Наприклад, 28.01.2023
Наприклад, 28.01.2023
Наприклад, 28.01.2023
Наприклад, 28.01.2023
Наприклад, 28.01.2023

головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку і звітності Департаменту фінансів, бухгалтерського обліку та ресурсного забезпечення

Кваліфікаційні вимоги: 
Освіта вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра Досвід роботи не потребує Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Посадові обов’язки: 
1) Здійснює виконання завдань пов’язаних із: Відображенням операцій з заробітної плати та систематизуванням їх в облікових регістрах: - меморіальний ордер № 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій»; - меморіальний ордер № 8 ’Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами’. Проведенням нарахувань платежів до бюджету, внесків на соціальне страхування, податків та інших виплат, а також перерахунки до відповідних фондів. Веденням розрахунків по заробітній платі, при цьому опрацюванням таких документів як: - накази про призначення, переведення, звільнення, надання відпусток працівникам апарату Міністерства та його територіальних органів; - накази про встановлення премій, надбавок, рангів, виплати матеріальної допомоги працівникам апарату Міністерства та його територіальних органів; - накази про відрядженя працівників апарату Міністерства та його територіальних органів; - табелі обліку робочого часу працівників апарату Міністерства та його територіальних органів; - листки тимчасової непрацездатності працівників апарату Міністерства та його територіальних органів. Здійсненням безготівкового перерахування коштів на зарплатні картки працівників апарату Міністерства та його територіальних органів: заробітна плата; витрати на відрядження; допомога по тимчасовій непрацездатності; аліменти; оплата згідно цивільно-правових угод тощо. Веденням обліку показників заробітної плати, їх аналіз і складання звітності у зазначені строки і за встановленими формами. Підготовка розрахунків по працівниках, яким здійснюються виплати згідно Закону України Про статус громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Формуванням довідок про доходи працівників апарату Міністерства та його територіальних органів. Складанням звітів до Фонду соціального страхування, Державної податкової служби, Державної служби статистики та іншої звітності по оплаті праці. 2) за дорученням керівництва бере участь у робочих нарадах і зустрічах, інших заходах з питань, що належать до компетенції віддділу та Департаменту; 3) зиконує інші функції за дорученням керівництва Міністерства та відповідно до положення про відділ та Департамент.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: 
Безстроково Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку
Умови оплати праці: 
Посадовий оклад – 10 600 грн. надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)
Рівень заробітної плати
10600
грн.
Категорія посади: 
В
Статус вакансії: 
Опублікована
01196, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ, площа Лесі Українки, будинок 1
Контакти відповідальної особи:
колесник
людмила
володимирівна
+38-(044)-355-1487
Дата оголошення вакансії: 
16.12.2021
Кінцевий термін подачі документів: 
26.12.2021
Дата публікації вакансії: 
01.01.1970 - 00:00
Прийняття документів завершено Перейти на сайт career.gov.ua