burger

Деякі питання Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Опубліковано 22 Лютого 2023 року, о 13:17

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 371 від 06.05.2020}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 371 від 06.05.2020}

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем’єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 71


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 червня 2016 р. № 376
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 травня 2020 р. № 371)

ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

{У тексті Положення слова “тимчасово окуповані території України”, крім пункту 1, в усіх відмінках замінено словами “тимчасово окупована територія” у відповідному відмінку, слова “тимчасово окуповані території України, а також прилеглі до них території” в усіх відмінках замінено словами “тимчасово окупована територія, а також прилеглі до неї території” у відповідному відмінку, слова “тимчасово окуповані території України в процесі їх реінтеграції, а також прилеглі до них території” в усіх відмінках замінено словами “тимчасово окупована територія в процесі її реінтеграції, а також прилеглі до неї території” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 740 від 28.06.2022}

1. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Мінреінтеграції) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Мінреінтеграції є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованої Російською Федерацією території України (далі – тимчасово окупована територія), а також прилеглих до неї територій, дотримання норм міжнародного гуманітарного права на всій території України, інформаційного суверенітету України (крім здійснення повноважень з управління цілісними майновими комплексами державного підприємства “Мультимедійна платформа іномовлення України” та Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ”), у сфері захисту прав примусово переміщених (депортованих) осіб, зокрема захисту прав осіб, депортованих за національною ознакою.

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 585 від 13.05.2022; в редакції Постанови КМ № 740 від 28.06.2022}

2. Мінреінтеграції у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Мінреінтеграції є:

1) забезпечення формування та реалізація державної політики з питань:

тимчасово окупованої території та захисту прав населення, що на ній проживає, кінцевою метою якої є їх реінтеграція в єдиний правовий, інформаційний, соціально-економічний, культурний, освітній простір України (далі – реінтеграція);

{Абзац другий підпункту 1 пункту 3 в редакції Постанови КМ № 740 від 28.06.2022}

відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаного державного кордону України;

внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які покинули своє місце проживання на тимчасово окупованій території внаслідок або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту та/або тимчасової окупації частини території України та виїхали за кордон (далі – особи, які виїхали за кордон), сприяння реалізації їх прав і свобод та створення умов для добровільного повернення таких осіб до покинутого місця проживання або інтеграції за новим місцем проживання;

{Абзац четвертий підпункту 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 740 від 28.06.2022}

дотримання норм міжнародного гуманітарного права на всій території України;

координації діяльності з надання гуманітарної допомоги цивільному населенню під час збройного конфлікту;

відновлення та розбудови миру;

{Абзац сьомий підпункту 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 740 від 28.06.2022}

розвитку тимчасово окупованої території після її реінтеграції, а також прилеглих до неї територій;

{Підпункт 1 пункту 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 740 від 28.06.2022}

інформаційного суверенітету України (крім здійснення повноважень з управління цілісними майновими комплексами державного підприємства “Мультимедійна платформа іномовлення України” та Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ”);

{Абзац підпункту 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 585 від 13.05.2022}

2) участь у формуванні та реалізації державної політики щодо:

захисту державних активів;

захисту прав і свобод осіб, які порушено внаслідок тимчасової окупації частини території України або втрати контролю над її частиною;

здійснення заходів з протимінної діяльності, зокрема з інформування населення про небезпеку вибухонебезпечних предметів, надання допомоги постраждалим особам, а також забезпечення проведення обстеження території на предмет наявності в її межах вибухонебезпечних предметів, маркування і складання карт територій, забруднених та (або) імовірно забруднених вибухонебезпечними предметами;

3) сприяння:

реалізації прав і свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території, а також прилеглих до неї територіях;

задоволенню національно-культурних, мовних, освітніх потреб, розвитку етнічної самобутності корінних народів та національних меншин, що проживають на тимчасово окупованій території, а також прилеглих до неї територіях;

задоволенню соціально-економічних, екологічних, інформаційних та культурних потреб населення, що проживає на тимчасово окупованій території, а також прилеглих до неї територіях;

4) створення умов для вільного розвитку кримськотатарської мови, мов інших корінних народів та національних меншин, що проживають на тимчасово окупованій території.

