасово окуповану територію або якщо вони не надали підтвердження щодо підстав та мети в’їзду на тимчасово окуповану територію.

{Підпункт 5 пункту 27 виключено на підставі Постанови КМ № 722 від 16.09.2015}

28. Рішення про відмову в оформленні спеціального дозволу може бути оскаржене до ДМС або до суду.

29. Територіальні органи ДМС або територіальні підрозділи ДМС у Новотроїцькому чи Генічеському районі Херсонської області ведуть облік іноземців та осіб без громадянства, яким видано спеціальний дозвіл або відмовлено в оформленні такого дозволу.

30. Наявність спеціального дозволу не виключає проведення посадовими особами підрозділу охорони державного кордону в контрольних пунктах в’їзду-виїзду перевірки документів, що підтверджують мету в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Здійснення контролю під час в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї

31. Контроль за в’їздом на тимчасово окуповану територію України та виїздом з неї осіб, транспортних засобів і переміщенням вантажів здійснюється в контрольних пунктах в’їзду-виїзду уповноваженими службовими особами контрольних органів і служб.

32. Паспортні та інші документи осіб перевіряються уповноваженими службовими особами підрозділу охорони державного кордону з метою встановлення їх дійсності та приналежності відповідній особі. У ході перевірки використовують технічні засоби контролю для пошуку ознак підробки у документах.

33. Підроблені документи або такі, що належать іншим особам або використовуються для вчинення кримінального чи адміністративного правопорушення, вилучаються уповноваженою службовою особою підрозділу охорони державного кордону, про що приймається обґрунтоване письмове рішення, один примірник якого видається особі. Підроблені документи надсилаються відповідному правоохоронному органу для прийняття рішення в порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України.

34. Під час здійснення процедури прикордонного контролю у контрольних пунктах в’їзду-виїзду уповноважені службові особи підрозділу охорони державного кордону використовують бази даних Держприкордонслужби, інші передбачені законом бази даних та виконують рішення судів, доручення уповноважених державних органів, що надаються Держприкордонслужбі відповідно до Порядку надання Державній прикордонній службі та виконання нею доручень уповноважених державних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2013 р. № 280 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 31, ст. 1083), а також за результатами оцінки ризиків проводять опитування осіб з метою з’ясування наявності або відсутності підстав для відмови у в’їзді на тимчасово окуповану територію України та виїзді з неї.

35. Уповноважені службові особи підрозділу охорони державного кордону з урахуванням результатів оцінки ризиків можуть проводити повторну перевірку документів осіб, які в’їжджають на тимчасово окуповану територію України або виїжджають з неї.

36. Інформація про осіб, які в’їжджають на тимчасово окуповану територію України або виїжджають з неї, вноситься уповноваженими службовими особами підрозділу охорони державного кордону до відповідної бази даних.

37. У паспортні документи та спеціальний дозвіл, що подаються іноземцями та особами без громадянства, які в’їжджають на тимчасово окуповану територію України або виїжджають з неї, службовими особами підрозділів охорони державного кордону проставляється спеціальна відмітка.

Форма відмітки встановлюється Адміністрацією Держприкордонслужби.

38. Уповноважені посадові особи підрозділу охорони державного кордону відмовляють у в’їзді на тимчасово окуповану територію України у разі, коли:

1) особа подала підроблений чи зіпсований документ, а також якщо її документи недійсні чи не відповідають встановленому зразку або належать іншій особі;

2) у базах даних Держприкордонслужби є інформація про заборону особі виїзду з України;

3) у паспортному документі іноземця або особи без громадянства відсутня відмітка про перетинання державного кордону або в них відсутня імміграційна картка;

4) у іноземця або особи без громадянства відсутній спеціальний дозвіл або закінчився строк дії такого дозволу;

5) в’їзд іноземця або особи без громадянства на тимчасово окуповану територію України суперечить інтересам забезпечення національної безпеки;

6) іноземець або особа без громадянства не змогли підтвердити мету свого в’їзду на тимчасово окуповану територію України;

7) особа порушила умови та порядок проходження контролю під час в’їзду на тимчасово окуповану територію України, митні правила, санітарні норми чи правила або не виконала законних розпоряджень чи вимог уповноважених службових осіб контрольних органів і служб, що здійснюють державний контроль у контрольних пунктах в’їзду-виїзду;

8) іноземець або особа без громадянства під час попереднього перебування на території України здійснили виїзд із неї не через контрольний пункт в’їзду-виїзду;

9) іноземець або особа без громадянства під час попереднього перебування на тимчасово окупованій території України здійснили виїзд із неї не через контрольний пункт в’їзду-виїзду.

