burger

Ükümetniñ sıcaq hatları yardım eteler. Adliye nazirligi

Cenk sebebinden eviñizni taşlap kettiñizmi? Tecavuzcılarnıñ areketlerinden zarar kördiñizmi?

Devlet, bedava uquqiy yardımını kefil ola!

Bedava uquqiy yardım berüv alâqa merkezine telefon etiñiz: 0 800 213 103.

Uquqçılar mesleat berirler ve uquqiy meselelerni, bedava uquqiy yardım aqqında qoşma bilgiler v.i. tafsilâtlıca añlatırlar.

Er kün, em de raatlıq künleri, 08:00-19:00 saatleri mütehassıslar çalışırlar.

Ukrainada ev ve cep telefonlarından telefon etmek bedavadır. Ecnebiy ülkelerden telefon etmek içün +38 (044) 363 10 41 nomeranı qullanıñız (bu telefon çalmanıñ fiyatı, alâqa operatorıñıznıñ fiyatına bağlıdır).

BUY sistemasınıñ bütün servisleri.

Uquqiy yardım yanıñızdadır!