{Підпункт 4 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 740 від 28.06.2022}

4. Мінреінтеграції відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення, готує проекти законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

2) погоджує проекти законів, інших нормативно-правових актів, які надходять для погодження від центральних органів виконавчої влади, готує висновки і пропозиції до проектів законів, інших нормативно-правових актів, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів актів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи;

3) координує діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції;

4) взаємодіє з міжнародними гуманітарними організаціями щодо сприяння наданню гуманітарної допомоги та проведенню гуманітарних операцій;

5) збирає, аналізує та узагальнює інформацію про дотримання норм міжнародного гуманітарного права на тимчасово окупованій території, а також прилеглих до неї територіях і вносить пропозиції щодо реагування на факти порушення;

6) збирає та систематизує інформацію про факти порушення прав громадян України, іноземців та осіб без громадянства, зокрема позбавлених особистої свободи внаслідок дій збройних формувань Російської Федерації, окупаційної адміністрації та/або державних органів Російської Федерації на тимчасово окупованій території;

7) проводить моніторинг діяльності міжнародних гуманітарних організацій з питань, що належать до його компетенції;

8) вживає заходів до захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, які порушені внаслідок збройного конфлікту та/або тимчасової окупації частини території України (далі – тимчасова окупація);

{Підпункт 8 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 740 від 28.06.2022}

8-1) здійснює підготовку та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо застосування, скасування та внесення змін до спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), що вносяться Кабінетом Міністрів України на розгляд Ради національної безпеки і оборони України відповідно до Закону України “Про санкції”, та бере участь у формуванні, реалізації та моніторингу ефективності державної санкційної політики з питань, що належать до його компетенції;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 8-1 згідно з Постановою КМ № 849 від 11.08.2021; в редакції Постанови КМ № 772 від 07.07.2022}

9) координує здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок дій збройних формувань Російської Федерації, окупаційної адміністрації та/або державних органів Російської Федерації на тимчасово окупованій території, а також членів їх сімей;

9-1) координує здійснення заходів з повернення на територію України, на якій органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, громадян України, зокрема дітей, примусово переміщених (депортованих) на тимчасово окуповану територію або на територію Російської Федерації, інших держав;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 9-1 згідно з Постановою КМ № 740 від 28.06.2022}

9-2) координує здійснення заходів з організації гуманітарних коридорів для забезпечення безпечного транзиту гуманітарної допомоги на тимчасово окуповану територію та/або надання медичної допомоги цивільному населенню та пораненим на тимчасово окупованій території та/або евакуації цивільного населення, поранених та загиблих з тимчасово окупованої території;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 9-2 згідно з Постановою КМ № 740 від 28.06.2022}

9-3) забезпечує відповідно до компетенції здійснення заходів із передачі військовополонених ворогів державі-агресору та звільнення оборонців України, які перебувають у полоні держави-агресора, зокрема координує діяльність облдержадміністрацій (обласних військових адміністрацій) щодо забезпечення звільнених оборонців України та інших звільнених осіб речами першої необхідності;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 9-3 згідно з Постановою КМ № 740 від 28.06.2022}

9-4) забезпечує відповідно до компетенції здійснення заходів із передачі та репатріації тіл (останків) осіб, загиблих (померлих) у зв’язку із збройною агресією проти України;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 9-4 згідно з Постановою КМ № 740 від 28.06.2022}

9-5) подає на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицію щодо державного підприємства, на яке покладаються функції Національного інформаційного бюро відповідно до Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 р.;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 9-5 згідно з Постановою КМ № 740 від 28.06.2022}

9-6) забезпечує функціонування та взаємодію Національного інформаційного бюро з державними органами, Міжнародним комітетом Червоного Хреста, контролює діяльність зазначеного Бюро;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 9-6 згідно з Постановою КМ № 740 від 28.06.2022}

9-7) забезпечує в особливий період координацію діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів з питань організації роботи з військовополоненими;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 9-7 згідно з Постановою КМ № 740 від 28.06.2022}

