Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022

головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку і звітності Департаменту фінансів, бухгалтерського обліку та ресурсного забезпечення

Кваліфікаційні вимоги: 
Вища, ступінь вищої освіти - не нижче молодшого бакалавра або бакалавра вільне володіння державною мовою
Посадові обов’язки: 
1) Відображає в бухгалтерському обліку операції, які пов’язані з рухом основних засобів, матеріалів та швидкозношуваних предметів, нематеріальних активів і систематизує їх в облікових регістрах таких як: меморіальний ордер № 4 ’Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами’; меморіальний ордер № 6 ’Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами’; меморіальний ордер № 9 ’Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів’; меморіальний ордер № 10 ’Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів’; меморіальний ордер № 13 ’Накопичувальна відомість витрачання матеріалів’; меморіальний ордер № 16 ’Накопичувальна відомість позабалансового обліку’. забезпечує контроль за правильним і економним використанням матеріальних цінностей, а також малоцінних і швидкозношуваних предметів, їх цільовим призначенням відповідно до затверджених норм. Проводить інструктаж матеріально-відповідальних осіб з питань обліку й збереження цінностей, які знаходяться на їх відповідальному зберіганні. Здійснює контроль за збереженням основних засобів, малоцінних і швидкозношуваних предметів та інших матеріальних цінностей у місцях їх збереження та експлуатації в центральному апараті Міністерства, видає довіреності та контролює їх використання; приймає участь у проведенні інвентаризації матеріальних цінностей та розрахунків апарату Міністерства. Оформляє документи, які регламентовані відповідними нормативно-правовими актами, подає їх на підпис членам комісії з інвентаризації, матеріально відповідальним особам; бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки коштів та майна, псування активів; проводить аналіз даних бухгалтерського обліку, фінансової та бюджетної звітності щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства; приймає участь у підготовці інформації для виконання квартальної та річної фінансової, бюджетної та іншої звітності; 2) за дорученням керівництва бере участь у робочих нарадах і зустрічах, інших заходах з питань, що належать до компетенції Департаменту; 3) виконує інші функції за дорученням керівництва Міністерства та відповідно до положення про Департамент та відділ.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: 
На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства
Умови оплати праці: 
посадовий оклад згідно зі штатним розписом у розмірі 10 600 гривень; надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів”; інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”
Рівень заробітної плати
16000
грн.
Категорія посади: 
В
Статус вакансії: 
Опублікована
01196, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ, площа Лесі Українки, будинок 1
Контакти відповідальної особи:
Колесник
Людмила
Володимирівна
+38-(044)-536-9246
Дата оголошення вакансії: 
19.12.2020
Кінцевий термін подачі документів: 
22.12.2020
Дата публікації вакансії: 
18.12.2020 - 16:28
Прийняття документів завершено Перейти на сайт career.gov.ua