Наприклад, 05.02.2023
Наприклад, 05.02.2023
Наприклад, 05.02.2023
Наприклад, 05.02.2023
Наприклад, 05.02.2023

завідувач Сектору у Луганській області

Кваліфікаційні вимоги: 
Освіта вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра. Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій ’Б’ чи ’В’ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Посадові обов’язки: 
1. Забезпечення здійснення заходів, спрямованих на: реалізацію прав і свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, а також прилеглих до них територіях; задоволення національно-культурних, мовних, освітніх потреб, розвитку етнічної самобутності корінних народів та національних меншин, що проживають на тимчасово окупованих територіях України, а також прилеглих до них територіях; задоволення соціально-економічних, екологічних, інформаційних та культурних потреб населення, що проживає на тимчасово окупованих територіях України, а також прилеглих до них територіях. Організація роботи зі збору, аналізу та узагальнення інформації про дотримання норм міжнародного гуманітарного права на тимчасово окупованих територіях України, а також прилеглих до них територіях. Сприяння в організації роботи на території Луганської області з питань підготовки та реалізації інвестиційних проектів і програм, а також підготовки пропозицій щодо здійснення державно-приватного партнерства з питань, що належать до компетенції Сектору у Луганській області. Організація роботи зі збору та аналізу інформації про необхідність здійснення заходів із відновлення об’єктів інфраструктури (транспортної, енергетичної, житлово-комунальної, соціальної тощо) на тимчасово окупованих територіях Луганської області, а також прилеглих до них територіях. Забезпечення здійснення аналізу стану розроблення і виконання заходів, спрямованих на забезпечення економічної безпеки, відновлення зруйнованої економіки на тимчасово окупованих територіях Луганської області в процесі їх реінтеграції, а також прилеглих до них територіях, створення робочих місць та умов для повернення до них людського потенціалу. Організація роботи зі збору та аналізу інформації про необхідність забезпечення житлом та вирішення інших питань соціального захисту внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій України, які проживають на території Луганської області. 2) За дорученням керівництва бере участь у робочих нарадах і зустрічах, інших заходах з питань, що належать до компетенції Сектору. 3) Виконує інші функції за дорученням керівництва Міністерства та відповідно до положення про Сектор.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: 
Безстроково Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку
Умови оплати праці: 
Посадовий оклад – 7 600 грн. надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)
Рівень заробітної плати
7600
грн.
Категорія посади: 
Б
Статус вакансії: 
Опублікована
,
Контакти відповідальної особи:
колесник
людмила
володимирівна
+38-(044)-355-1487
Дата оголошення вакансії: 
22.10.2021
Кінцевий термін подачі документів: 
01.11.2021
Дата публікації вакансії: 
01.01.1970 - 00:00
Прийняття документів завершено Перейти на сайт career.gov.ua