10) сприяє в установленому законодавством порядку соціальному забезпеченню внутрішньо переміщених осіб та осіб, які виїхали за кордон, соціальній реабілітації осіб, які були позбавлені особистої свободи внаслідок дій збройних формувань Російської Федерації, окупаційної адміністрації та/або державних органів Російської Федерації на тимчасово окупованій території;

10-1) здійснює методичне забезпечення діяльності та в межах повноважень, визначених законом, координацію взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, у тому числі центрів надання адміністративних послуг, з питань внутрішньо переміщених осіб, підготовки та здійснення заходів із забезпечення захисту прав осіб, депортованих за національною ознакою;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 10-1 згідно з Постановою КМ № 740 від 28.06.2022}

10-2) сприяє разом з Мінсоцполітики забезпеченню надання внутрішньо переміщеним особам гуманітарної допомоги;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 10-2 згідно з Постановою КМ № 740 від 28.06.2022}

10-3) забезпечує разом з Мінекономіки та Державною службою зайнятості інформування внутрішньо переміщених осіб про можливості працевлаштування у відповідних населених пунктах, а також сприяє їх працевлаштуванню;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 10-3 згідно з Постановою КМ № 740 від 28.06.2022}

10-4) здійснює заходи щодо організації прийому, облаштування та адаптації осіб, депортованих за національною ознакою;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 10-4 згідно з Постановою КМ № 740 від 28.06.2022}

10-5) вивчає та аналізує проблеми осіб, депортованих за національною ознакою, розробляє заходи щодо їх культурного та мовного розвитку;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 10-5 згідно з Постановою КМ № 740 від 28.06.2022}

10-6) приймає рішення про надання та позбавлення статусу особи, депортованої за національною ознакою;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 10-6 згідно з Постановою КМ № 740 від 28.06.2022}

10-7) сприяє діяльності органів виконавчої влади у сфері міжнародного співробітництва щодо розв’язання проблем осіб, депортованих за національною ознакою;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 10-7 згідно з Постановою КМ № 740 від 28.06.2022}

10-8) організовує та проводить роботу з фінансування заходів, спрямованих на облаштування осіб, депортованих за національною ознакою, їх адаптацію та інтеграцію в українське суспільство;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 10-8 згідно з Постановою КМ № 740 від 28.06.2022}

10-9) вносить пропозиції щодо визначення порядку відшкодування вартості проїзду і перевезення багажу особам, депортованим за національною ознакою, до місця постійного проживання в Україні; надання їм одноразової матеріальної допомоги на завершення будівництва індивідуального житла; забезпечення житлом, збудованим або придбаним за рахунок бюджетних коштів; повернення майна або відшкодування його вартості особам, депортованим за національною ознакою, або їх спадкоємцям (у разі смерті таких осіб);

{Пункт 4 доповнено підпунктом 10-9 згідно з Постановою КМ № 740 від 28.06.2022}

10-10) організовує роботу з виплати передбачених законодавством відшкодувань і матеріальної допомоги особам, депортованим за національною ознакою;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 10-10 згідно з Постановою КМ № 740 від 28.06.2022}

10-11) здійснює інші заходи щодо забезпечення захисту прав осіб, депортованих за національною ознакою;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 10-11 згідно з Постановою КМ № 740 від 28.06.2022}

11) координує здійснення заходів з відновлення та розбудови миру, спрямованих на зниження ризику виникнення або поновлення збройного конфлікту, зокрема шляхом запровадження діалогових підходів, проводить моніторинг та оцінку ефективності таких заходів;

{Підпункт 11 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 740 від 28.06.2022}

11-1) забезпечує підготовку та впровадження засад і заходів перехідного правосуддя;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 11-1 згідно з Постановою КМ № 740 від 28.06.2022}

11-2) координує створення умов для добровільного повернення до покинутого місця проживання або інтеграції за новим місцем проживання громадян України, іноземців та осіб без громадянства з тимчасово окупованої території, внутрішньо переміщених осіб та осіб, які виїхали за кордон, їх професійної та соціальної адаптації;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 11-2 згідно з Постановою КМ № 740 від 28.06.2022}

