burger

Ükümetniñ köntrol etkeni topraqqa tahliye ettiñiz: bundan soñ ne yapmaq?

Qayda mesken qıdırmaq? Nasıl DAK şeadetnamesini vesiqalaştırmaq? Yardım almaq içün ne yerge hitap etmek?

 

ReNazirliginiñ VİETdan ya da telükeli bölgelerden çıqqan kişiler içün yararlı tevsiyeleri.