burger

Ükümetniñ köntrol etkeni topraqqa tahliye ettiñiz: bundan soñ ne yapmaq kerek?

Опубліковано 15 October 2022 року, о 18:46

Qayda mesken qıdırmaq? Nasıl DAK malümatnamesini vesiqalaştırmaq? Yardım almaq içün ne yerge hitap etmek?

Reintegratsiya nazirliginniñ VİETdan ya da telükeli bölgelerden çıqqan kişiler içün yararlı tevsiyeleri.