burger

Mahsus vaziyetlerde habersiz ğayıp olğan kişiler meseleleri vekiliniñ kâtibiyeti

Kâtibiyetniñ esas vazifeleri – Vekilniñ aşağıdaki tayin etilgen vazifelerini yerine ketirmek maqsadınen Vekilniñ faaliyetiniñ teşkiliy, uquqiy, mesleat, malümat-analitik ve başqa teminatıdır:

Kâtibiyet, oña tayin etilgen vazifelerge mücibi ve Vekilniñ tesbit etkeni çerçivede:

  • Vekilniñ devlet organları, içtimaiy birleşmeler, ihtisasiy birleşmeler, iş bericiler teşkilâtları, ecnebiy ülkelerniñ ve halqara teşkilâtlarnıñ maqbul organları, saiplik şekline baqmadan müessiseler ve teşkilâtlar, vatandaşlar, ecnebiyler ve vatandaşsız kişilernen mahsus vaziyetlerde habersiz ğayıp olğan kişilerni qıdıruv saasında işdeşligini temin eter;
  • mahsus vaziyetlerde habersiz ğayıp olğan kişilerni qıdıruv sistemasını mükemelleştirüv tedbirlerine, şü cümleden mezkür meselelerde Ukraina Nazirler Kabinetiniñ aktlarınıñ leyhalarına ve tedbirler planlarına dair tekliflerni ve analitik malümat ReNazirligine bermek içün azırlav ceryanını temin eter;
  • mahsus vaziyetlerde habersiz ğayıp olğan kişilerni qıdırmağa yardım ete bilgen malümatnı işlep Vekilge berir;
  • mahsus vaziyetlerde habersiz ğayıp olğan kişilerni qıdıruv gruppalarınıñ teşkil etilmelerini idare eter;
  • qanunlarda qayd etilgen yol-yoruqqa mücibi mahsus vaziyetlerde habersiz ğayıp olğan kişilerni qıdırmaq maqsadınen Ukrainanıñ vaqtınca işğal etilgen topraqlarında yerleşken ve/ya faaliyet yapqan gumanitar missiyalar, içtimaiy birleşmeler, hayriye teşkilâtları ve şahsiy kişilernen Vekilniñ aytışmalarını keçirmege teşkil eter;
  • mahsus vaziyetlerde habersiz ğayıp olğan kişilerniñ bedenlerini (naaşını) ve şahsiy eşyalarını aqrabalarına qaytarmağa yardım eter;
  • mahsus vaziyetlerde habersiz ğayıp olğan kişilerniñ yaqın aqrabalarına ve ailesiniñ azalarına kişiniñ identifikatsiyası ya da ğayıp olmasını taqiqat etüvniñ neticelerine dair kerekli malümat bermek içün tedbirler keçirir;
  • mahsus vaziyetlerde habersiz ğayıp olğan kişilerni qıdıruvğa dair tedbirlerniñ keçirilmesini nezaret eter, ve arizacınıñ hitabı esasında ya da öz teşebbüsinen bu tür tedbirlerniñ, olarnı keçirüv ceryanınıñ er bir etapında neticeleri aqqında malümat Milliy politsiyanıñ maqbul organlarına talap etmege teşkil eter;
  • vatandaşlarnıñ qaul etilmesi, call-merkeziniñ işi ve hitaplarnen işni teşkil eter;
  • kütleviy haber vastalarında, Nazirlikniñ resmiy veb saytında ve içtimaiy ağlarda Vekilniñ faaliyetini aydınlatır.