12) здійснює стратегічне планування соціально-економічного, інфраструктурного, гуманітарного та культурного відновлення і розвитку тимчасово окупованої території, а також прилеглих до неї територій, ґрунтуючись на потребах та інтересах громадян України;

13) здійснює як державний замовник загальне керівництво і контроль за розробленням державних цільових програм та виконанням визначених у них заходів і завдань з питань, що належать до його компетенції;

{Підпункт 14 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 740 від 28.06.2022}

15) вживає заходів та організовує роботу щодо залучення інвестицій, кредитів та грантів, у тому числі коштів міжнародних фінансових організацій і міжнародної технічної допомоги, з метою підготовки та виконання завдань і реалізації проектів з питань, що належать до його компетенції;

16) забезпечує координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо реалізації міжнародних проектів і програм з питань, що належать до його компетенції;

17) здійснює в установленому законодавством порядку підготовку та реалізацію інвестиційних проектів і програм, а також підготовку пропозицій щодо здійснення державно-приватного партнерства з питань, що належать до його компетенції;

18) спрямовує та координує діяльність ресурсних фондів, зокрема Цільових фондів багатьох партнерів;

19) здійснює в координації з МЗС співробітництво з міжнародними організаціями, бере участь у підготовці міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо укладення, денонсації таких договорів, укладає міжнародні договори України та забезпечує виконання зобов’язань України за міжнародними договорами, зокрема в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, з питань, що належать до його компетенції;

20) взаємодіє з міжнародними організаціями, зокрема ООН, ОБСЄ, Радою Європи, Міжнародним комітетом Червоного Хреста та їх структурами, відповідними органами та неурядовими організаціями іноземних держав, міжнародними неурядовими організаціями, громадськими об’єднаннями, засобами масової інформації з метою забезпечення дотримання та захисту прав людини на тимчасово окупованій території;

{Підпункт 20 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 740 від 28.06.2022}

21) готує пропозиції щодо постачання гуманітарних вантажів, товарів та надання послуг, зокрема водо-, газо- та електропостачання на тимчасово окуповану територію;

22) збирає та аналізує інформацію про необхідність здійснення заходів із відновлення об’єктів інфраструктури (транспортної, енергетичної, житлово-комунальної, соціальної тощо) на тимчасово окупованій території, а також прилеглих до неї територіях;

23) розробляє пропозиції щодо визначення об’єктів інфраструктури, що потребують першочергового відновлення;

24) забезпечує координацію розроблення та здійснення заходів, спрямованих на відновлення та стале функціонування об’єктів промисловості, соціальної і транспортної інфраструктури, житлового фонду, систем життєзабезпечення на тимчасово окупованій території в процесі її реінтеграції, а також прилеглих до неї територіях;

25) здійснює контроль та координує здійснення заходів, спрямованих на відновлення та розвиток паливно-енергетичного комплексу, вугільної, газової промисловості та електроенергетики на тимчасово окупованій території в процесі її реінтеграції, а також прилеглих до неї територіях;

26) забезпечує координацію та аналізує стан розроблення і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення економічної безпеки, відновлення зруйнованої економіки на тимчасово окупованій території в процесі її реінтеграції, а також прилеглих до неї територіях, створення робочих місць та умов для повернення до них людського потенціалу;

27) координує здійснення заходів, спрямованих на захист та відновлення права на активи державної, комунальної та приватної власності, що перебувають на тимчасово окупованій території;

28) координує здійснення заходів із відновлення інфраструктурно-логістичних і транспортних зв’язків на тимчасово окупованій території в процесі її реінтеграції, а також прилеглих до неї територіях, подає пропозиції щодо їх удосконалення;

29) аналізує діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо використання ними бюджетних коштів, коштів міжнародної технічної допомоги та ресурсів міжнародних фінансових організацій, щодо виконання ними державних стратегій і програм, які стосуються тимчасово окупованої території, а також прилеглих до неї територій, подає пропозиції щодо їх удосконалення;

