burger

Oktâbr ayında Reintegratsiya nazirliginiñ sıcaq hattına vatandaşlar 30dan ziyade kere telefon ettiler

Опубліковано 9 November 2021 року, о 15:58

2021 s. aprel ayınıñ 13-ünde semereli işni tüzetmek ve vatandaşlarnen daa oñaytlı ve operativ kommunikatsiya etmek ve hitapnamelerni obyektiv olaraq ve vaqtında baqmaq içün Ukrainanıñ vaqtınca işğal etilgen topraqlarınıñ reintegratsiya meseleleri nazirligi, telefon «sıcaq hattını» meydanğa ketirdi.

Böylece, 2021 s. oktâbr içinde Reintegratsiya nazirliginiñ sıcaq hattına vatandaşlar 33 kere telefon ettiler.

Ukrain vatandaşınıñ kimlik şeadetnamesi ve devlet içinde alınğan kişiler içün vesiqalar kibi vesiqalarnı resmiyleştirüvnen bağlı sualler eñ rağbetli edi. Daa çoq sual, siyasiy esirlerge ve azatlıqtan marum etilgenlerge para yardımını ödev esnasınen ve DAK içün yardımnen bağlı edi. Bu cümleden, mesken alma programmasına, Donetsk ve Lugansk vilâyetlerinde viran etilgen mesken içün tazminatlarğa ve ipoteka kreditine dair sualler bar edi.

Hitaplarnıñ populâr mevzuatı, VİETnıñ sakinlerine pensiya berüvge, sıñırda yoqlav keçitlerinden keçüvge ve COVID-19ğa qarşı aşı noqtalarına dair edi.

Er bir telefon etüv, Reintegratsiya nazirliginiñ profil terkibiy bölükleriniñ hadimleri tarafından nevbetnen işlendi. Tamam telefon etkende ihtisaslı cevap berile edi, ya nevbetçiniñ mevzusınen bağlı olmasa, suallerni qanunlarğa bianen belli vaqıt içinde işlenip vatandaşlarnı haber ete edi.

Er Salı ve Cumaaqşamı künleri Reintegratsiya nazirliginiñ «sıcaq hattınıñ»çalışqanını hatırlatamız – 0800750107.

Mezkür künlerde ve saatlerde vatandaşlar, telefon «sıcaq hattına» terkibiy bölükniñ netbetçisine profil mevzuatına bağlı suallernen telefon ete bileler. Bağlantığa basıp iş grafiginen tanış ola bilesiñiz.

Diqqat. Malümat ya da konsultatsiya sualleri soramağa istegen vatandaşlarnıñ hitapları tamam «sıcaq hattına» telefon etkende baqılmaqtadır, faqat cevap bermek içün qoşma malümatnı oqumaq kerek olsa, cevap yazılı şeklinde ya da terkibiy bölükniñ hadiminiñ telefon etüvi şeklinde qanunlarğa binaen belli vaqıt içinde vatandaşqa berilecektir.

Semereli cevap bermek ve keyfiyetli konsultatsiya etmek içün muayyen sualler bermege ve vaqıtnı köz ögünde almağa rica etemiz, çünki sıcaq hat yahşı alınmaqtadır (hadimlerimiz daa çoq vatandaşnıñ sualerine cevap bermek içün).