Наприклад, 28.01.2023
Наприклад, 28.01.2023
Наприклад, 28.01.2023
Наприклад, 28.01.2023
Наприклад, 28.01.2023

Державний експерт експертної групи міжнародного гуманітарного права Директорату захисту прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії;

Кваліфікаційні вимоги: 
Освіта вища, ступінь вищої освіти – не нижче бакалавра, молодшого бакалавра Досвід роботи - Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Посадові обов’язки: 
1) Забезпечує виконання завдань, пов’язаних із: збором, аналізом та узагальненням інформації про дотримання норм міжнародного гуманітарного права на тимчасово окупованих територіях України, а також прилеглих до них територіях і вносить пропозиції щодо реагування на факти порушення; вживанням заходів до захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, які були порушені внаслідок збройного конфлікту та/або тимчасової окупації частини території України; здійсненням обміну інформацією з питань, що належать до компетенції експертної групи, з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями на безоплатній основі в установленому порядку; опрацюванням проектів законів, інших нормативно-правових актів законодавства, які стосуються компетенції та повноважень експертної групи та надходять до Міністерства для погодження від центральних органів виконавчої влади, готує пропозиції до проектів законів, інших нормативно-правових актів, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів актів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи; розробленням пропозицій щодо формування державної політики за результатами проведеного аналізу стану справ у сфері компетенції експертної групи, узгоджує інтереси, цілі та шляхи розв’язання існуючих проблем; - участю в інформуванні громадськості щодо питань, що належать до компетенції експертної групи; - підготовкою пропозицій щодо забезпечення разом із уповноваженими центральними органами виконавчої влади поширення суспільно важливої інформації в Україні та за її межами з питань, що належать до компетенції Директорату; - виконанням інших доручень та завдань безпосереднього керівництва. 2) За дорученням керівництва бере участь у робочих нарадах і зустрічах, інших заходах з питань, що належать до компетенції відділу. 3) Виконує інші функції за дорученням керівництва Міністерства та відповідно до положення про Директорат.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: 
Безстроково Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку
Умови оплати праці: 
посадовий оклад – 10600 грн; надбавка за виконання особливо важливої роботи – 30500 грн. (на період випробування зазначена надбавка встановлюється у розмірі 50 відсотків); надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу; надбавка за ранг державного службовця – 500 - 800 грн; інші виплати, премії – у разі встановлення
Рівень заробітної плати
10600
грн.
Категорія посади: 
В
Статус вакансії: 
Опублікована
01196, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ, площа Лесі Українки, будинок 1
Контакти відповідальної особи:
Колесник
Людмила
Володимирівна
+38-(044)-355-1487
Дата оголошення вакансії: 
09.07.2021
Кінцевий термін подачі документів: 
16.07.2021
Дата публікації вакансії: 
09.07.2021 - 14:15
Прийняття документів завершено Перейти на сайт career.gov.ua