{Підпункт 29 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 740 від 28.06.2022}

30) координує та контролює здійснення заходів, спрямованих на відновлення функціонування фінансових установ та стабілізацію банківської системи, адміністративних послуг і служб на тимчасово окупованій території в процесі її реінтеграції, а також прилеглих до неї територіях, визначає пріоритетні напрями їх вдосконалення;

31) координує та контролює здійснення заходів, спрямованих на відновлення системи освіти, культури, охорони здоров’я на тимчасово окупованій території в процесі її реінтеграції, а також разом із уповноваженими центральними органами виконавчої влади на прилеглих до неї територіях, подає пропозиції щодо їх удосконалення;

{Підпункт 31 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 740 від 28.06.2022}

32) аналізує та координує здійснення органами виконавчої влади заходів, спрямованих на забезпечення належних умов в’їзду осіб на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї, зокрема доступу населення до гуманітарно-логістичних центрів;

{Підпункт 32 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 740 від 28.06.2022}

33) бере участь у координації здійснення підготовчих заходів, спрямованих на створення належних передумов для організації підготовки та проведення виборів відповідно до закону після деокупації тимчасово окупованої території;

{Підпункт 33 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 740 від 28.06.2022}

34) координує здійснення заходів, спрямованих на відновлення функціонування органів державної влади після деокупації тимчасово окупованої території;

{Підпункт 34 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 740 від 28.06.2022}

35) взаємодіє з органами військового управління, розвідувальними органами, військовими формуваннями та правоохоронними органами, СБУ, ДСНС, іншими уповноваженими державними органами з метою захисту цивільного населення, що проживає вздовж лінії зіткнення та на тимчасово окупованій території;

{Підпункт 35 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 740 від 28.06.2022}

36) розробляє разом із заінтересованими органами державної влади та органами місцевого самоврядування нормативно-правові акти, які регламентують порядок в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповану територію та виїзд осіб, переміщення товарів з такої території;

{Підпункт 36 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 740 від 28.06.2022}

37) збирає та аналізує інформацію про необхідність забезпечення житлом та вирішення інших питань соціального захисту внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території та осіб, які виїхали за кордон;

38) розробляє та подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо здійснення заходів із забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб та осіб, які виїхали за кордон;

{Підпункт 38 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 740 від 28.06.2022}

39) розробляє державні програми з питань, що стосуються внутрішньо переміщених осіб та осіб, які виїхали за кордон;

{Підпункт 39 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 740 від 28.06.2022}

40) сприяє разом із МОН, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать заклади освіти, здобуттю освіти внутрішньо переміщеними особами та громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території;

{Підпункт 40 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 740 від 28.06.2022}

41) здійснює заходи, спрямовані на виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, захист конституційних прав і законних інтересів громадян України, які вимушено залишили тимчасово окуповану територію, зокрема внутрішньо переміщених осіб;

42) взаємодіє з представницькими органами корінних народів України, громадськими об’єднаннями, неурядовими організаціями інших держав, міжнародними неурядовими організаціями, які представляють інтереси корінних народів України;

{Підпункт 42 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 740 від 28.06.2022}

43) визначає заходи, спрямовані на задоволення соціально-економічних, екологічних та культурних потреб населення, що проживає на тимчасово окупованій території, а також прилеглих до неї територіях;

44) сприяє залученню в установленому порядку коштів міжнародних організацій, неурядових організацій іноземних держав, міжнародних неурядових організацій, інших осіб для виконання програм, спрямованих на забезпечення захисту прав і свобод осіб, які порушено внаслідок дій збройних формувань Російської Федерації, окупаційної адміністрації та/або державних органів Російської Федерації на тимчасово окупованій території;

45) сприяє захисту внутрішньо переміщених осіб, громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території, та осіб, які виїхали за кордон, їх прав у міжнародних судових інстанціях;

{Підпункт 45 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 740 від 28.06.2022}

46) взаємодіє відповідно до компетенції з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, радниками – уповноваженими Президента України, Представництвом Президента України в Автономній Республіці Крим;

