burger

Ukraina Lehistandan daa 5 biñ “starlink” aldı

Опубліковано 24 December 2023 року, о 15:51

Aletlerniñ qısmı, cebege yaqın topraqlarda muntazam alâqa temin etmek içün qullanılacaq. Bundan ğayrı, kritik astyapı obyektleri olarnı alacaq.

Raqamiy transformatsiya naziri Mıhaylo Fedorov bu aqqında haber berdi.

Şu anda Ukrainada tahminen 47 biñ “starlink” çalıa. Olar, Raqam nazirliginiñ halqara donorlar ve ortaqlarnen añlaşmaları vastasınen alındı. Lehistan eñ çoq – umumen 19,5 biñ – alet berdi.