burger

Reintegratsiya nazirligi Ukrainanıñ Şarqındaki cemiyetlerde içtimaiy birlikni pekitmekte

Опубліковано 15 February 2022 року, о 17:52

Ukraina Prezidentiniñ 2022 s. fevral ayınıñ 14-ündeki “Ukrain cemaatını birleştirüvge dair acele tedbirler aqqında” №53/2022 Emrini ve Nazirler Kabinetiniñ 2022 s. fevral ayınıñ 14-ndeki “Prezidentniñ Emrini yerine ketirmek içün tedbirler planını tasdıqlama aqqında” № 147-р Emrini yerine ketirmek içün fevral ayınıñ 14-ünden 18-ine qadar Donetsk ve Lugansk vilâyetlerinde Reintegratsiya nazirligi tögerek masalarnı keçirmekte. Olarnıñ maqsadı, çatışuvlarnen zemaneviy iş usullarını kirseterek, çatışuvlarnı talil ameliyatlarını aprobatsiya eterek ve olarğa qarşılıq kösterme sistemasını yarataraq içtimaiy birlikni pekitmektir. Profil mütehassısları, barışıq yolunen, bu cümleden gruppa dialog ceryanlarını teşkil etip, çatışuvlarnı farqlı çezüv tecrisini aktiv tarzda muzakere etecekler.

Mezkür tedbirlerni keçirüv yerleri Ukrainanıñ Şarqındaki, bu cümleden Luganks vilâyetiniñ Milove ve Svatove meskün yerlerindeki ve Donetsk vilâyetiniñ Konstântınivk, İllinivka ve Manğuş meskün yerlerindeki cemiyetler oldı. Böyle toplaşuvlarğa Reintegratsiya nazirliginiñ, vilâyet devlet idareleriniñ, yerli özidare organlarınıñ ve cemaatnıñ vekilleri qatıldı. Daa bu teşebbüsniñ işinde çatışuvlarnıñ transformatsiya aletlerini pek yahşı bilgen Geomalümat nezaret, talil, qıymetlendirme ve çatışuvlarnı çezme sistemasınıñ (GNTQÇÇ) mütehassısları iştirak eteler.

Reintegratsiya nazirliginiñ Barışıq inkişaf direktoratınıñ bergeni malümatqa köre, böyle tedbirler keçenlerde de keçirile edi, faqat şimdi ukrain halqının bütün qatlamlarında ve istisnasız bütün bölgelerde birlikni köstermek içün pek kerekli. Paytahttan ve üklemizniñ eñ uzaqatki yerine qadar tek qorantamız, Ukrain devletimizdir.

Tünevin mezkür tögerek masalarnıñ Lugansk vilâyetiniñ Novoaydar ve Severodonetsk şeerlerinde, bugün ise RFnen tamam sıñırdaki Milovede keçirilgenini qayd etemiz. Fevral ayınıñ 16-sında çatışuvsız ve birleştirilgen cemaat aqqında Lugansk vilâyetiniñ Svatove meskün yerinde laf olacaq. Fevral ayınıñ 17-sinde Donetsk vilâyetiniñ Konstântınivka ve İllinivtsi şeerlerinde olacaq. Fevral ayınıñ 18-inde Donetsk vilâyetiniñ Manğuş qasabasında bu dialog «marafonı» bitirilecektir.

Tögerek masalarnıñ teşkilâtçılarına köre, beklengen neticeler arasında yerli cemaatnıñ çatışuvlarnıñ transformatsiya usuliyetlerinen ögrenmesi ve farqlı seviyelerde dialog meydançıqlarını tapmasıdır. Mahsus aktsent, silâlı tecavuz neticesimnde menfiy tesirge oğrağan cemiyetlerniñ tecribesini uyğunlaştırmada ve anda istemegen neticelerniñ aldını almamaq içün çatışuvlarnı peyda oluv farqlı telükelerini ögrenmededir.

Tedbirlerniñ, BMTnıñ barışıqnı ğayrıdan tikleme ve inkişaf etme Programmasınıñ çerçivesinde Avropa Birliginiñ ve Felemenk Qırallığınıñ parası yardımınen «Fundatsiya «Prostir» CT tarafından teşkil etilgenini qayd etmek kerek.

#UAberaber