burger

Програма «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб»

З метою сприяння вирішенню питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову       від 28 квітня 2021 року № 451 «Питання надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам за рахунок коштів гранту, наданих Кредитною установою для відбудови (KfW)».

Пільговий іпотечний кредит (далі – кредит) це грантові кошти, що надаються відповідно до Порядку надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам за рахунок коштів гранту, наданих Кредитною установою для відбудови (KfW) (далі – Порядок) переможцю за цільовим призначенням на придбання житла у розмірі та на умовах, установлених кредитним договором, забезпеченням виконання зобов’язань за яким є іпотека нерухомого майна, і що підлягають поверненню в порядку і строки, визначені зазначеним договором.

Об’єктом кредитування є квартира у багатоквартирному житловому будинку або одноквартирний житловий будинок за умови, що такий багатоквартирний або одноквартирний житловий будинок прийнято в експлуатацію не більше ніж 50 років тому чи реконструйовано не більше ніж 35 років тому.

Варто зазначити, що кредит надається на строк до 30 років, але не більше ніж до досягнення позичальником на дату повного виконання зобов’язань за кредитним договором віку 65 років (включно).

Детальніше ознайомитись з Порядком можливо за посиланням.

Інформуємо, що головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінреінтеграції. Програма «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб» започаткована у липні 2021 року. Станом на кінець 2022 року понад 500 родин із внутрішньо переміщених осіб отримали кредит під 3% для придбання власного житла. Загальна сума по цих кредитах становить 648 млн грн.