E.g., 11.08.2022
E.g., 11.08.2022
E.g., 11.08.2022
E.g., 11.08.2022
E.g., 11.08.2022

Donetsk ve Lugansk vilâyetleriniñ iqtisadiy inkişaf strategiyası halqara ortaqlar içün taqdim etildi

Опубліковано 19 January 2022 року, о 09:24

2021 s. sentâbr ayınıñ 9-ında Ukraina Vitse-baş naziri - Ukrainanıñ vaqtınca işğal etilgen topraqlarınıñ reintegratsiya meseleleri naziri Oleksiy Reznikov Donetsk ve Lugansk vilâyetleriniñ iqtisadiy inkişaf strategiyasını elçiliklerniñ 50den ziyade vekilleri ve halqara ortaq içün tadqim etti.

Tedbir, nazirniñ ilk muavini Rostıslav Zamlınskıynıñ, Vitse-baş nazirniñ mesleatçısı Andriy Mıroşnıçenkonıñ ve Ukraina TSPnıñ prezidenti Gennadiy Çıjıkoznıñ iştirakinen Ukraina ticaret-sanayı palatında keçti.

Çıqış vaqtında Oleksiy Reznikov, Strategiyanıñ, yatırımnı qorçalama yañı aletlerini kirsetüvni, arbiy ve siyasiy telükeler sigorta sistemasını yartuvnı, yatırımcılarnıñ iqtisadiy faaliyetini belgilerndirüv şaraitiniñ deñişmezligini pekitüvni, iqtisadiy faaliyetni qararsız tertiplevni yoq etüvni ve Konsortsium para berüv fondunı teşkil etüvni esapqa alğanını qayd etti.

«Vazifemiz, yatırımcılarnıñ meraq etkeni topraqlarda şaraitni yaratmaqtır. Laf, em de kerekli astyapını yaratuv aqqındadır. Bu cümleden, em de biznes aviatsıyanı temin etmek içün telükesiz zonada Lugansk ve Donetsk vilâyetlerini yañı ava limanını quruv meselesi bugün ciddiy olaraq baqılır. Emek resursı aqqında laf etsek, Donetsk ve Lugansk vilâyetlerinde yaşağan insanlar çalışamağa isteyler ve çalışa bileler. Soñki müim bir aspekt, satuv bazarıdır. Mında er şey körünip tura. Avropa yanında ve bu, endi bugün ukrainanıñ toprağında ecnebiy bizes tarafından yapılacaq o mahsulatnı kerçekleştirmege imkân berir. Bunıñ içün, hoş keldiñiz! Ukraina, Avropadır, biznes yapıñız, teşkilâtlarnı açıñız, bunı içün oñaytlı şaritni temin etmege azırmız», - dep vitse nazir bildirdi.

Aynı zamanda, Rostıslav Zamlınskıy, nu Strategiyanıñ maqsadınıñ, muayyen normativ-uquqiy temelni şekillendirmek ve em saa, em astyapı, em de içtimaiy prioritetlerini añlamaq olğanını qayd etti.

«Biznes, birinciden inkişaf etilgen astyapınıñ olğanı yerlerge kelgenini añlaymız. Ve bunıñ içün mezkür saada muayyen adımlarnı yaparaq Strategiyanı yerine ketirmege endi başladıq. Donetsk ve Lugansk vilâyetleriniñ topraqlarında yerine ketirgenimiz astyapı leyhaları aqqında laf etsek, olar elbette bizneske tesir eteler. Misal olaraq, Mariupol şeerinde suv teminatını inkişaf etüv leyhası ya da Lugansk vilâyetindeki suv teminatını inkişaf etüvnen bağlı leyha.  Añlaşılır ki, bu, em qurucılıq ve tamir tış hızmetçileri, em qurucılıq malzemelerini ve suv teminatı ağlarını çekmek içün qullanılğan malzemelerni teslim etüv», - dep ayttı.

Bundan ğayrı, onıñ sözlerine köre, Strategiyanı azırlağanda bölgeniñ ekologiya ve tabiat vaziyetiniñ hususiyetlerini esapqa almaq ve yatırım tarzda eñ istenilgen bölgelerni tapmaq müim aspektlerdir.

«Dünyanıñ ekiloiya vaziyetiniñ deñişmesi bir sır degildir. Misal olaraq, keçken sene dört ay devamında Lugansk vilâyetinde yağmur yağmadı. Tamam bunıñ içün ekologiya ve iklmi vaziyetlerini esapqa almaq pek müim edi, çünki o, maden kömüri  ve külçeni qazıp çıqarğanı bir bölgedir. Anda büyük tabiat landşaftı yaratıldı. Olar, yañıdan kultivatsıyadan soñ em köy hocalığı, em de sanayı dönümlerinde qullanıla bilecek büyük medanda yerleşeler. Terikon, özü muayyen yatırım bir leyhası ola bilir. maden kömürini qazıp çıqarğanı ocaqlarda topraq soyu olsa, anda da qurşun kibi madenler bar, em de bu işlenilgen material soñ yol yapqanda ve başqa saalarda qullanıla bilir. Bu da, tek ekologiya meselesi degil, em de yatırım meraqlıq obyektidir. Biz, oña başqa taraftan baqtıq», - dep Zamlınskıy qoştı.

Keçenlerde Donetsk ve Lugansk vilâyetleriniñ iqtisadiy inkişaf strategiyasınıñ farqlı bölgelerden Ukraina ticaret-sanayı palatasınıñ prezidentleri içün tadqim etilgenini hatırlatamız.