burger

Veteranlar ve aileleri içün MHM tek hızmetler “penceresi” olacaq

Опубліковано 13 March 2024 року, о 9:48

Vitse baş nazir İrına Vereşçuknıñ başlığınen aftalıq veteran siyaseti meseleleri oturışı keçirildi.

Tedbirde Veteranlar nazirligi, “Veteranlar ve ailelerine keyfiyetli memuriy hızmetler berici alet olaraq Memuriy hızmetler merkezine tek pencere” prezentatsiyasını taqdim ettiler.

Şu cümleden, anda veteranlar içün mümkün olacaq bütün hızmetlerniñ Memuriy hızmetler merkezleriniñ sistemasına integratsiya yollarını taqdim ettiler. Çünki tamam MHMleri, yañı çğıruvlarğa daa alıştılar.

Veteranlar ve aleleriniñ yaşayışını qolaylaştırmaq içün alınacaq bilgilerni kerekli müessiselerge yollaycaq MHMe vesiqalarnen hitap etmege imkân berecek yol azırlanıp çıqarıla.

Umumen MHMde “tek pencere”ni yaratuv, veteranlar içün:

  • cenk veteranları içün tek hızmetler bazasını şekillendirmege;
  • imkânları aqqında azamiy tarzda haber bermege;
  • memuriy hızmetlerni almaq içün oñaytlı, keyfiyetli ve irişilir şartlarnı yaratmağa;
  • kompleksli usul yaratmağa — bir ya da bir qaç böyle hızmetlerni bericiden bir yerde çeşitli memuriy hızmetlerni almağa — imkân berecek.