burger

Şarqtaki qomşu devletleriniñ sıñırını keçkende ne bilmek kerek

Опубліковано 25 February 2022 року, о 11:44

Ukrainanıñ şarqındaki qomşu devletleriniñ sıñırını keçmege qarar berseñiz, lütfen aşağıdaki malümatnı esapqa alıñız.

Lehistan:

Lehistan Cumhuritei, sıñırına yaqın bölgelerinde ukrain vatandaşlarına yardım etme noqtalarını teşkil etmekte. Bu cümleden, vaqtınca yaşama yerlerini de abadanlaştırmaqta. Lehistannıñ toprağında yerleştirme aqqında tafsilâtlıca oqumaq içün Lehistandaki Ukraina elçiligine muracaat etmege rica etemiz.

Macaristan:

Macaristannıñ sıñırına yaqın üç vilâyetinde ukrain vatandaşlarnıñ yerleşmesi içün musafirhaneler ayırıldı. Sıñırını keçkende vesiqalarıñız olmasa, qaçaq statusı berilecek.

Ukrain-macar sıñırındaki bütün yoqlav keçitleri kadr rejiminde çalışmaqtadır.

Romaniya:

Sıñırı, em çetellik pasportı, em de içki pasportnen keçilir. Siz balalarıñıznen ya da siziñ pasporıñız olmasa, doğum şeadetnamesi ya da başqa identifikatsiya vesiqaları yardımınen sıñrını keçe bilirsiñiz. Romaniyanıñ toprağında yerleştirme aqqında tafsilâtlıca oqumaq içün Romaniyadaki Ukraina elçiligine muracaat etmege rica etemiz.

Şimdi ukrain-leh sıñırını keçme zoqluqlarınıñ olğanına diqqatıñıznı celp etemiz, aynı zamanda Zaporijjâ vilâyetinde yerleşken yoqlav keçitleri kadr rejiminde çalışmaqta, uzun nevbetler de yoq.

Malümay yañartılacaq ve ilâve etilecek