burger

“Ukrain milliy barışıq inkişafı merkezi” DM

Ukraina Nazirler Kabinetiniñ 17.03.2022 №228-р “Milliy malümat bürosınıñ vazifelerini yapqan devlet müessisesini tayin etüv aqqında” qararına ve 31.05.2022 № 434-р “1949 senesi arman ayınıñ 12-sindeki Arbiy esirlernen tutuv ve cenk vaqtında grajdan ealini qoruma aqqımda Jenevre şartnamesini kerçekleştirüv meseleleri” qararına mücibi 1949 senesi arman ayınıñ 12-sindeki Arbiy esirlernen tutuv ve cenk vaqtında grajdan ealini qoruma aqqımda Jenevre şartnamesine mücibi “UKRAİN MİLLİY BARIŞIQ İNKİŞAFI MERKEZİ” Devlet müessisesi (qısqa. – devlet müessisesi, “UMBİM” DM, müessise), Milliy malümat bürosınıñ vazifesini yapar.

Müessiseniñ faaliyetiniñ maqsadı – Rusiye Federatsiyasınıñ halqara gumanitar uquqnıñ qaidelerini bozmalarını vesiqalaştırmağa ve semereli nezaret etmege, Ukrainağa qarşı silâlı tecavuznı yapqanı içün halqara-uquqiy mesüliyetke çekmege, Cenkniñ qurbanlarını qoruma aqqında Jenevre şartnamesine mücibi Milliy malümat bürosınıñ vazifelerini yapmağa temin etmektir.

DMniñ qurulışında:

 • Vesiqalaştıruv ve siciller meseleleri bölügi
 • Arbiy esirler ve sürgün etilgen kişiler meseleleri bölügi
 • Raqamlaştıruv ve malümatnı qorçalama meseleleri bölügi
 • Qarşı alâqa bölügi
 • Uquqiy bölük
 • Vesiqa teminatı, vatandaşlarnıñ hitapları ve halq ögündeki malümatqa irişim meseleleri bölügi

Devlet müessisesine tayin etilgen vazifelerine mücibi:

 • Malümat beyanatları, vatandaşlarnıñ hitaplarını acele tarzda baqar, vatandaşlarnıñ sorağanı malümat toplar ve salâhiyeti çerçivesinde hitaplarğa cevap olaraq qarşı alâqa (malümat) berir;
 • Esirlikten azat etilgen kişilerge/ve ya olarnıñ qanuniy temsilcilerine ya da olarğa ait olğan ödemeler, ruhiy destek, esirlikten azat etilgen soñ adaptatsiya ve başqa meselelerinen hitap etken başqa kişlerge malümat ve mesleat berir;
 • Hitap etken ve zor yaşayış vaziyetinde bulunğan kişilerniñ aqrabaları ve yaqınlarını ruhiy destek eter.
 • Ukraina Nazirler Kabinetiniñ 28.10.2022 №1210 “Azat etilgen kişilerni içtimaiy qoruma temin etüv ilk kerekli tedbirlerini keçirüv bazı meseleleri” qararına mücibi teacvuzcı bir devletniñ esirliginden azat eetilgen kişilerni içtimaiy qoruma temin etüv ilk kerekli tedbirleriniñ keçirilmesini idare etmege temin eter.
 • Kelecekte maqbul organlar ve müessiselerge bermek içün müessise, sürgün etilgen ve zornen devlet içinde alınğan Ukraina vatandaşları, sürgün etilgen ve vaqtınca işğal etilgen topraqlarğa zornen ketirilgen balalar ve 18 yaşına yetmegen kişiler, işğal memuriyetleriniñ zornen mobilizatsiya etkenleri kişiler aqqında bilgilerni toplar ve umumiyleştirir.
 • 1648 qısqa nomera ve +38(044) 287-81-65 telefon nomerası (ecnebiy ülkelerden telefon etmek içün) 24 saat işlegen sıcaq hatnıñ işini temin eter.
 • Aşağıdaki vastaslarnen beyanatlar ve hitaplarnı aluv sistemasınıñ işini temin eter:

[email protected] elektron poçtası;

– Telegramdaki @nib_uncp_bot çat-botu;

 – Viberdeki @nib_uncp_bot çat-botu;

– veb saytında yayınlanğan forma tolduraraq;

– Telegram ve Viber çat-botları vastasınen online tarzında malümat bererek.

Tayin etilgen vazifelerni yapmaq içün müessise, Duşman arbiy esirleri sicili ve tecavuzcı bir devletniñ akimiyeti (onıñ işğal quvetleri ya da işğal memuriyetleri) astında bulunğan ve tarafından tutulğan ve esir etilgen tınç yaşağan (grajdan) kişiler aqqında ayrı malümattan ibaret olğan Ukrainanıñ mudafaacıları sicilini idare eter.

Milliy malümat bürosınıñ ves saytı: https:// nib.gov.ua/uk 

Devlet müessisesiniñ UİTTDS kodu – 44580262.

Devlet müessisesi Kıyiv şeeri, Hlıboçıtska soqağı, 17D adresinde yerleşe.

Elektron poçtası  – [email protected]