Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022

Державна цільова програма відновлення та розбудови миру в східних регіонах України

MINRE-2
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Державна цільова програма – це комплекс взаємопов’язаних завдань і заходів, які спрямовані на розв’язання найважливіших проблем розвитку держави, окремих галузей економіки або адміністративно-територіальних одиниць, здійснюються з використанням коштів Державного бюджету України та узгоджені за строками виконання, складом виконавців, ресурсним забезпеченням.

Метою Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 107 є реалізація до 2020 року комплексу завдань та заходів з відновлення та розбудова миру в східних регіонах України, що передбачає стимулювання соціально-економічного розвитку територіальних громад для підвищення рівня життя населення та соціальної стійкості, стимулювання економічної активності.

Досягнення мети Програми передбачалося за трьома стратегічними напрямками, конкретизованими в оперативних цілях та завданнях:

Стратегічні та оперативні цілі й завдання

Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України

 

Стратегічні цілі

Операційні цілі

Завдання

Відновлення критичної інфраструктури та соціальних послуг в основних сферах

Освіта

Капітальний ремонт освітніх закладів, зокрема відбудова з покращенням в регіонах, що постраждали від збройного конфлікту

Охорона здоров’я

Капітальний ремонт закладів охорони здоров’я, зокрема відбудова з покращенням в регіонах, що постраждали від збройного конфлікту

Відновлення ушкодженої інфраструктури охорони здоров’я в регіонах, що постраждали від збройного конфлікту

Укомплектування обладнанням лабораторних центрів

Соціальний захист

Реконструкція та ремонт об’єктів соціального захисту для надання та розподілу соціальної допомоги та пільг

Об’єкти соціальної інфраструктури

Відновлення житлового фонду комунальної власності, зокрема для проживання внутрішньо переміщених осіб

Енергетика, тепло- та газопостачання

Відновлення критичної енергетичної інфраструктури

Транспорт

Капітальний ремонт автомобільних доріг місцевого значення

Капітальний ремонт мостів

Поточний, середній ремонт автомобільних доріг місцевого значення

Відновлення та реконструкція критичної транспортної інфраструктури комунальної власності

Відновлення інфраструктури залізничного транспорту

Удосконалення системи пасажироперевезень у населених пунктах

Водопостачання та водовідведення

Відновлення критичної інфраструктури систем водопостачання та водовідведення

Екологія та охорона навколишнього природного середовища

Підвищення національної спроможності щодо захисту навколишнього природного середовища

Фізична культура та спорт

Створення доступної спортивної інфраструктури

Економічне відновлення

Розвиток спроможності у сфері місцевого економічного планування

Оцінка конкурентоспроможності постраждалих регіонів

Відновлення інфраструктури зрошувальних систем Донецької та Луганської областей

Прискорення економічного зростання шляхом посилення потенціалу територіальних громад

Забезпечення належного рівня біологічної безпеки шляхом створення державних лабораторій з визначення показників безпечності та окремих показників якості на об’єктах санітарних заходів, а також підвищення спроможності державних спеціалізованих підприємств з видалення, знищення або утилізації відходів тваринного походження під час вирощування тварин, забою та переробки продукції тваринництва

Подолання інформаційних бар’єрів для підтримки малого та середнього підприємництва

Підвищення рівня поінформованості населення, зокрема внутрішньо переміщених осіб, про програми/проєкти, спрямовані на розвиток малого та середнього підприємництва

Стимулювання відновлення та розвитку приватного сектору в регіонах, що постраждали внаслідок збройного конфлікту

Створення умов для залучення сільського населення до підприємницької діяльності та надання послуг у сільській місцевості

Створення умов для підвищення рівня зайнятості населення

Посилення людського потенціалу східних регіонів з метою підвищення рівня зайнятості

Створення нових робочих місць та підвищення рівня зайнятості населення, насамперед найбільш вразливих груп

Надання підтримки мікро-, малому і середньому бізнесу та розширення доступу до фінансових послуг

Сприяння розвитку сучасної інфраструктури для надання якісних послуг бізнесу та населенню

Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації

Фінансова підтримка малого і середнього бізнесу у Донецькій та Луганській областях, зокрема заснованого внутрішньо переміщеними особами

Здійснення структурних змін та надання підтримки мікро-, малому і середньому бізнесу

Розвиток промисловості, будівництва, сільського господарства та інших сфер економічної діяльності на засадах інноваційного розвитку та переведення їх на сучасні технологічні платформи

Стимулювання експортної діяльності підприємств Донецької та Луганської областей

Соціальна стійкість, розбудова миру

Вироблення механізму досягнення соціальної єдності та відбудови довіри

Сприяння розбудові довіри в територіальних громадах, що безпосередньо постраждали від збройного конфлікту

Підвищення рівня ефективності діалогів з питань примирення в територіальних громадах

Підвищення спроможності територіальних громад з питань управління процесами попередження та врегулювання конфліктів

Сприяння культурному діалогу та вихованню толерантності

Підвищення ефективності діалогу з питань культури та толерантності

Збереження та розвиток історико-культурної та духовної спадщини

Посилення ролі інститутів громадянського суспільства в регіонах, що постраждали від збройного конфлікту

Залучення громадських організацій до процесів відновлення та розбудови миру

Розвиток потенціалу системи надання соціально-психологічних послуг

Забезпечення психологічної та соціальної підтримки населення, яке постраждало від збройного конфлікту

Створення сучасної системи психологічної та соціальної підтримки населення, яке постраждало від збройного конфлікту

Розвиток місцевого самоврядування в контексті децентралізації, створення самодостатніх територіальних громад, здатних до саморозвитку

Підвищення спроможності органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади

Розширення можливостей для залучення внутрішньо переміщених осіб та інших осіб, постраждалих від збройного конфлікту, зокрема жінок, до участі у процесах прийняття рішень

Захист населення, що постраждало від збройного конфлікту. Громадська безпека. Доступ до правосуддя.

