burger

Міжвідомча Комісія

Загальні інформація

Женевські конвенції 1949 р. та Додаткові протоколи до них 1977 р. є основними договорами, що регулюють питання надання допомоги та захисту жертв збройних конфліктів. Для забезпечення гарантій, передбачених цими документами, важливо, щоб держави застосовували їхні положення у повній мірі. Імплементація норм міжнародного гуманітарного права вимагає від держав прийняття ряду нормативно-правових актів на національному рівні. Для сприяння цьому процесу у деяких державах створюються або національні міжвідомчі робочі групи (комітети), або національні комісії з питань міжнародного гуманітарного права. Вони утворюються з метою надання консультативної допомоги уряду у сфері застосування норм міжнародного гуманітарного права та поширення знань про нього.

Комісія в Україні

В Україні відповідним органом, що виконує подібну функцію є Міжвідомча Комісія з питань застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права в Україні (далі – Комісія).

Комісія є дорадчим органом, що діє при Кабінеті Міністрів України, у сфері сприяння забезпеченню реалізації міжнародно-правових зобов’язань України у галузі міжнародного гуманітарного права.

Нормативно-правова база

Комісію утворено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 329 «Про утворення Міжвідомчої комісії з питань застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права в Україні»

Завдання

  • підготовка пропозицій щодо застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права в Україні;
  • сприяння у здійсненні заходів, спрямованих на забезпечення виконання міжнародно-правових зобов’язань України у галузі міжнародного гуманітарного права, сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права в Україні;
  • збір і здійснення моніторингу інформації про дотримання норм міжнародного гуманітарного права в Україні та випадки їх порушення, а також сприяння розробленню механізму належної фіксації таких порушень, надання пропозицій щодо вжиття заходів реагування на них, проведення аналізу ефективності усунення виявлених порушень;
  • забезпечення взаємодії органів державної влади з питань дотримання норм міжнародного гуманітарного права в Україні, визначення шляхів і способів вирішення проблемних питань застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права;
  • поширення інформації про норми міжнародного гуманітарного права та обов’язковість їх дотримання.

Структура

Міжвідомчу комісію очолює голова, яким за посадою є Віце-прем’єр-міністр України – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. До її складу постійні члени комісії, члени комісії, які приймають участь за згодою та представники міжнародних гуманітарних організацій, громадських організацій та наукових/науково-навчальних установ.

У складі Комісії створено чотири робочі групи за наступними напрямками:

1) з питань захисту жертв збройних конфліктів;
2) з питань захисту культурних цінностей;
3) з питань проведення просвітницької діяльності про норми МГП та їх дотримання;
4) з питань засобів і методів ведення війни.

Діяльність Комісії

Протягом 2017 р. проведено одне установче засідання, на якому затверджено персональний склад Комісії (Наказ МТОТ від 4 січня 2018 р. № 1).

Протягом 2018 р. проведено два засідання, за результатами яких, Комісією підготовлені рекомендації щодо приведення норм національного законодавства у відповідність до положень міжнародних договорів з питань міжнародного гуманітарного права, учасницею яких є Україна, які надіслано органам державної влади, установам та організаціям, представники яких є членами Комісії та на другому засіданні розглянуто питання щодо загроз цивільному населенню від мін і вибухонебезпечних залишків війни, дотримання Україною своїх зобов’язань щодо захисту населення, а також практичного застосування в діяльності органів державної влади рекомендацій, сформованих за підсумками засідання, що відбулося 22 лютого 2018 р.

З метою забезпечення роботи Комісії та організації виконання покладених на неї завдань протягом 2019 р., Комісією проведено наступну роботу:

  • 27 березня 2019 р. відбулося засідання робочої групи Комісії з питань захисту культурних цінностей;
  • 09 квітня 2019 р. відбулося засідання робочої групи Комісії з питань проведення інформаційно-просвітницької діяльності про норми міжнародного гуманітарного права та їх дотримання;
  • 28 квітня 2019 р. відбулось засідання робочої групи Комісії з питань захисту жертв збройних конфліктів

Плани роботи