burger

Контакти для повідомлення щодо порушень антикорупційного законодавства

«Завідуючий Сектором з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства з питань реінтеграціі тимчасово окупованих територій України».

 ОНУФРІЄВ ЄВГЕН ІГОРОВИЧ

Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції

Контактна інформація:
Адреса: 03186, м. Київ, Чоколівський бульвар, 13

  • Тел.: +380 (44) 355 14 75
  • Тел. внутрішній:  245 (внутрішній канал повідомлень для працівників Мінреінтеграції)
  • Пошта:  [email protected],
  •                [email protected] (внутрішній канал повідомлень для працівників Мінреінтеграції)

Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції:

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ)

Завданням Національного бюро є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці.


Національна поліція України

Завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах: забезпечення публічної безпеки і порядку; охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; протидії злочинності; надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомог.


Офіс Генерального прокурора

Функції прокуратури визначені Конституцією України і здійснюються з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.


Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК)

Національне агентство з питань запобігання корупції – це центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом. НАЗК відповідальне за формування антикорупційної політики та запобігання корупції. НАЗК працює за такими напрямками:

  • аналізує ситуацію з корупцією в Україні та розробляє відповідну Антикорупційну стратегію та державну програму з її реалізації, а також координує виконання цих документів;
  • виявляє корупційні норми у законодавстві та проектах актів;
  • контролює дотриманням правил етичної поведінки, законодавства щодо запобігання конфлікту інтересів у діяльності публічних службовців;виконання антикорупційних програм у цих органах;
  • контролює та перевіряє декларації публічних службовців, проводить моніторинг способу їх життя;
  • стежить за дотриманням обмежень щодо фінансування політичних партій, законним та цільовим використанням партіями виділених з державного бюджету коштів, своєчасністю подання партіями відповідних звітів та достовірністю включених до них відомостей, розподіляє виділені з державного бюджету кошти на фінансування статутної діяльності політичних партій.
  • співпрацює з викривачами корупції, надає їм правовий та інший захист.