burger

IPG şirketi, Lugansk vilâyetinde agroklasterlerni teşkil etmek içün çiftçilerni sorav keçirmekte

Опубліковано 30 November 2021 року, о 14:32

IPG (Innovation, Partnership, Generation) konsalting şirketi, “Şarqiy Ukraina: qavuştıruv, yañıdan quruv, ğayrıdan yaratuv” (Ukraincadan 3V leyhası) leyhasını kerçekleştirüv çerçivesinde bölgede teşkil etilecek agroklasterlerniñ dizaynı içün Lugansk vilâyetinde köy hocalığını inkişaf etüv araştırmasını keçirmekte.

Bölgeñizdeki köy hocalığını inkişaf etmek kerekli ğayeleriñiz ya da fikirleriñiz olsa, Lugansk vilâyetinde öz agrobiznesini başlatmağa planlaştırsañız, IPG şirketiniñ soravında iştirak etiñiz. Bunı yapmaq içün aşağıdaki bağlantığa basıp anketаnı toldurıñız.

Lugansk vilâyetindeki kiçik-mal çift hocalığınıñ (ösümlikasrayıcılıq ve ayvanasrayıcılıq) vekilleri içün anketa mındadır.

Lugansk vilâyetindeki balcılar içün anketa.