{Підпункт 46 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 740 від 28.06.2022}

47) проводить моніторинг впливу збройної агресії Російської Федерації та тимчасової окупації на соціально-економічний розвиток держави та окремі галузі економіки;

{Підпункт 47 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 740 від 28.06.2022}

48) здійснює державно-приватне партнерство з питань, що належать до його компетенції;

49) координує діяльність, пов’язану із зменшенням шкоди навколишньому природному середовищу на тимчасово окупованій території, а також прилеглих до неї територіях;

50) спрямовує та бере участь у проваджені протимінної діяльності у взаємодії з Національним органом з питань протимінної діяльності, центром протимінної діяльності та центром гуманітарного розмінування;

{Підпункт 50 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 740 від 28.06.2022}

50-1) здійснює координацію, збір, узагальнення та проведення аналізу інформації щодо осіб, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, та бере участь у заходах із забезпечення таких осіб та членів їх сімей медичною, психологічною, професійною, соціальною допомогою;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 50-1 згідно з Постановою КМ № 740 від 28.06.2022}

50-2) бере участь в забезпеченні функціонування системи управління інформацією в сфері протимінної діяльності;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 50-2 згідно з Постановою КМ № 740 від 28.06.2022}

50-3) забезпечує координацію та здійснює заходи з інформування населення щодо ризиків, пов’язаних із вибухонебезпечними предметами;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 50-3 згідно з Постановою КМ № 740 від 28.06.2022}

51) бере участь у розробленні проектів Державного бюджету України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, інших стратегічних та програмних документів Кабінету Міністрів України;

{Підпункт 51 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 740 від 28.06.2022}

52) бере участь у межах компетенції в плануванні, розробленні та реалізації державних цільових та галузевих програм;

53) бере участь у плануванні, розробленні, погодженні та реалізації проектів регіонального розвитку, розвитку дорожньо-транспортної та іншої інфраструктури, житлового фонду та системи життєдіяльності населення, що впроваджуються за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги та державного бюджету і реалізуються на тимчасово окупованій території в процесі її реінтеграції, а також прилеглих до неї територіях;

54) сприяє здійсненню заходів, спрямованих на розвиток етнічної самобутності і культури корінних народів та національних меншин, що проживають на тимчасово окупованій території;

55) забезпечує разом із уповноваженими центральними органами виконавчої влади поширення суспільно важливої інформації в Україні та за її межами з питань, що належать до його компетенції;

56) визначає перспективи та пріоритетні напрями розвитку у сфері інформаційного суверенітету України, бере участь у розробленні та реалізації державної інформаційної політики з питань, що належать до його компетенції, сприяє застосуванню діалогових практик;

56-1) засновує телерадіоорганізації та бере участь в їх діяльності, організовує та забезпечує діяльність державних телерадіоорганізацій;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 56-1 згідно з Постановою КМ № 93 від 09.02.2022}

57) вносить подання щодо видачі посвідки на тимчасове проживання в Україні іноземцям та особам без громадянства, які прибули в Україну для роботи кореспондентом або представником іноземних засобів масової інформації;

58) організовує проведення наукових досліджень із залученням вітчизняних та міжнародних фахівців з питань, що належать до його компетенції;

59) здійснює в установленому порядку обмін інформацією з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями на безоплатній основі;

{Підпункт 59 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 740 від 28.06.2022}

60) взаємодіє з громадськими об’єднаннями, зокрема міжнародними неурядовими організаціями, незалежними правозахисними місіями органів міжнародних організацій, іншими юридичними та фізичними особами, зокрема тими, що провадять правозахисну діяльність, з питань, що належать до його компетенції;

61) надає роз’яснення з питань, пов’язаних з його діяльністю, діяльністю територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

62) забезпечує висвітлення результатів своєї діяльності та інформування громадськості з питань, що належать до його компетенції;

63) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з його діяльністю та діяльністю підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

64) сприяє відповідно до законодавства забезпеченню виконання міжнародних договорів України;

65) забезпечує здійснення адаптації національного законодавства до законодавства ЄС з питань, що належать до його компетенції;

66) здійснює заходи щодо імплементації в національне законодавство положень міжнародних договорів, стороною яких є Україна, подає пропозиції щодо розвитку міжнародного співробітництва та укладення міжнародних договорів України;

67) здійснює відповідно до законодавства функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління.