39. Уповноважені посадові особи підрозділу охорони державного кордону відмовляють у виїзді з тимчасово окупованої території України в разі, коли:

1) іноземець або особа без громадянства подали підроблений чи зіпсований документ, а також якщо документи недійсні чи не відповідають встановленому зразку або належать іншій особі;

2) у базах даних Держприкордонслужби є інформація про заборону в’їзду до України іноземцю або особі без громадянства;

3) виїзд іноземця або особи без громадянства з тимчасово окупованої території України суперечить інтересам забезпечення національної безпеки, загрожує охороні здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб;

4) в іноземця або особи без громадянства відсутній спеціальний дозвіл;

5) особа порушила умови та порядок проходження контролю під час виїзду з тимчасово окупованої території України, митні правила, санітарні норми чи правила або не виконала законних розпоряджень чи вимог уповноважених службових осіб контрольних органів і служб, що здійснюють державний контроль у контрольних пунктах в’їзду-виїзду;

6) іноземець або особа без громадянства в’їхали на тимчасово окуповану територію України не через контрольний пункт в’їзду-виїзду;

7) іноземець або особа без громадянства під час попереднього перебування на тимчасово окупованій території України здійснили виїзд із неї не через контрольний пункт в’їзду-виїзду;

8) у період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, особа не надала згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу “Дій вдома” Єдиного державного веб-порталу електронних послуг до виїзду з тимчасово окупованої території України через контрольний пункт в’їзду-виїзду (у разі встановлення Кабінетом Міністрів України вимоги щодо обов’язкової самоізоляції осіб, які виїжджають з тимчасово окупованої території України).

{Пункт 39 доповнено підпунктом 8 згідно з Постановою КМ № 480 від 12.06.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 641 від 22.07.2020}

40. У разі наявності підстав для відмови особі у в’їзді на тимчасово окуповану територію України та виїзді з неї уповноважена службова особа підрозділу охорони державного кордону відмовляє їй у такому в’їзді/ виїзді та приймає обґрунтоване письмове рішення із зазначенням причини відмови за формою згідно з додатком 4.

Один примірник рішення про відмову особі у в’їзді на тимчасово окуповану територію України та виїзді з неї видається особі, яка підтверджує своїм підписом на кожному примірнику факт отримання такого рішення. У разі відмови особи підписати таке рішення про це складається акт.

41. Рішення уповноваженої службової особи підрозділу охорони державного кордону про відмову у в’їзді на тимчасово окуповану територію України або виїзді з неї може бути оскаржене в установленому законом порядку.

42. Виконання законних вимог уповноважених службових осіб контрольних органів і служб у контрольних пунктах в’їзду-виїзду обов’язкове для всіх осіб, які в’їжджають на тимчасово окуповану територію України або виїжджають з неї.

43. Адміністрація залізничних та автомобільних вокзалів, станцій, пунктів продажу проїзних документів, а також обслуговуючий персонал транспортних засобів організовують і вживають своєчасних заходів до оповіщення про здійснення в контрольних пунктах в’їзду-виїзду прикордонного, митного та інших видів контролю та підготовки осіб, які в’їжджають на тимчасово окуповану територію України або виїжджають з неї, до здійснення в контрольних пунктах в’їзду-виїзду прикордонного, митного та інших видів контролю.

44. За порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, встановленого цим Порядком, особи притягуються до відповідальності згідно із законом.

Особливості в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї на період тимчасового припинення роботи контрольних пунктів в’їзду-виїзду

45. На час тимчасового припинення роботи режимної зони контрольних пунктів в’їзду-виїзду виїзд з тимчасово окупованої території України та в’їзд на неї осіб може здійснюватися невідкладно за наявності підстав гуманітарного характеру, визначених пунктом 46 цього Порядку.

{Абзац перший пункту 45 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1368 від 28.12.2020}

Адміністрація Держприкордонслужби інформує щодня Мінреінтеграції та Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим про кількість осіб, транспортних засобів, які перетнули контрольні пункти в’їзду-виїзду за наявності підстав гуманітарного характеру, за встановленою Мінреінтеграції формою.

