E.g., 26.06.2022
E.g., 26.06.2022
E.g., 26.06.2022
E.g., 26.06.2022
E.g., 26.06.2022

Держава-окупант та наслідки окупації

Державою-агресором і державою-окупантом є Російська Федерація, яка здійснила та здійснює збройну агресію проти України, окупувала частину території України.

Російська Федерація відповідно до принципів і норм міжнародного права як держава-окупант несе відповідальність за порушення прав і свобод цивільного населення та майнову і моральну (немайнову) шкоду, завдану Україні, юридичним та фізичним особам внаслідок збройної агресії. Відшкодування майнової та моральної (немайнової) шкоди, завданої Російською Федерацією як державою-агресором, державою-окупантом у повному обсязі здійснює Україна у встановленому порядку, з подальшим пред’явленням вимог про відшкодування шкоди до Російської Федерації. Україна вживатиме всіх можливих заходів для стягнення з Російської Федерації компенсацій, передбачених частиною шостою цієї статті.

Тимчасова окупація Російською Федерацією частини території України незалежно від її тривалості є незаконною і не створює для Російської Федерації жодних територіальних прав. Україна не несе відповідальності за  дії Російської Федерації чи її окупаційних сил та окупаційних адміністрацій або за прийняті ними  рішення. Діяльність окупаційних сил та окупаційних адміністрацій Російської Федерації, що суперечить нормам міжнародного права, є незаконною, а будь-який виданий у зв’язку з такою діяльністю акт є недійсним і не створює жодних правових наслідків, за винятком випадків, пов’язаних зі встановленням фактів народження, смерті, укладання та розірвання шлюбу на тимчасово окупованих територіях, а також конвалідації правочинів.

Нормативно-правові акти окупаційних сил та окупаційних адміністрацій Російської Федерації є нікчемними, не створюють жодних правових наслідків. Нікчемність цих актів  не підлягає оскарженню та не може бути скасована.