E.g., 04.12.2022
E.g., 04.12.2022
E.g., 04.12.2022
E.g., 04.12.2022
E.g., 04.12.2022

Ігор Олександрович Яременко

Заступник Міністра

Народився 10 січня 1982 року в м. Києві.               

Освіта повна вища: Київський національний економічний університет, (2004 р.), магістр міжнародної економіки.

08.11.2004 р. – прийняття Присяги державного службовця.

Дипломатичний ранг: радник першого класу.

Володіння іноземними мовами: англійська, російська

2004 р. – аташе відділу торговельної політики та міжнародних економічних організацій  МЗС України.

2006-2010 рр. – аташе, третій секретар, другий секретар Представництва України при ЄС (м. Брюссель, Бельгія).

2011 р. – другий секретар, перший секретар відділу взаємодії з економічними службами ЗДУ МЗС України.

2011-2012 рр. – перший секретар, радник відділу країн Північної Америки МЗС України.

2012 р. – радник відділу США та Канади МЗС України.

2012-2014 рр. – заступник начальника відділу Російської Федерації МЗС України.

2014 р. – заступник начальника політичного відділу Окремого двостороннього департаменту  МЗС України.

2014-2015 рр. – начальник відділу гуманітарного співробітництва Управління Російської Федерації МЗС України.

2015-2020 рр. – радник Постійного представництва України при ООН (м. Нью-Йорк,  США).

20 березня 2020 р. – призначений на посаду заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань європейської інтеграції.

Відповідно до Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України № 23 від 22.05.2020 «Про розподіл обов’язків та повноважень між Віце-прем’єр-міністром України – Міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, першим заступником Міністра, заступниками Міністра та в.о. державного секретаря Міністерства» заступник міністра Яременко І.О.

1. У межах компетенції забезпечує формування і реалізацію державної політики з питань:

тимчасово окупованих територій України та захисту прав населення, що на них проживає, кінцевою метою якої є їх реінтеграція в єдиний конституційний простір України (далі — реінтеграція);

відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаного державного кордону України.

дотримання норм міжнародного гуманітарного права на всій території України;

координації діяльності з надання гуманітарної допомоги цивільному населенню під час збройного конфлікту;

інформаційного суверенітету України (крім здійснення повноважень з управління цілісним майновим комплексом Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ»).

2. Бере участь у формуванні та реалізації державної політики щодо захисту прав і свобод осіб, які порушено внаслідок тимчасової окупації частини території України або втрати контролю над її частиною;

3. Сприяє реалізації прав і свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, а також прилеглих до них територіях.

4. Забезпечує організацію та контроль за:

створення умов для вільного розвитку кримськотатарської мови, мов інших корінних народів та національних меншин, що проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.

взаємодією з міжнародними гуманітарними організаціями щодо сприяння наданню гуманітарної допомоги та проведенню гуманітарних операцій;

збір, аналіз та узагальнення інформації про дотримання норм міжнародного гуманітарного права на тимчасово окупованих територіях України, а також прилеглих до них територіях і вносить пропозиції щодо реагування на факти порушення;

збір та систематизацію інформації про факти порушення прав громадян України, іноземців та осіб без громадянства, зокрема позбавлених особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України;

проведення моніторингу діяльності міжнародних гуманітарних організацій з питань, що належать до сфери управління Міністерства;

вжиття заходів до захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, які порушені внаслідок збройного конфлікту та/або тимчасової окупації частини території України;

координацію здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України, а також членів їх сімей;

здійснення в координації з МЗС співробітництва з міжнародними організаціями, участю у підготовці міжнародних договорів України, підготовкою пропозицій щодо укладення, денонсації таких договорів, укладає міжнародні договори України та забезпеченням виконання зобов’язань України за міжнародними договорами, зокрема в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, з питань, що належать до компетенції Міністерства;

взаємодію з міжнародними організаціями, зокрема ООН, ОБСЄ, Радою Європи, відповідними органами та неурядовими організаціями іноземних держав, міжнародними неурядовими організаціями, громадськими об’єднаннями, засобами масової інформації з метою проведення моніторингу ситуації з дотриманням прав людини на тимчасово окупованих територіях України;

розробку разом із заінтересованими органами державної влади та органами місцевого самоврядування нормативно-правових актів, які регламентують порядок в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території України та виїзд осіб, переміщення товарів з таких територій;

сприяння залученню в установленому порядку коштів міжнародних організацій, неурядових організацій іноземних держав, міжнародних неурядових організацій, інших осіб для виконання програм, спрямованих на забезпечення захисту прав і свобод осіб, які порушено внаслідок дій незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України;

взаємодію з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Уповноваженим Президента України у справах кримськотатарського народу, Уповноваженим Президента України з прав дитини, Уповноваженим Президента України з прав людей з інвалідністю, Представництвом Президента України в Автономній Республіці Крим;

взаємодію з уповноваженими представницькими органами кримськотатарського народу, неурядовими організаціями іноземних держав, які представляють інтереси кримських татар;

сприяння здійснення заходів, спрямованих на розвиток етнічної самобутності і культури корінних народів та національних меншин, що проживають на тимчасово окупованих територіях України;

забезпечення разом із уповноваженими центральними органами виконавчої влади поширення суспільно важливої інформації в Україні та за її межами з питань, що належать до сфери управління Міністерства;

визначення перспективи та пріоритетні напрями розвитку у сфері інформаційного суверенітету України, бере участь у розробленні та реалізації державної інформаційної політики з питань, що належать до сфери управління Міністерства, сприяє застосуванню діалогових практик;

забезпечення внесення подання щодо видачі посвідки на тимчасове проживання в Україні іноземцям та особам без громадянства, які прибули в Україну для роботи кореспондентом або представником іноземних засобів масової інформації;

сприяння відповідно до законодавства забезпеченню виконання міжнародних договорів України;

забезпечення здійснення адаптації національного законодавства до законодавства ЄС з питань, що належать до сфери управління Міністерства;

забезпечення здійснення заходів щодо імплементації в національне законодавство положень міжнародних договорів, стороною яких є Україна, подає пропозиції щодо розвитку міжнародного співробітництва та укладення міжнародних договорів України;

​5. Організовує підготовку та проведення нарад, засідань робочих та експертних груп, утворених наказом Міністра, наукових конференцій, семінарів з питань, що належать до компетенції Міністерства.

6. Здійснює в установленому порядку розгляд звернень громадян, органів державної влади, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян.

7. Бере участь у роботі комісій, робочих груп і комітетів та інших органів, до яких включений за рішенням Уряду або Міністром та забезпечує донесення позиції Міністерства.

8. Відповідає за організацію роботи з питань гендерної політики.

9. Виконує інші обов’язки, визначені Міністром та здійснює інші повноваження, визначені законом.

10. Заступник Міністра підзвітний і підконтрольний Міністрові.

 11. Заступник Міністра безпосередньо спрямовує, координує питання європейської інтеграції, міжнародної технічної допомоги, взаємодії і співпраці з донорами і міжнародними фінансовими організаціями та контролює діяльність роботу безпосередньо підпорядкованих йому структурних підрозділів:

Директорату комунікації та інформаційної політики;

Управління захисту конституційних прав.​