46. У разі тимчасового припинення роботи режимної зони контрольних пунктів в’їзду-виїзду пропуск осіб здійснюється за наявності таких підстав гуманітарного характеру:

{Абзац перший пункту 46 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1368 від 28.12.2020}

1) у разі повернення до місця свого проживання громадян України та членів їх сімей, місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстровано в Автономній Республіці Крим або м. Севастополі, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна – для в’їзду на тимчасово окуповану територію України;

2) у разі повернення до місця свого проживання громадян України та членів їх сімей, місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстровано за межами Автономної Республіки Крим або м. Севастополя чи фактичне місце проживання/перебування яких відповідно до довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи розташоване за межами Автономної Республіки Крим або м. Севастополя, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна – для виїзду з тимчасово окупованої території України;

3) з метою возз’єднання сім’ї, зокрема у разі спільної подорожі членів сім’ї за наявності підстав для перетину контрольного пункту в’їзду-виїзду хоча б у одного члена сім’ї – інші члени сім’ї також допускаються до перетину контрольного пункту в’їзду-виїзду. Дозволяється перетин контрольного пункту в’їзду-виїзду батькам (одному з батьків), якщо діти перебувають на тимчасово окупованій території України чи на іншій частині території України окремо від батьків (одного з батьків);

4) у разі важкої хвороби, смерті близьких родичів;

5) у разі необхідності забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення або проходження лікування за наявності тяжких та/або хронічних хвороб (зокрема інсулінозалежного діабету, онкологічних захворювань, потреби в антиретровірусній, протитуберкульозній терапії);

6) у разі виїзду з тимчасово окупованої території України особи, яка має документи, що підтверджують право на постійне чи тимчасове проживання в іншій державі;

7) перетин контрольного пункту в’їзду-виїзду дитиною, яка не досягла 16-річного віку, в супроводі одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників чи в супроводі інших осіб, уповноважених одним із батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників, з метою оформлення дитині документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України;

8) перетин контрольного пункту в’їзду-виїзду особами з метою відвідування закладу освіти для навчання, проходження професійно-практичної підготовки, державної підсумкової атестації (зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання), кваліфікаційної атестації здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів, здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, проведення підготовчих заходів до практичної підготовки на виробництві, лабораторних робіт та тренажерних занять, атестації здобувачів вищої освіти та відповідних підготовчих заходів, отримання документів про освіту, участі в освітньому процесі, пов’язаному з освітою дорослих, за умови надання підтвердних документів;

9) з метою забезпечення захисту національних інтересів або у зв’язку з виконанням міжнародних зобов’язань представниками іноземних дипломатичних представництв і консульських установ та представництв міжнародних організацій в Україні (з пропуском їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна);

10) з метою прийняття спадщини;

11) наявність інших випадків, коли є підстава вважати, що ситуація потребує невідкладного перетину особою контрольного пункту в’їзду-виїзду в будь-якому напрямку з підстав гуманітарного характеру або з метою запобігання виникненню загрози життю та здоров’ю особи та/або порушенню її прав (зокрема у разі політичного переслідування особи на тимчасово окупованій території України).

Наявність підстав гуманітарного характеру за можливості повинна бути документально підтверджена.

{Порядок доповнено розділом згідно з Постановою КМ № 1161 від 25.11.2020}


 

Додаток 1
до Порядку

ПЕРЕЛІК
контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї

Контрольні пункти в’їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення – “Каланчак”, “Чаплинка”, “Чонгар”

Контрольні пункти в’їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для залізничного сполучення – “Херсон”, “Мелітополь”, “Вадим”, “Новоолексіївка”


 

Додаток 2
до Порядку

СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОЗВІЛ
на в’їзд іноземця або особи без громадянства на тимчасово окуповану територію України та виїзд з неї

Додаток 3
до Порядку

ЗАЯВА

Додаток 4
до Порядку

РІШЕННЯ 
про відмову особі у в’їзді на тимчасово окуповану територію України або виїзді з неї

Додаток 5
до Порядку

ДОВІДКА
про подання документів для подальшого оформлення і отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон,  що засвідчує зазначені факти та є обставиною, яка враховується  під час переміщення осіб через контрольні пункти в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї

{Порядок доповнено додатком 5 згідно з Постановою КМ № 474 від 05.06.2019}