burger

ReNazirliginiñ uzurında İçtmaiy şuranıñ terkibini şekillendirmek içün reyting elektron saylavını keçirüv aqqında beyanat

З метою всебічного забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики у сферах, що належать до компетенції Мінреінтеграції, відповідно до Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 (далі – Типове положення), повідомляємо про початок прийому документів для участі в рейтинговому електронному голосуванні для формування складу Громадської ради при Мінреінтеграції.

 1. Формування складу Громадської ради при Мінреінтеграції відбудеться шляхом рейтингового електронного голосування.
 2. Ініціативною групою на засіданні від 28 січня 2022 року, керуючись абзацом другим пункту 7 Типового положення, був визначений кількісний склад Громадської ради при Мінреінтеграції у кількості 35 осіб.
 3. Орієнтовні строки проведеннярейтингового електронного голосування:

Рейтингове електронне голосування триватиме три доби без перерви.

Рейтингове електронне голосування орієнтовно почнеться 11 квітня о 12:00.

Рейтингове електронне голосування орієнтовно закінчиться 14 квітня о 12:00.

 1. Вимоги до інститутів громадського суспільства та кандидатів, яких вони делегують до складу Громадської ради при Мінреінтеграції:

До складу Громадської ради при Мінреінтеграції можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, засобів масової інформації (далі – інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку.

До складу Громадської ради при Мінреінтеграції можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які не менше 6 місяців до дати оприлюднення цього повідомлення провадять свою діяльність, реалізують свої проекти у сфері, пов’язаній з діяльністю Мінреінтеграції, що підтверджується інформацією про результати діяльності інституту громадянського суспільства, та в установчих документах яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.

Під провадженням інститутом громадянського суспільства діяльності у сфері, що пов’язана з діяльністю Мінреінтеграції, розуміється проведення інститутом громадянського суспільства заходів, досліджень, надання послуг, реалізація проектів тощо з питань, пов’язаних зі сферою діяльності Мінреінтеграції, визначеною Положенням про Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08 червня 2016 року № 376https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/376-2016-%D0%BF#Text.

До складу Громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є фахівцями у відповідних сферах, що підтверджується наявністю відповідної освіти, наукового ступеня, публікацій, досліджень, а також інформацією про участь у реалізації проектів не менш як за 12 місяців до дати оприлюднення цього повідомлення.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в рейтинговому електронному голосуванні делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради при Мінреінтеграції.

Пов’язані інститути громадянського суспільства (два і більше інститути громадянського суспільства, які мають одного і того ж керівника чи спільних членів керівних органів тощо) не можуть делегувати своїх представників до складу Громадської ради при Мінреінтеграції.

До складу Громадської ради при Мінреінтеграції не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.

 1. Перелік документів, які необхідно подати кандидатам разом із заявою для участі в рейтинговому електронному голосуванні:

Для участі в рейтинговому електронному голосуванні для формування складу Громадської ради при Мінреінтеграції інститут громадянського суспільства подає до Ініціативної групи наступні документи:

 • Заяву у довільній формі, підписану уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.
 • Рішення про делегування для участі в рейтинговому електронному голосуванні представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради при Мінреінтеграції, прийняте в порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства.
 • Заяву делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», підписану ним особисто.
 • Біографічну довідку делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти).
 • Відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання відповідному органу виконавчої влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом шести місяців до дати оприлюднення цього повідомлення.
 • Відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону, а також посилання на офіційний веб-сайт інституту громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (за наявності).
 • Мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу Громадської ради при Мінреінтеграції та бачення щодо роботи у такій раді.
 • Фото делегованого представника інституту громадянського суспільства.

Делегований представник інституту громадянського суспільства може подати копії документів, що підтверджують освітній та професійний рівень, досвід роботи (за наявності).

Відповідальність за достовірність поданих документів (відомостей) несуть інститут громадянського суспільства, який делегує свого представника для участі в рейтинговому електронному голосуванні, а також делегований представник інституту громадянського суспільства.

Заяви інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника подаються у паперовому або електронному вигляді. Інші документи надсилаються в електронному вигляді.

Заяви інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника, які подаються у паперовому вигляді, можуть бути надіслані поштою на адресу Мінреінтеграції: 03186, м. Київ, бульвар Чоколівський, 13 (з поміткою «для Ініціативної групи з формування складу Громадської ради»). У такому випадку документи слід надсилати рекомендованим листом із додаванням опису переліку поданих документів. Датою подання документів є дата їх надходження до Ініціативної групи.

Заяви інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника та інші документи в електронному вигляді можуть бути надіслані на електронну адресу [email protected] із зазначенням теми листа «РЕГ_ГР_власна назва ІГС».

Електронні документи подаються у форматі PDF. Для підтвердження отримання документів можна звернутися до відповідальної особи (див. п. 8).

 1. Строк подання документів:

Заяви та інші документи можуть бути подані з 18 лютого 2022 року до 23:59 11 березня 2022 року включно.

 1. Відомості про склад Ініціативної групи:

Відповідно до наказу Мінреінтеграції від 26.01.2022 № 17 до складу ініціативної групи увійшли:

 • Каракаш Роман Ігорович – керівник експертної групи прав людини і незаконно утриманих осіб Директорату захисту прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
 • Тарабукін Олексій Юрійович – генеральний директор Директорату інформаційного суверенітету Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
 • Колтирін Олександр Олександрович – начальник Юридичного управління Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
 • Скрипник Ольга Сергіївна – голова правління громадської організації «Кримська правозахисна група»;
 • Лебедєва Тетяна Яківна – член правління всеукраїнської громадської організації «Національна асоціація медіа»;
 • Жук Максим Анатолійович – учасник громадської ініціативи «Донбас – Донбасс».
 1. Прізвище, ім’я, електронна адреса, номер телефону відповідальної особи.

Відповідальною особою є Лідія Волкова (контактний телефон: (044) 355-14-56, е-mail: [email protected]).