68) здійснює інші повноваження, визначені законом.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 740 від 28.06.2022}

5. Мінреінтеграції з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції та контроль за їх реалізацією в апараті Мінреінтеграції, його територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

2) організовує планово-фінансову роботу в апараті Мінреінтеграції, його територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку;

3) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

4) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом:

реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, захист інформації з обмеженим доступом, а також технічний захист інформації, контроль за її збереженням в апараті Мінреінтеграції, його територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

виконання завдань із мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

5) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил;

6) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, контроль за цільовим використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм, зокрема міжнародних;

7) оприлюднює інформацію про діяльність через засоби масової інформації, а також на власному веб-сайті;

8) виступає державним замовником наукових досліджень комплексного характеру з питань, що належать до його компетенції.

6. Мінреінтеграції для виконання покладених на нього завдань має право:

1) залучати в установленому порядку працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), науковців, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

2) отримувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали;

3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, зокрема Єдиною інформаційною базою даних про внутрішньо переміщених осіб, Державним реєстром актів цивільного стану громадян, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами, в порядку, встановленому законодавством;

{Підпункт 4 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 740 від 28.06.2022}

5) збирати, аналізувати та оприлюднювати відомості про ставлення фізичних та юридичних осіб, міжнародних організацій, громадських об’єднань, зокрема неурядових організацій іноземних держав та міжнародних неурядових організацій, до окремих осіб, подій, явищ, процесів, фактів щодо тимчасово окупованої території та населення, що на ній проживає, їх реінтеграції.

{Підпункт 5 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 740 від 28.06.2022}

7. Мінреінтеграції здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.

8. Мінреінтеграції під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також з підприємствами, установами та організаціями.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 740 від 28.06.2022}

9. Мінреінтеграції в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Накази Мінреінтеграції, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, видаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Нормативно-правові акти Мінреінтеграції підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Накази Мінреінтеграції, видані в межах його повноважень, є обов’язковими до виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та громадянами.

10. Мінреінтеграції очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем’єр-міністра України і звільняється з посади Верховною Радою України в порядку, передбаченому законом.

Міністр має першого заступника та заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України з урахуванням пропозицій Міністра.

11. Міністр:

1) очолює Мінреінтеграції, здійснює керівництво його діяльністю;

2) визначає пріоритети роботи Мінреінтеграції та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи Мінреінтеграції, звіти про їх виконання;

3) в межах компетенції організовує та контролює виконання Мінреінтеграції Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України;

4) сприяє розробленню та забезпеченню реалізації міжнародних домовленостей, що належать до компетенції Мінреінтеграції;

5) забезпечує виконання зобов’язань, взятих за міжнародними договорами України;

6) вносить на розгляд Прем’єр-міністра України пропозиції щодо призначення на посади першого заступника Міністра, заступників Міністра;

7) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Мінреінтеграції;

8) вносить Кабінетові Міністрів України подання про утворення в межах граничної чисельності державних службовців та працівників апарату Мінреінтеграції і коштів, передбачених на утримання Мінреінтеграції, ліквідацію, реорганізацію територіальних органів Мінреінтеграції як юридичних осіб публічного права, затверджує положення про них;

9) затверджує структуру апарату Мінреінтеграції та його територіальних органів;

10) призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінреінтеграції, приймає рішення про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

11) скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів Мінреінтеграції;

12) порушує в установленому порядку питання про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника, заступників Міністра та державного секретаря Мінреінтеграції;

13) порушує в установленому порядку питання про присвоєння рангу державного службовця державному секретареві Мінреінтеграції;

14) представляє Мінреінтеграції в публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

15) визначає обов’язки першого заступника Міністра, заступників Міністра, розподіл повноважень Міністра між першим заступником Міністра та заступниками Міністра, які вони здійснюють у разі його відсутності;

16) залучає державних службовців і працівників територіальних органів Мінреінтеграції, а за згодою керівників – державних службовців та працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій до розгляду питань, що належать до компетенції Мінреінтеграції;

17) приймає рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Мінреінтеграції;

18) утворює комісії, робочі та експертні групи;

19) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

20) підписує накази Мінреінтеграції;

21) дає обов’язкові до виконання державними службовцями та працівниками апарату Мінреінтеграції доручення;

22) здійснює інші повноваження, визначені законом.

