burger

Reintegratsiya nazirliginiñ alman ortaqlarınen işdeşligini kenişletmekte menfaatı bar

Опубліковано 4 February 2022 року, о 10:00

Fevral ayınıñ 3-ünde Vitse-baş nazir – Ukrainanıñ vaqtınca işğal etilgen topraqlarınıñ reintegratsiya meseleleri naziri İrina Vereşçuk, AFC İqtisadiy işdeilik ve inkişaf federal nazirliginiñ parlament stats-kâtibi Nils Annennen körüşti.

Taraflar, şimdiki alman-ukrain işdeşliginiñ vaziyetini ve Ukrainağa halqara yardım berüv kontekstinde onı inkişaf etüvni muzakere ettiler, çünki AFC, onıñ eñ büyük donarlarından biridir. Umumen 2002 senesiniñ başından akman Ükümeti Ukrainağa deyerli 790 mln yevrolıq tehnika ve para yardımını berdi. Bu cümleden, devletimizge qarşı RFnıñ silâlı tecavuzınıñ neticelerini aşmağa yönelgen leyhalarnı yerine ketirüvnen bağlıdır.

Almaniyanıñ devlet içinde alınğa kişiler içün kerekli mesken şaraitini yaratmağa issesiniñ müimligi bellidir. Böylece, Reintegratsiya nazirliginiñ, alman KfW kredit müessisesinen, Ukrainanıñ Şarqında Halqara köç teşkilâtınen beraber yerine ketirilgen devleyt içinde alınğan kişilerni mesken şaratinen temin etme ve olarnı yahşılaştırma leyhasında işdeşligi bar.

«Vaqtınca işğal etilgen topraqlardan köçkenlerniñ yaşağanları Harkiv, Dnipropetrovsk ve Zaporijjâ vilâyetlerinde yedi modul şeerçigimiz bar. Almaniya ükümetiniñ vekilinen köçkrnlerni yerleştirmek içün almanlarnıñ modul şeerçikleriniñ yerinde çoq daireli evlerni qurmağa yardım etmesini muzakere ettik», – dep İrina Vereşçuk qayd etti.

İrina Vereşçuk, öz meskeninden ğayrı, olarnı qabul etken cemiyette keçiniş parasıne saip olmaları içün devlet içinde alınğan kişilerniñ reintegartsiyasınıñ müim şartınıñ olarnı işke kirsetüv olğanını qayd etti. Laf, tek bizneske yardım, DAK içün treningler ve işke kirsetme yerli programmalarını faaleştirme aqqında degil, em bölge meşğullik merkezlerinen işdeşlik, em müessiselerni populârlaştırma, em de öz işini doğru teşkil etme ve inkişaf etme aqqındadır. Tamam AFC, Alman halqara işdeşlik cemiyetiniñ (GIZ) leyhası çerçivesinde DAKniñ zenaat integratsiyasını optimizatsiya etüvge müim isse qoştı.

Vitse nazir, qomşumıznıñ silâlı tecavuzı neticesinde Ukrainanıñ oğraşqanı qarışıqlarnıñ miqdarını añlamaları ve bizge daa quvetli ve muvafaqiyetli olmağa yardım etmege devam etmeleri içün alman ortaqlarına teşekkür bildirdi.

Nils Annennen körüşüv vaqtında ukrain tarafı, yüksek semerelilikni köstergeni içün 13,1 mln yevrolıq «УФСІ VIII» tibbiy yardım müessiselerini energiya semerelilik modernleştirüv leyhasına para bermesi içün alman ortaqlarınıñ diqqatını daa 10 mln yevro berme imkânını baqmağa celp etti. Daa Reintegratsiya nazirliginiñ, ticariy tarzda esaslanğan para berüv mehanizminen ve uzun vaqtlı lizing şartında KfWdan AFCniñ parasınen temin etilgen mezkür leyhası çerçivesinde kelecekte onı DAKge berüvnen energiya semereli meskenni quruvda işdeşligini kenişletmekte menfaatı bar. Laf, maqsatlı grant parası aqqındadır.

Aynı zamanda Reintegratsiya nazirligine İçtimaiy-gumanitar qarşılıq kösterme merkezini inkişaf etmek içün kerekli ortaq yardımına diqqat ta ayırıldı. Alman ortaqlarınıñ Donetsk ve Lugansk vilâyetlerinde sıñır sızığını ve Qırım MCnen memuriy sıñırnı keçüv şaraitini tehnikiy tarzda yahşılaştırmağa çekmesi de beklenilir.