E.g., 28.01.2023
E.g., 28.01.2023
E.g., 28.01.2023
E.g., 28.01.2023
E.g., 28.01.2023

Вячеслав Володимирович Шаповалов

Заступник Міністра

 

Народився 20 червня 1969 року у місті Харків.

Освіта повна вища: Київський інститут інженерів цивільної авіації, 1993, організація перевезень та управління, інженер з організації та управління 

Трудова діяльність:

07.1986 - 10.1988 – служба в Збройних Силах;

02.1989 - 08.1989 – аеродромний робітник 3-го розряду аеродромної служби Харківського об’єднаного авіапідрозділу Українського управління цивільної авіації, м. Харків;

05.1990 - 08.1990 – бортпровідник служби бортпровідників аеропорту Мінськ-2 Білоруського управління цивільної авіації;

06.1993 - 11.1996 – спеціаліст з міжнародних перевезень, відповідальний з туризму ТОВ «ПАН Укрейн», м. Київ;

11.1996 - 04.1998 – агент по організації обслуговування авіаперевезень управління з менеджменту Державної авіакомпанії «АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ», м. Київ;

04.1998 - 11.1998 – спеціаліст з міжнародних перевезень Дочірнього підприємства «ВАЛЬТА», м. Київ;

12.1998 - 11.2002 – менеджер зі збуту ТОВ «ЧелПром», м. Київ;

11.2002 - 12.2009 – генеральний директор Універсального ремонтного механічного заводу ТОВ «Зубр», селище Буча Київської області;

06.2010 - 02.2012 – начальник Управління капітального будівництва Міністерства з питань житлово-комунального господарства України, м. Київ;

02.2012 - 07.2012 – начальник Управління капітального будівництва Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, м. Київ;

07.2013 - 05.2014 – заступник генерального директора з питань будівництва Державного підприємства «Спецсервіс» Міністерства внутрішніх справ України, м. Київ;

05.2014 - 08.2014 – начальник Управління капітального будівництва та житлового господарства Державного управління справами, м. Київ;

11.2014 - 05.2015 – директор Департаменту капітального будівництва Київської обласної державної адміністрації, м. Київ;

05.2015 - 02.2017 – радник заступника Голови Київської обласної державної адміністрації, м. Київ;

04.2017 - 12.2017 – генеральний директор ТОВ «ПУСК БУДІВНИЦТВО», м. Київ;

01.2018 - 01.2019 – директор Департаменту майнової політики Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», м. Київ;

07.2020 - 01.2021  – директор, генеральний директор Директорату інфраструктури Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, м. Київ.

08.02.2021 - призначений на посаду заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Відповідно до Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України № 151 від 01.07.2021 «Про розподіл обов'язків та повноважень між Віце-прем'єр-міністром України – Міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, першим заступником Міністра, заступниками Міністра, заступником Міністра з питань європейської інтеграції, заступником Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації та державним секретарем Міністерства» заступник міністра Шаповалов В.В.

 

1. У межах компетенції забезпечує формування і реалізацію державної політики з питань:

   тимчасово окупованих територій України та захисту прав населення, що на них проживає, кінцевою метою якої є їх реінтеграція в єдиний конституційний простір України (далі – реінтеграція);

   відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаного державного кордону України.

2. Забезпечує організацію та контроль за:

   сприяння задоволенню екологічних потреб населення, що проживає на тимчасово окупованих територіях України, а також прилеглих до них територіях;

   здійснення стратегічного планування інфраструктурного відновлення і розвитку тимчасово окупованих територій України, а також прилеглих до них територій, ґрунтуючись на потребах та інтересах громадян України;

   здійснення контролю та координації здійснення заходів, спрямованих на відновлення та розвиток паливно-енергетичного комплексу, газової промисловості та електроенергетики на тимчасово окупованих територіях України в процесі їх реінтеграції, а також прилеглих до них територіях;

   здійснення в установленому законодавством порядку підготовки та реалізації інвестиційних проектів і програм, а також підготовку пропозицій щодо здійснення державно-приватного партнерства з питань, що належать до сфери управління Міністерства;

   підготовку пропозицій щодо постачання товарів та надання послуг, зокрема водо-, газо- та електропостачання на тимчасово окуповані території України;

   збір та аналіз інформації про необхідність здійснення заходів із відновлення об’єктів інфраструктури (транспортної, енергетичної, житлово-комунальної, соціальної тощо.) на тимчасово окупованих територіях України, а також прилеглих до них територіях;

   розробку пропозицій щодо визначення об'єктів інфраструктури, що потребують першочергового відновлення;

   забезпечення координації розроблення та здійснення заходів, спрямованих на відновлення та стале функціонування об'єктів промисловості, соціальної і транспортної інфраструктури, житлового фонду, систем життєзабезпечення на тимчасово окупованих територіях України в процесі їх реінтеграції, а також прилеглих до них територіях;

   координацію діяльності, пов'язаної із зменшенням шкоди навколишньому природному середовищу на тимчасово окупованих територіях України, а також прилеглих до них територіях;

   координацію здійснення заходів із відновлення інфраструктурно-логістичних і транспортних зав’язків на тимчасово окупованих територіях України в процесі їх реінтеграції, а також прилеглих до них територіях, подає пропозиції щодо їх удосконалення;

   визначення заходів, спрямованих на задоволення екологічних потреб населення, що проживає на тимчасово окупованих територіях України, а також прилеглих до них територіях;

   здійснення обміну інформацією з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями на безоплатній основі в установленому порядку.

3. Бере участь у плануванні, розробленні, погодженні та реалізації проектів розвитку дорожньо-транспортної та іншої інфраструктури, житлового фонду та системи життєдіяльності населення, що впроваджуються за рахунок коштів державного бюджету і реалізуються на тимчасово окупованих територіях України в процесі їх реінтеграції, а також прилеглих до них територіях.

   Координує роботу щодо утворення державної установи яка забезпечить збір, аналіз та узагальнення інформації про дотримання норм міжнародного гуманітарного права на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях та тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя (далі – тимчасово окупованої території України), а також прилеглих до них територіях, документування фактів порушення прав громадян України, іноземців та осіб без громадянства на тимчасово окупованих територіях України для міжвідомчої координації подальшого захисту та відновлення прав постраждалих осіб та держави у міжнародних судових установах, здійснення інших заходів та виконання завдань з розбудови миру і інформаційної бази даних (реєстру) порушення прав осіб (фізичних та юридичних) внаслідок збройної агресії та/або тимчасової окупації частини території України»

4. Організовує підготовку та проведення нарад, засідань робочих та експертних груп, утворених наказом Міністра, наукових конференцій, семінарів з питань, що належать до компетенції Міністерства.

5. Здійснює в установленому порядку розгляд звернень громадян, органів державної влади, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян.

6. Здійснює державно-приватне партнерство з питань, що належать до компетенції Міністерства.

7. Бере участь у роботі комісій, робочих груп і комітетів та інших органів, до яких включений за рішенням Уряду або Міністром та забезпечує донесення позиції Міністерства.

8. Виконує інші обов'язки, визначені Міністром, та здійснює інші повноваження, визначені законом.

9. Заступник Міністра підзвітний і підконтрольний Міністрові.

10, Координує та контролює роботу безпосередньо підпорядкованих йому структурних підрозділів:

   Директорату інфраструктури;

   Відділу у Донецькій області;

   Сектору у Луганській області;

   Сектору у Херсонській області.