12. Повноваження керівника державної служби в Мінреінтеграції здійснює державний секретар Мінреінтеграції.

Державний секретар Мінреінтеграції є вищою посадовою особою з числа державних службовців Мінреінтеграції. Державний секретар підзвітний і підконтрольний Міністру.

Державний секретар Мінреінтеграції призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за результатами конкурсу відповідно до законодавства про державну службу.

13. Державний секретар Мінреінтеграції відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує роботу апарату Мінреінтеграції;

2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань Мінреінтеграції та подає їх на розгляд Міністра;

3) організовує та контролює виконання апаратом Мінреінтеграції Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінреінтеграції та доручень Міністра, його першого заступника та заступників, звітує про їх виконання;

4) готує та подає Міністру для затвердження плани роботи Мінреінтеграції, звітує про їх виконання;

5) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Мінреінтеграції;

6) у межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики – статистичну інформацію, необхідні для виконання покладених на Мінреінтеграції завдань;

7) призначає на посаду та звільняє з посади в порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Мінреінтеграції, укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

8) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Мінреінтеграції, приймає рішення про їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

9) призначає на посаду та звільняє з посади керівників територіальних органів Мінреінтеграції та їх заступників;

9-1) призначає на посаду та звільняє з посади працівників патронатної служби Міністра за його поданням, а також у зв’язку із звільненням Міністра;

{Пункт 13 доповнено підпунктом 9-1 згідно з Постановою КМ № 740 від 28.06.2022}

10) погоджує в передбачених законом випадках призначення на посаду та звільнення з посади керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

11) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників Мінреінтеграції;

12) представляє Мінреінтеграції як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;

13) дає в межах повноважень, передбачених законом, обов’язкові до виконання державними службовцями та іншими працівниками Мінреінтеграції доручення;

14) видає з питань, що належать до його повноважень, накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання;

15) вносить подання про представлення в установленому порядку державних службовців та інших працівників апарату Мінреінтеграції, його територіальних органів до відзначення державними нагородами України.

14. На час відсутності державного секретаря Мінреінтеграції чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов’язки виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів апарату Мінреінтеграції відповідно до наказу державного секретаря Мінреінтеграції.

15. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінреінтеграції, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Мінреінтеграції може утворюватися колегія.

Рішення колегії реалізуються шляхом видання відповідного наказу Мінреінтеграції.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в Мінреінтеграції можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний і персональний склад, положення про них затверджуються Міністром.

16. Гранична чисельність державних службовців та працівників Мінреінтеграції затверджується Кабінетом Міністрів України.

Штатний розпис і кошторис Мінреінтеграції затверджуються державним секретарем Мінреінтеграції за погодженням з Мінфіном.

17. Мінреінтеграції є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, рахунки в органах Казначейства.

{Положення в редакції Постанови КМ № 371 від 06.05.2020}


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 червня 2016 р. № 376

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р., № 86, ст. 2882; 2016 р., № 33, ст. 1299) позицію

“Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб

105

105”;

замінити такою позицією:

“Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб

105

105

9

9”.

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1400 від 17.12.2022}


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 червня 2016 р. № 376

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 655 “Деякі питання Державного агентства з питань відновлення Донбасу” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 97, ст. 2780).

2. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 4 “Деякі питання діяльності центральних органів виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 6, ст. 126).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2015 р. № 736 “Деякі питання Державної служби України з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 78, ст. 2616).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. № 1048 “Про внесення змін до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 655” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 102, ст. 3510).