Забезпечення моніторингу безпеки в територіальних громадах, які перебувають в безпосередній близькості до лінії зіткнення

Сприяння розбудові довіри між громадянами та представниками органів безпеки (поліції, військових, служб охорони безпеки)

Впровадження комплексу заходів щодо протимінної діяльності на територіях Донецької та Луганської областей

Захист населення від впливу можливого хімічного забруднення

Посилення безпеки в територіальних громадах та здійснення заходів щодо запобігання гендерно обумовленому насильству

 

Більш детально ознайомитися з Програмою можна за посиланням https://bit.ly/3wbdufg.

 

Результати виконання завдань та заходів Програми

 

За період реалізації в 2017-2020 роках Програма показала себе як ефективний механізм досягнення поставлених цілей. Зокрема, в 2020 році у Донецькій та Луганській областях реконструйовано та проведено капітальний ремонт: 32 дитячих садків та дошкільних навчальних закладів граничною наповненістю понад 1,5 тис дітей, 75 загальноосвітніх шкіл граничною наповненістю понад 28 тис дітей/учнів, 29 закладів охорони здоров’я граничною кількістю понад 900 ліжко/місць та 1,3 тис відвідувань/день.

Разом з цим, в 2020 році проведено:

 • роботи з капітального та поточного ремонту 8 будинків комунальної власності територіальної громади м. Попасна по вул. Миру, 157, вул. Суворова, 20, вул. Миру, 153, вул. Черешні, 4, вул. Миронівська, 3, вул. Бахмутська, 4, вул. Бахмутська, 6, вул. Донецька, 1Б.
 • реконструкцію 7 гуртожитків, а саме: у м. Бахмуті – 5, у м. Дружківка – 1, у м. Слов’янськ – 1;
 • модернізацію 3 закладів культури, а саме: у м. Краматорськ – 2, с. Селезнівка – 1;
 • реконструкцію та модернізацію 1 закладу фізичної культури і спорту та будівництво 1 спортивного залу в м. Кремінна;
 • реконструкцію заплавного мосту № 1 в м. Сєвєродонецьк, Луганської області;
 • реконструкцію водяних та каналізаційних насосних станцій, в м. Маріуполь;
 • реконструкцію 2 систем водопостачання та водовідведення, а саме: в м. Маріуполь – 1, в смт Нікольське – 1;
 • реконструкцію 10 самопливних каналізаційних колекторів у м. Старобільську;
 • реконструкцію 2 Білогорівських магістральних водоводів Д-600 мм та Д-500 мм протяжністю 10,8 кілометра кожної ділянки;
 • реконструкцію з встановленням підвищувальної насосної станції для нормалізації водопостачання системи водопостачання в м. Маріуполь;
 • капітальний ремонт 3 водоводів, а саме: у м. Маріуполь – 2; у м. Бахмуті – 1; та будівництво 2 водоводів в м. Мирноград і в с. Дем’янівна;
 • реконструкцію системи знезараження питної води на фільтрувальній станції в м. Краматорськ;
 • реконструкцію магістральних мереж водопостачання в м. Бахмуті;
 • будівництво водопровідної мережі с. Стародубівка та водопровідних башт та станції питної води у с. Сергіївка по вул. Садовій, 1.

Придбано тролейбусних машин для м. Маріуполь в кількості 72 одиниці (з 16 запланованих).

За період 2020 року послугами державної служби зайнятості скористалися 182,3 тис осіб, з яких внутрішньо переміщені особи – 15,7 тис осіб, всього отримало роботу – 198,2 тис осіб, з яких внутрішньо переміщені особи – 1 тис осіб.

Більш детально ознайомитися з результатами виконання Програми можна за посиланням https://bit.ly/3qDrddO.

 

Продовження терміну дії Програми

 

Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, враховуючи пріоритетність державної політики щодо відновлення постраждалих внаслідок збройної агресії Російської Федерації регіонів та реінтеграції тимчасово окупованих територій з метою продовження терміну реалізації Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України до 2023 року, та доповнення її завданнями та заходами, спрямованими на стимулювання соціально-економічного розвитку територіальних громад, підвищення рівня життя населення, соціальної стійкості та економічної активності, розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України».

Продовження Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України до 2023 року передбачає:

 • будівництво нових об’єктів на території Донецької та Луганської областей в сфері водопостачання та водовідведення, залізничної інфраструктури та інфраструктури зрошувальних систем: залізничної лінії, яка з’єднає ділянку Лантратівка – Кіндрашівська-Нова із залізничною мережею України, та розробку Генерального плану по удосконаленню системи водопостачання та водовідведення м. Маріуполя до 2040 року; будівництво, ремонт, модернізація об’єктів і споруд з очищення питної води та зменшення її витрат у мережах водопостачання.
 • створення та модернізація сервісних зон на контрольних пунктах в'їзду-виїзду у Донецькій та Луганській областях, і тимчасових контрольних пунктах в’їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення в Херсонській області.
 • надання грошової допомоги або компенсації за зруйноване житло; придбання та будівництво нового житла; проведення заходів із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації; здійснення виплат для надання професійної правової допомоги.

Більш детально ознайомитися з проєктом постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України», та звітом про стратегічну екологічну оцінку даного проєкту постанови можна за посиланням https://bit.ly/3haGmA0.