burger

Energetika buhranını yoq etecekmiz: evde elektrikanı nasıl saqlamaq mümkün

Turmuş eşyalarda ne qadar çoq elektrikanı saqlamaq mümkün? ReNazirligi elektrik aletler aqqında faydalı tevsiyeler ve aqiqat malümatnı azırladı.

Söndürilgen er bir lampa ve doğru tarzda qoyulğan yuvcı maşna – energiya sistemasını tüzleştirmek içün bizim kiçik, amma müim adımımızdır. Neticesinde de ğalebege bir adımımızdır.

Bunıñ içün malümat grafikasını diqqatnen ögreneyik.