Наприклад, 16.01.2022
Наприклад, 16.01.2022
Наприклад, 16.01.2022
Наприклад, 16.01.2022
Наприклад, 16.01.2022

Ірина Андріївна Верещук

Віце-прем’єр-міністр ‒ Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Народилася у 1979 році у м. Рава-Руська Львівської області.

Освіта: 

З 1997 до 2002 рр. - Військовий інститут при Національному університеті «Львівська політехніка», спеціальність «міжнародна інформація».

З 2002 до 2006 рр. - правничий факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка, спеціальність «правознавство».

З 2008 до 2010 рр. - Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність «державне управління».

Кандидат наук з державного управління

Трудова діяльність:

Після закінчення військового інституту 5 років проходила службу на офіцерських посадах в Збройних Силах України.

З травня 2007 до червня 2008 р. працювала юристом Рава-Руської міської ради.

З червня до жовтня 2010 р. — заступник голови Жовківської РДА

3 2010 до 2015 р — міський голова м. Рава-Руська Жовківського району Львівської області.

З 2016 до 2019 р. — президент ГО «Міжнародний центр балтійсько-чорноморських досліджень та консенсусних практик.

З 4 вересня до 15 листопада 2019 р. — представник Уряду у Верховній Раді України.

З 2019 р. — депутат Верховної Раді IX скликання. Член Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова підкомітету з державної безпеки та оборони.

4 листопада 2021 р. — призначена на посаду Віце-прем'єр-міністра - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Відповідно до Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України № 273 від 06.12.2021 «Про розподіл обов'язків та повноважень між Віце-прем'єр-міністром України – Міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, першим заступником Міністра, заступниками Міністра, заступником Міністра з питань європейської інтеграції, заступником Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації та державним секретарем Міністерства» Віце-прем’єр-міністр України - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (далі - Міністр) Верещук І.А.

 

1. Забезпечує формування і реалізацію державної політики з питань:

   тимчасово окупованих територій України та захисту прав населення, що на них проживає, кінцевою метою якої є їх реінтеграція в єдиний конституційний простір України (далі - реінтеграція);

   відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаного державного кордону Україні;

   відновлення та розбудови миру, розвитку тимчасово окупованих територій України після їх реінтеграції, а також прилеглих до них територій.

2. Бере участь у формуванні та реалізації державної політики щодо здійснення заходів з протимінної діяльності, зокрема з інформування населення про небезпеку вибухонебезпечних предметів, надання допомоги постраждалим особам, а також забезпечення проведення обстеження території на предмет наявності в її межах вибухонебезпечних предметів, маркування і складання карт територій, забруднених та (або) імовірно забруднених вибухонебезпечними предметами.

3. Забезпечує організацію та контроль за:

   узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення, готує проекти законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

   погодження проектів законів, інших нормативно-правових актів, які надходять для погодження від центральних органів виконавчої влади;

   координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань, що належать до компетенції Міністерства;

   координацію здійснення заходів з відновлення та розбудови миру, що спрямовані на зниження ризику виникнення або поновлення збройного конфлікту шляхом використання (діалогових підходів, підготовки та впровадження засад перехідного правосуддя, підвищення національного потенціалу для врегулювання збройних конфліктів, а також на визначення основ для підтримання миру та розвитку, зміцнення стійкості приймаючих територіальних громад, створення умов для добровільного повернення до покинутого місця проживання або інтеграції за новим місцем проживання громадян України, іноземців та осіб без громадянства з тимчасово окупованих територій України, внутрішньо переміщених осіб та осіб, які виїхали за кордон, їх професійної та соціальної адаптації;

   участь у координації здійснення підготовчих заходів, спрямованих на створення належних передумов для організації підготовки та проведення виборів відповідно до закону на тимчасово окупованих територіях України після їх реінтеграції;

   координацію здійснення заходів, спрямованих на відновлення функціонування органів державної влади на тимчасово окупованих територіях України, кінцевою метою чого є реінтеграція таких територій;

   взаємодію з Міноборони, Генеральним штабом Збройних Сил, СБУ, МВС, Адміністрацією Держспецзв'язку, Національною гвардією, Адміністрацією Держприкордонслужби, Управлінням державної охорони, Національною поліцією, ДСНС,  розвідувальними органами, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами з метою захисту цивільного населення, що проживає вздовж лінії розмежування та на тимчасово окупованих територіях України;

   спрямування та участь у здійсненні заходів з протимінної діяльності у взаємодії з національним органом з питань протимінної діяльності та уповноваженим оперативним органом  протимінних операцій (центром протимінних операцій).

4. Визначає пріоритети роботи Міністерства та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи Міністерства, звіти про їх виконання.

5. В межах компетенції організовує та контролює виконання Міністерством Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України.

6. Сприяє розробленню та забезпеченню реалізації міжнародних домовленостей, що належать до компетенції Міністерства.

7.  Укладає міжнародні договори України та забезпечує виконання зобов'язань, взятих за міжнародними договорами України.

8. Вносить на розгляд Прем'єр-міністра України пропозиції щодо призначення на посади першого заступника Міністра, заступників Міністра.

9. Затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Міністерства.

10. Вносить Кабінетові Міністрів України подання про утворення в межах граничної чисельності державних службовців та працівників апарату Міністерства і коштів, передбачених на утримання Міністерства, ліквідацію, реорганізацію територіальних органів Міністерства як юридичних осіб публічного права, затверджує положення про них.

11. Затверджує структуру апарату Міністерства та його територіальних органів.

12. Призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства, приймає рішення про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

13. Скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів Міністерства.

14. Порушує в установленому порядку питання про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника, заступників Міністра та державного секретаря Міністерства.

15. Порушує в установленому порядку питання про присвоєння рангу державного службовця державному секретареві Міністерства.

16. Представляє Міністерство в публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами.

17. Визначає обов'язки першого заступника Міністра, заступників Міністра, розподіл повноважень Міністра між першим заступником Міністра та заступниками Міністра, які вони здійснюють у разі його відсутності.

18. Залучає державних службовців і працівників територіальних органів Міністерства, а за згодою керівників - державних службовців та працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій до розгляду питань, що належать до компетенції Міністерства.

19. Приймає рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Міністерство.

20. Утворює комісії, робочі та експертні групи.

21. Скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції.

22. Підписує накази Міністерства.

23. Дає обов'язкові до виконання державними службовцями та працівниками апарату Міністерства доручення.

24. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

25. Організовує та контролює реалізацію в системі Міністерства державної політики щодо внутрішнього фінансового контролю.

26. Структурні підрозділи Міністерства підпорядковуються Міністру. Міністр безпосередньо спрямовує, координує та контролює діяльність:

   Патронатної служби (самостійний Відділ);

   Директорату реінтеграції та гуманітарного розмінування;

   Директорату розбудови миру;

   Юридичного управління;

   Відділу взаємодії із засобами масової інформації та з громадськістю (Прес-служба);

   Головного спеціаліста з внутрішнього аудиту;

   Головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції.