burger

Mahsus vaziyetlerde habersiz ğayıp olğan kişiniñ ailesi şeadetnamesi mümkün olğance qolaylaştırılmalı

Опубліковано 31 July 2023 року, о 10:59

Oraq ayınıñ 7-sinde vitse baş nazir İrına Vereşçuknıñ başlığınen keçirilgen Devlet içinde alınğan kişilerniñ aq-uquqlarını kerçekleştirmege temin etüv meseleleri idare ştabınıñ oturışında bu aqqında subet oldı.

 

Mahsus vaziyetlerde habersiz ğayıp olğan kişiler meseleleri vekiliniñ bölge idarecilerinden ReNazirligine şöyle haber yollandı: bir qaç vilâyette komplektleştirüv ve içtimaiy destek topraq merkezleri (KİDTM) insanlarğa, qoşma vesiqasız maqbul vesiqa bermege red eteler. Bu, İdare şatbında mezkür meseleniñ baqılmasınıñ sebebi oldı.

 

Mudafaa nazirliginiñ vekili haber berdi ki, Mahsus vaziyetlerde habersiz ğayıp olğan kişiler tek sicilinden şeadetname, KİDTMnıñ habersiz ğayıp olğan kişiniñ ailesiniñ azası vesiqasını bermesiniñ sebebidir. Ve qoştı ki, şu anda vesiqa blanklarnıñ sayısı yeterlidir.

 

Faqat bu meseleni daa açıq-aydın idare etmek ve bu tür vesiqalarnı berüv ceryanını qolaylaştırmaq içün Mudafaa nazirligi, UNKniñ 28.05.1993deki № 379 qararına deñişmelerini azırlay.

 

Bu meseleniñ muzakeresiniñ neticelerine köre İrına Vereşçuk Mudafaa nazirligine bir afta devamında bütün KİDTMe habersiz ğayıp olğan kişilerniñ ailesiniñ azası vesiqasını berüv ceryanına dair añlatuvnı yollamağa avale etti.