Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022

головний спеціаліст відділу організаційного менеджементу

Кваліфікаційні вимоги: 
Вища, ступінь вищої освіти - не нижче молодшого бакалавра або бакалавра
Посадові обов’язки: 
1) Забезпечує виконання завдань пов’язаних із: організацією проведення внутрішніх навчань державних службовців апарату Міністерства; здійсненням планування професійного навчання державних службовців Міністерства; веденням встановленої звітно-облікової документації, підготовкою державної статистичної звітністі з кадрових питань; здійсненням контролю за додержанням законодавства про державну службу, про працю та станом управління персоналом у територіальних органах, а також контролєм за додержанням законодавства про працю на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління (далі – підпорядковані організації); оформленням і видачею державному службовцю службового посвідчення; опрацьовуванням листків тимчасової непрацездатності; підготовкою розпорядчих документів про відрядження персоналу Міністерства, у межах компетенції; у межах компетенції проводенням разом з іншими структурними підрозділами роботи щодо укладання, продовження строку дії, розірвання контрактів з керівниками державних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства, а також бере участь у здійсненні заходів з перевірки виконання умов контрактів у порядку, встановленому законодавством; проводенням іншої роботи, пов’язаннної із застосуванням законодавства про працю та державну службу. 2) За дорученням керівництва бере участь у робочих нарадах і зустрічах, інших заходах з питань, що належать до компетенції Управління. 3) Виконує інші функції за дорученням керівництва Міністерства та відповідно до положення про Управління.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: 
На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства
Умови оплати праці: 
Посадовий оклад згідно зі штатним розписом у розмірі 10 600 гривень; надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів”; інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”.
Рівень заробітної плати
10600
грн.
Категорія посади: 
В
Статус вакансії: 
Опублікована
,
Контакти відповідальної особи:
Колесник
Людмила
Володимирівна
+38-(044)-536-9246
Дата оголошення вакансії: 
27.01.2021
Кінцевий термін подачі документів: 
30.01.2021
Дата публікації вакансії: 
27.01.2021 - 13:41
Перейти на сайт career.gov.ua