burger

Міжнародна технічна допомога

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 № 153, міжнародною технічною допомогою (далі – МТД) є ресурси та послуги, що відповідно до міжнародних договорів України надаються донорами на безоплатній та безповоротній основі з метою підтримки України.

Постановою № 153 визначено, що МТД може залучатись у вигляді:

  • будь-якого майна, необхідного для забезпечення виконання завдань проектів (програм), яке ввозиться або набувається в Україні;
  • робіт і послуг;
  • прав інтелектуальної власності;
  • фінансових ресурсів (грантів) у національній чи іноземній валюті;
  • інших ресурсів, не заборонених законодавством, у тому числі стипендій.

Положенням Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (далі – Мінреінтеграції) визначено, що Мінреінтеграції відповідно до покладених на нього завдань вживає заходів та організовує роботу щодо залучення інвестицій, кредитів та грантів, у тому числі коштів міжнародних фінансових організацій (далі – МФО) і МТД, з метою підготовки та виконання завдань і реалізації проектів з питань, що належать до його компетенції.

Структурним підрозділом, відповідальним за забезпечення координації роботи структурних підрозділів апарату Міністерства з питань залучення, використання та моніторингу спільних проектів з МФО та проектів МТД є Експертна група європейської інтеграції, МТД та співпраці з МФО Директорату стратегічного планування та євроінтеграції. Експертна група в межах компетенції розробляє пропозиції з питань залучення МТД та взаємодії з МФО, здійснює загальну координацію Міністерства з питань співробітництва з партнерами з розвитку та сприяє ефективному функціонуванню єдиної системи залучення, моніторингу та використання МТД, здійснює постійний аналіз стану справ з питань залучення МТД та взаємодії з МФО тощо.