burger

İşğalden azat etilecek topraqlarda çalışmaları içün uquq qorçalayıcı ve makeme organları hazdimleriniñ yedegini şekillendirmek içün ğayretler köstermek kerekmiz

Опубліковано 16 November 2023 року, о 16:32

İAET çalışmaları içün uquq qorçalayıcı ve makeme organları hazdimleriniñ yedegini şekillendirüv meseleleri oturışı vaqtında vitse baş nazir İrına Vereşçuk bunı qayd etti.

Memurnıñ sözlerine köre, İAETda çalışacaq er bir organ, öz işğalden azat etüv stategiyasını ve onı yerine ketirüv planını azırlamalı. Çünki bu topraqlar işğalden azat etilir-etilmez, devlet akimiyetiniñ vaqtında yañıdan yaratılması ve ealiniñ reintegratsiyası içün anda astyapı yaratmaq kerek olacaq.

İçeri işler nazirliginde İAETda yañıdav yaratmağa yönelgen esas tedbirler planı tasdıqlandı. Böylece, bu tür topraqlarda içeri yañıdan bölüv vastasınen Milliy politsiya, ştat hadimlerini deñiştirir.

Aynı zamanda şu anda Baş prokurornıñ Ofisi, İAETda uquq qorçalayıcı organlarnıñ işini acelen yañıdan başlatmağa yardım etecek areketler planını şekillendirmege çalışa.

Devlet makeme memuriyeti ve Yuqarı adliye şurasınen beraber Makemecilerniñ yuqarı ihtisasiy eyyeti, işğalden azat etilecek topraqlarda çalışacaq makemeciler ve makeme hadimleriniñ ayrı yedegini yaratmağa çalışalar.

Bundan ğayrı, oturışnıñ iştirakçikeri diqqat şuna celp ettiler: Ukrainanıñ makeme haritasını mükemelleştirmek ve hadimler ceryanlarını çabikleştirmek ve yahşılaştırmaq içün qoşma raqamiy leyhalarnı yapmaq kerek. Şu cümleden, şimdi elektron makeme dava vesiqaları mehanizmi azırlana. Böyle yañılıq, makemeci vazifesine namzetlerge vesiqalarını raqamiy şekilde bermege imkân berir edi.