burger

Актуальні питання МГП в Україні

Щодо приєднання до Другого протоколу до Гаазької конвенції 1954 року про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту

У квітні 2020 року Верховна Рада України ухвалила законопроект про приєднання України до Другого протоколу до Гаазької конвенції 1954 року про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту. Зазначений законопроект був наприкінці 2019 року розроблений Міністерством культури, молоді та спорту і поданий до парламенту президентом України.


Щодо узгодження норм національного законодавства з нормами міжнародного кримінального права та міжнародного гуманітарного права

Парламентом прийнято за основу Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права.

Законопроектом передбачені зміни до статті 8 Кримінального кодексу України щодо запровадження принципу універсальної юрисдикції щодо злочинів агресії, геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів. Законопроект пропонує інструмент, що дозволить здійснювати належну правову кваліфікацію злочинів, скоєних під час збройного конфлікту.


Щодо приєднання до Декларації про безпеку шкіл

28 жовтня 2019 року, у місті Маріуполь, на виїзному засіданні Кабінету Міністрів України було ухвалено проект Указу Президента, що уповноважив Міністра освіти і науки на підписання Декларації про безпеку шкіл. У листопаді 2019 року Україна приєдналась до Декларації про безпеку шкіл.


Щодо розшуку осіб, зниклих безвісти

12 липня 2018 Верховною Радою України прийнято Закон України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти» (далі – Закон), який набрав чинності 2 серпня 2018 року.

Закон визначає правовий статус осіб, зниклих безвісти, і забезпечує правове регулювання питань, пов’язаних з встановленням, обліком, пошуком і соціальним захистом осіб, зниклих безвісти, та їхніх родичів. Метою прийняття Закону є імплементація міжнародних договорів з питань міжнародного гуманітарного права і міжнародного права прав людини щодо захисту осіб, зниклих безвісти, і їх родичів, учасницею яких є Україна.

З метою виконання норм Закону, проведена наступна робота:

  • постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 802 затверджено Порядок утворення та діяльності пошукових груп;
  • розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 року № 248-р затверджено склад Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;
  • постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 року № 726 затверджено Порядок ведення Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.