burger

2022 s. Ukrainanı desteklemek içün ortaq fondu dört leyha içün para berecek

Опубліковано 26 January 2022 року, о 12:00

«Rada» parlament telekanalınıñ yayında Vitse-baş nazir – Ukrainanıñ vaqtınca işğal etilgen topraqlarınıñ reintegratsiya meseleleri naziri bunı añlattı.

«Ukrainanı desteklemek içün ortaq fondu» tehnikiy eyyteiniñ oturışında Reintegratsiya nazirliginiñ, beş teşebbüsçi devletniñ elçilikleriniñ vekilleri fondnı teşkil etme niyetini bildirdiler. Anda fondnıñ idare şirketi, bu cümleden Chemonics International Inc. de saylandı.

Yerine ketirmek içün böyle ilk leyhalar tesbit etildi:

1) «Grajdan ealisini qorçalamanı mükemmelleştirüv ve arbiy-grajdan işdeşligini pekitüv». Arbiy ve grajdan kişilerş arasındaki kommunikatsiyanı mükemmelleştirüvni, işançnı inkişaf etüvni, astyapı teşebbüslerine para berüvni esapqa almaqta.

2) «Cemiyetlerniñ birligi içün dialognı yahşılaştıruv». Leyha, cemaatnıñ ve grajdan cemiyetiniñ dailog qabiliyetini pekitir.

3) «Yañlış malümatqa qarşılıq köstermek içün bölge strategik ulaşuvını yahşılaştıruv». Yerli jurnalistler içün treninglerni keçirüvni, merkeziy ve yerli akimiyet arasında muntazam kommunikatsiya ve koordinatsiya sistemasını şekillendirüvni, yerli akimiyet organlarınıñ yañlış malümatnı tesbit etme ve oña qarşılıq kösterme qabiliyetini inkişaf etüvni esapqa almaqta.

4) «Donetsk ve Lugansk vilâyetleriniñ zarar körgen cemiyetleriniñ energiya semereliligini artıruv». Donetsk ve Lugansk vilâyetleriniñ 20 cemiyetinde energiya teftişini ve 4 içtimaiy bina içün energiya semereliligi tedbirlerini esapqa almaqta

Vitse-baş nazir, energiya semereliligi leyhasınıñ ne qadar müimligine ayrıca diqqat ayırdı. O, Ukraina Prezidentiniñ avalesini ve 2022 s. binalarnıñ termomodernleştirne milliy programmasını meydanğa çıqaruvğa dair Ükümetniñ planını yerine ketirmege yardım etecek.

« Keçenlerde men Donetsk vilâyetinden qayttım. Yerli cemiyetlerniñ bizim yardımımızğa ve diqqatımızğa ihtiyacı bar. Ve biz, yani Prezident, Ükümet, nazirlik olarğa yardım etemiz. Hoş ki, şimdi işimizge beş devlet qatılacaq. İlk leyha, Donetsk ve Lugansk, Herson vilâyetleriniñ cemiyetlerineenergiya teftişini keçirmege ve Ukrainanıñ termomodernleştirme programmasında iştirak etmege yardım etecek», – dep Vereşçuk qayd etti.

2022 s. yanvar ayınıñ 31-inde başlap fond resmiy olaraq çalışmağa başlar. Onıñ teşebbüsçileri AQŞ, Kanada, Büyük Britaniya, İsveçre ve İsveçiyadır.

«Donbasnı ğayrıdan tiklemege yardım etme fondunıñ faaliyeti, vaqtınca işğal etilgen topraqlarınıñ reintegratsiya ceryanını çabikleştirecektir», – dep Vereşçuk hulâsa çıqardı.