burger

Avropa Birligi ve Ukraina makeme qararlarını orta tarzda tanımağa añlaştılar

Опубліковано 25 April 2023 року, о 18:00

İçtimaiy ve ticaret meselelerinde Avropa Birligi ve Ukrainanıñ makeme qararlarını tanımaq ve yerine ketirmek maqsadınen Avropa Birligi Ukrainanen añlaşma munasebetine bir adım yaptı.

2022 senesi Ukraina, İçtimaiy ve ticaret meselelerinde ecnebiy makeme qararlarını tanıma ve yerine ketirüv aqqında şartnameni ratifikatsiya etti. Vesiqağa mücibi 2023 senesi berim ayınıñ 1-inde Ukraina ve AB arasında añlaşma munasebetleri başlaycaqlar.

Avropa Birliginiñ aza ülkeleri tüşüneler ki, misal içün makeme sistemasınıñ mustaqilligi ve semereligi, qabarcılıqnen küreş ya da Ukrainanen añlaşma munasebetine kirmege mania ola bilgen esas qanunlarnı riayet etüvnen bağlı iç bir temelli mania mevcut olmay.

Bu qarar, halqara ticaretni inkişaf etmek, ecnebiy yatırımlarnı çekmek, Ukraina ve Avropa Birligi arasında bağnı pekitmek içün müim bir alettir.