Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022

головний спеціаліст відділу організаційного менеджменту Управління роботи з персоналом та організаційного розвитку

Кваліфікаційні вимоги: 
Освіта вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра Досвід роботи не потребує Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Посадові обов’язки: 
1) Забезпечує виконання завдань пов’язаних із: організацією проведення внутрішніх навчань державних службовців апарату Міністерства; здійсненням планування професійного навчання державних службовців Міністерства; веденням встановленої звітно-облікової документації, підготовкою державної статистичної звітністі з кадрових питань; наданням консультативної допомоги з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів Міністерства; здійсненням контролю за додержанням законодавства про державну службу, про працю та станом управління персоналом у територіальних органах, а також контролєм за додержанням законодавства про працю на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління (далі – підпорядковані організації); розгляданням пропозицій та підготовкою документів щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веденням відповідного обліку; оформленням і видачею державному службовцю службового посвідчення; опрацьовуванням листків тимчасової непрацездатності; підготовкою розпорядчих документів про відрядження персоналу Міністерства, у межах компетенції; у межах компетенції проводенням разом з іншими структурними підрозділами роботи щодо укладання, продовження строку дії, розірвання контрактів з керівниками державних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства, а також бере участь у здійсненні заходів з перевірки виконання умов контрактів у порядку, встановленому законодавством; організацією роботи колегії Міністерства; проводенням іншої роботи, пов’язаннної із застосуванням законодавства про працю та державну службу; 2) за дорученням керівництва бере участь у робочих нарадах і зустрічах, інших заходах з питань, що належать до компетенції Управління; 3) виконує інші функції за дорученням керівництва Міністерства та відповідно до положення про Управління.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: 
Безстроково Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку
Умови оплати праці: 
Посадовий оклад – 10 600 грн. надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)
Рівень заробітної плати
10600
грн.
Категорія посади: 
В
Статус вакансії: 
Опублікована
,
Контакти відповідальної особи:
колесник
людмила
володимирівна
+38-(044)-355-1487
Дата оголошення вакансії: 
25.06.2021
Кінцевий термін подачі документів: 
08.07.2021
Дата публікації вакансії: 
01.01.1970 - 03:00
Прийняття документів завершено Перейти на сайт career.gov.ua